Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Tư vấn của luật sư kinh nghiệm thành lập hàng nghìn công ty TNHH một thành viên.

Tìm hiểu về công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020:

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

>>Xem thêm: Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên

– Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

– Một cá nhân cũng có thể thành lập được doanh nghiệp. Không nhất thiết phải tìm đối tượng hợp tác để cùng thành lập doanh nghiệp. Hoặc một số tổ chức có thể tách vốn, đầu tư thêm lĩnh vực khác.

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Đây có thể được xem là ưu điểm vượt trội hơn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

– Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động. Thủ tục thành lập đơn giản hơn loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần.

– Quy định về vấn đề chuyển nhượng vốn quy định chặt chẽ. Nhà đầu tư dễ kiểm soát.

>>>Xem thêm: Nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào

Nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

– Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.

– Công ty TNHH 1 thành viên chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ hơn.

– Do công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Nên khi huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác. Sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty Cổ phần.

– Công ty TNHH 1 thành viên không được rút vốn trực tiếp. Mà phải bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

– Tiền lương thanh toán cho Chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>Xem thêm:

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là những thông tin cơ bản về Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với LawKey – đơn vị tư vấn thành lập công ty TNHH chuyên nghiệp để được tư vấn.

Viết một bình luận