Công an phường có thẩm quyền kiểm tra Doanh nghiệp?

Công an phường có thẩm quyền kiểm tra Doanh nghiệp?

Công an phường có thẩm quyền kiểm tra Doanh nghiệp hay không?

Hỏi : Thưa Luật sư, công ty của tôi thành lập được 3 tháng, hôm trước Công an phường nơi đặt trụ sở của công ty chúng tôi có tới công ty và yêu cầu chúng tôi nộp bản sao giấy phép ĐKKD và lập danh sách nhân viên công ty nộp cho bên Công an. Xin hỏi Luật sư, Công an phường có thẩm quyền đó không và khi Công an phường tới kiểm tra như vậy thì họ có cần phải có lện hay giấy ủy quyền gì không ? Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư, tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời : Luật sư trả lời bạn như sau :

Theo thông tư 14/2014/TT-BCA sửa đổi thông tư 12/2010/TT-BCA và thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định như sau:

Tại khoản 3, điều 8 thông tư 12/2010/TT-BCA có quy định:

“Điều 8. Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về phòng cháy và chữa cháy; quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn xã

Công an xã có trách nhiệm:

3. Nắm tình hình, số lượng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn xã, lập danh sách, thống kê số lượng cơ sở và người làm việc tại các cơ sở kinh doanh đó; tiếp nhận hồ sơ cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý về an ninh, trật tự đối với các cơ sở cho thuê lưu trú theo thẩm quyền; phối hợp với Công an cấp trên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh đó; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Công an cấp trên về công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã.”

Như vậy theo quy định trên, công an phường không có thẩm quyền trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp. Công an xã/phường có quyền “phối hợp với công an cấp trên” khi tiến hành hoạt động kiểm tra doanh nghiệp. Đối tượng kiểm tra không phải là tất cả các doanh nghiệp mà chỉ đối với những doanh nghiệp , cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Trân trọng!

— H2O —

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *