Bài viết

Vốn chủ sở hữu và thu nhập giữ lại

70

Các khái niệm về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại được sử dụng để biểu thị quyền sở hữu của một doanh nghiệp và có thể được liên kết với các hình thức kinh doanh khác nhau. Vốn chủ sở hữu là một loại tài khoản đại diện cho cổ phần của chủ sở hữu doanh nghiệp trong công ty và lợi nhuận giữ lại áp dụng cho công ty.

Cách thức hoạt động của Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp của một doanh nghiệp đơn giản giống như sở hữu duy nhất, vì hình thức kinh doanh này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất thuộc về chủ sở hữu của công ty hợp danh và LLC với sự đồng ý của chủ sở hữu. Ví dụ: quan hệ đối tác gồm hai người có thể phân chia quyền sở hữu theo tỷ lệ 50/50 hoặc các tỷ lệ phần trăm khác được quy định trong thỏa thuận đối tác.

Theo quan điểm kế toán, ba hạng mục trên bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của một doanh nghiệp: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Dưới mỗi danh mục là các tài khoản khác nhau, chẳng hạn như “tiền mặt” cho tài sản, “cung cấp” cho tài sản và các khoản nợ như thuế, thế chấp hoặc các khoản nợ khác. Vốn chủ sở hữu riêng lẻ của nhau được trình bày trong tài khoản vốn dưới danh mục vốn chủ sở hữu.

Tất cả các loại hình kinh doanh (công ty tư nhân duy nhất, công ty hợp danh và tập đoàn) sử dụng vốn chủ sở hữu, nhưng chỉ công ty tư nhân duy nhất đặt tên cho tài khoản bảng cân đối kế toán là “vốn chủ sở hữu”. Các đối tác sử dụng thuật ngữ “vốn chủ sở hữu của đối tác” và các công ty sử dụng “lợi nhuận giữ lại”.

Có thể bạn quan tâm  Luật hành động giúp các doanh nhân sáng tạo vượt trội

Phương trình kế toán cơ bản

Phương trình kế toán cơ bản là Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Nói cách khác, giá trị tài sản của doanh nghiệp bằng những gì doanh nghiệp nợ người khác (nợ phải trả) cộng với những gì chủ sở hữu sở hữu (vốn chủ sở hữu).

Nói cách khác: Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu có thể được tăng hoặc giảm theo bốn cách.

  1. Nó tăng lên khi chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Nó được gọi là góp vốn vì chủ sở hữu đặt vốn (tiền hoặc tài sản) vào phương trình kinh doanh.
  2. Khi một công ty có lãi, nó có thể tăng lên khi doanh thu vượt quá chi phí. Lợi nhuận được chuyển vào công ty để trả nợ và tăng vốn chủ sở hữu.
  3. Nó có thể giảm nếu chủ sở hữu rút vốn khỏi doanh nghiệp, ví dụ như thông qua một đợt rút thăm.
  4. Nó cũng giảm nếu chi phí lớn hơn doanh thu (lỗ kinh doanh).

Giả sử một doanh nghiệp bắt đầu với 1.000 đô la tài sản, bao gồm tiền mặt, vật tư và một số thiết bị. Chủ doanh nghiệp đã tự bỏ ra 200 đô la và cô ấy vay thêm 800 đô la từ một ngân hàng địa phương. Vì vậy, phương trình kế toán ban đầu sẽ giống như sau:

Tài sản $ 1.000 = Nợ phải trả $ 800 + Vốn chủ sở hữu $ 200

Nó cũng có thể giống như thế này:

Vốn chủ sở hữu $ 200 = Tài sản $ 1.000 – Nợ phải trả $ 800

Bây giờ, giả sử rằng vào cuối năm đầu tiên, công ty có lợi nhuận là 500 đô la. Điều này làm tăng vốn chủ sở hữu và lượng tiền mặt sẵn có cho doanh nghiệp. Lợi nhuận được tính từ báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp, trong đó liệt kê thu nhập hoặc thu nhập và chi phí.

Có thể bạn quan tâm  Thẩm quyền tố tụng và phương pháp xác định

Bây giờ phương trình là:

Vốn chủ sở hữu $ 700 = Tài sản $ 1.500 – Nợ phải trả $ 800.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu lấy 300 đô la từ việc kinh doanh như một cuộc xổ số trong năm? Xổ số làm giảm tài khoản vốn của chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu, vì vậy bây giờ phương trình là:

Vốn chủ sở hữu $ 400 = Tài sản $ 1.200 – Nợ phải trả $ 800.

Hãy nhớ rằng, vốn chủ sở hữu là một phạm trù. Tài khoản của chủ sở hữu duy nhất là tài khoản vốn thể hiện vốn chủ sở hữu ròng do chủ sở hữu đầu tư. Tài khoản còn phản ánh thu nhập ròng hoặc lỗ ròng cuối kỳ.

Thu nhập giữ lại hoạt động như thế nào

Thu nhập để lại là thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty không được trả dưới dạng cổ tức. Đó là, tiền được giữ hoặc giữ trong tài khoản công ty.

Một cách dễ hiểu về thu nhập giữ lại là nó có cùng khái niệm với vốn chủ sở hữu ngoại trừ việc nó áp dụng cho các công ty chứ không phải là công ty tư nhân duy nhất hoặc các loại hình kinh doanh khác. Thu nhập ròng là thu nhập hoặc lỗ lũy kế chưa được phân phối cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức kể từ khi bắt đầu kinh doanh.

Thu nhập ròng của công ty = Thu nhập ròng lũy ​​kế – Lỗ lũy kế – Cổ tức được công bố.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữ lại cho biết liệu thu nhập ròng của một công ty có cao hơn mức cổ tức được công bố hay không.

Thu nhập của công ty được giữ lại hoặc được giữ lại và không được trả trực tiếp cho chủ sở hữu, trong khi thu nhập được cung cấp ngay lập tức cho quyền sở hữu duy nhất trừ khi chủ sở hữu chọn giữ tiền trong doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm  Cách tổ chức phi lợi nhuận của bạn mất trạng thái được miễn thuế

Công ty hợp danh, LLC và Chủ sở hữu Tổng công ty S

Quyền sở hữu đối tác hoạt động tương tự như quyền sở hữu độc quyền. Mỗi đối tác đóng góp một số tiền cụ thể cho doanh nghiệp khi họ bắt đầu hoặc tham gia. Mỗi thành viên hợp danh nhận được một phần lợi nhuận kinh doanh hoặc chịu các khoản lỗ kinh doanh theo phần của đối tác được xác định trong thỏa thuận hợp tác của họ. Đối tác có thể rút tiền của đối tác từ tài khoản cổ phiếu được phân bổ của họ.

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) cũng có tài khoản vốn và vốn chủ sở hữu. Chủ sở hữu rút tiền từ tài khoản vốn của họ.

Vốn chủ sở hữu & Thu nhập giữ lại & Thuế bán hàng

Tất cả các loại hình kinh doanh, ngoại trừ công ty, đều bị đánh thuế trên thu nhập kinh doanh ròng của họ như được tính trên tờ khai thuế kinh doanh của họ. Chủ sở hữu không bị đánh thuế đối với số tiền họ rút từ tài khoản vốn chủ sở hữu.

Trường hợp điển hình: Thu nhập ròng của công ty tư nhân duy nhất của Jack trong năm là 25.000 đô la và anh ta đã rút được 12.000 đô la như một cuộc xổ số. Anh ta phải trả thuế 25.000 đô la thay vì 12.000 đô la.

Các công ty bị đánh thuế trên thu nhập ròng hàng năm (lợi nhuận trừ đi các khoản khấu trừ, tín dụng, v.v.) chứ không phải lợi nhuận giữ lại. Chủ sở hữu của công ty (cổ đông) trả thuế trên cổ tức mà họ nhận được, chứ không phải thu nhập giữ lại của công ty.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm