DỊCH VỤ TƯ VẤN

Luật doanh nghiệp; Luật thương mại; Luật đầu tư; Luật dân sự; Luật lao động.

– Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng lao động.

– Luật thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

– Tư vấn về số lượng nhân sự, số lượng phòng ban/bộ phận phù hợp với quy mô và ngành nghề. Đặc biệt là những doanh nghiệp thành lập mới.

– Tư vấn phỏng vấn & tuyển dụng.

– Tư vấn Marketing tổng thể.

– Digital Marketing.

– Thiết lập & phân biệt kế toán nội bộ với kế toán thuế

– Các biểu mẫu báo cáo của kế toán nội bộ.

– Giúp hoạch định mục tiêu, đích đến của doanh nghiệp.

– Tư vấn chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu, đích đến của doanh nghiệp.

– Tư vấn xây dựng văn hóa công ty phù hợp.

– Tư vấn đặt tên thương hiệu & đăng ký nhãn hiệu.

– Tư vấn thiết kế logo & chọn màu thương hiêu.

– Tư vấn chiến lược thương hiệu & định vị thương hiệu.

– Tư vấn về kiến trúc thương hiệu.

– Tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

– Tư vấn truyền thông thương hiệu.

– Một hệ thống đảm bảo sự vận hành trơn tru, nhịp nhàng; không trùng lặp về chức năng và nhiệm vụ giữa các cá nhân, bộ phận.

– Một hệ thống kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của doanh nghiệp, hạn chế/ hoặc không thể thất thoát, lãng phí hay gian lận.

– Tư vấn & thực hiện tái cấu trúc công ty.