Bài viết

Tỷ lệ thanh khoản và khả năng thanh toán của Thông tin chi tiết về doanh nghiệp

117

Những người đề cập đến tính thanh khoản của khoản đầu tư thường đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản của đơn vị thành tiền mặt. Nói cách khác, một nhà phân tích kinh doanh có thể muốn biết một công ty có thể thu được tiền nhanh như thế nào để thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán của mình. Điều quan trọng là một công ty phải có đủ tiền mặt để tiếp tục thanh toán các nghĩa vụ thanh toán của mình mà không cần phải lấy vốn từ các nguồn bên ngoài, đây cũng là một dấu hiệu về tình trạng tài chính của công ty.

Trong kinh doanh hay kế toán, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và nợ đến hạn của doanh nghiệp thường được định lượng bằng cách tính toán và xem xét tỷ số thanh toán hiện hành như một tỷ lệ thanh khoản hoặc tỷ lệ nợ.

Tính thanh khoản của một công ty thương mại thường được các chủ nợ ngắn hạn đặc biệt quan tâm, bởi vì lượng thanh khoản hiện có phần lớn thể hiện khả năng thanh toán của công ty đối với các chủ nợ này. Nói chung, giá trị của tỷ lệ thanh khoản càng cao, thì biên độ an toàn của công ty trong việc thanh toán hóa đơn càng lớn.

Một số tỷ lệ thanh khoản chính

Một vài tỷ lệ tài chính đo lường tính thanh khoản của một công ty và tất cả thông tin đều đến từ bảng cân đối kế toán của bạn. Các tỷ lệ này bao gồm tỷ lệ hiện tại, tỷ lệ nhanh hoặc thử nghiệm axit, cũng như các chỉ số đo khoảng thời gian hoặc tỷ lệ đốt cháy.

  1. Đơn giản nhất là hệ số thanh toán hiện hành, bằng tổng tài sản lưu động chia cho tổng nợ ngắn hạn. Nó dựa trên định nghĩa về đầu tư vì nó giả định rằng tất cả tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức, nhưng điều này thường không đúng trong trường hợp này. Khi tính toán tỷ lệ hiện tại, không có gì lạ khi giá trị vượt quá 100%.
  2. Hệ số thanh toán nhanh hoặc thử nghiệm axit đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của một công ty bằng các tài sản có thể được bán bất kỳ lúc nào, mặc dù tốt nhất là thanh toán các nghĩa vụ này từ dòng tiền. Hệ số thanh toán nhanh trừ hàng tồn kho và các khoản trả trước khỏi tài sản lưu động, sau đó chia cho nợ ngắn hạn.
  3. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là khả năng của công ty để trả nợ hiện tại từ thu nhập hiện tại chứ không phải từ việc bán tài sản. Đây là một phép tính hai bước. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được tính bằng cách cộng các chi phí không phải bằng tiền (thường là chi phí khấu hao) và những thay đổi trong vốn lưu động. Tỷ lệ này đạt được bằng cách chia dòng tiền hoạt động cho nợ ngắn hạn.
  4. Phép đo khoảng thời gian, còn được gọi là tỷ lệ đốt cháy, xem xét số ngày mà một công ty có thể hoạt động chỉ với tiền mặt trong tay. Nó tương tự như hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh ở chỗ nó tập trung vào việc công ty có dễ dàng đáp ứng các nghĩa vụ nợ hiện tại hay không. Tuy nhiên, đôi khi tỷ lệ tiêu dùng phổ biến hơn tỷ số thanh toán nhanh và tỷ số thanh toán hiện hành vì nó cung cấp giá trị gần đúng của số ngày thực tế, trong khi các tỷ số khác cung cấp giá trị cho biết khả năng và mức độ dễ dàng thanh toán. Chỉ số khoảng thời gian được tính bằng cách chia tài sản nhanh hoặc những tài sản có thể chuyển đổi ngay lập tức thành tiền mặt cho chi phí hoạt động hàng ngày.
Có thể bạn quan tâm  Nhiều dịch vụ niêm yết: chúng là gì?

Cũng hữu ích là vốn lưu động ròng hay vốn lưu động, nghĩa là tổng của tất cả tài sản lưu động trừ đi tất cả các khoản nợ ngắn hạn, để đo lường khả năng thanh khoản ngắn hạn của một công ty. Nó cũng là một chỉ tiêu đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả tài sản của ban lãnh đạo công ty.

Tỷ lệ sử dụng và giải thích

Bản thân kết quả của một phép tính tỷ lệ không tiết lộ nhiều thông tin về một công ty, bởi vì câu trả lời chỉ đại diện cho một thời điểm. Nhiều công ty tính toán các tỷ lệ khác nhau hàng tháng và sau đó so sánh các thay đổi theo thời gian để xác định xem công ty đang đi theo hướng tài chính tích cực hay đang gặp phải dấu hiệu khó khăn.

Một công dụng quan trọng khác của phân tích tỷ số là so sánh kết quả từ bên ngoài. Các công ty trong cùng một ngành, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, có thể có được nhiều hiểu biết sâu sắc khi so sánh các tỷ số này với các tỷ số tương tự của các công ty khác hoặc các tỷ số lấy từ trung bình ngành.

Cho dù sử dụng tỷ lệ từ nhiều khoảng thời gian khác nhau trong nội bộ hay bên ngoài, vui lòng xác minh rằng cùng một thành phần được sử dụng để tính tỷ lệ mỗi lần, nếu không bạn sẽ thấy rằng so sánh không còn ý nghĩa nữa, vì chúng không phải là thước đo của Apple và Apple .

Có thể bạn quan tâm  Phần mềm quản lý hàng tồn kho tốt nhất năm 2021

Phương pháp luận khác nhau

Mặc dù một số chủ doanh nghiệp xem xét tất cả các tài sản khi tính toán các tỷ lệ này, một số nhà phân tích chỉ sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì họ đang xem xét tình huống xấu nhất.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm