GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀ NỘI – HNSME Portal

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo và các dịch vụ công khác cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TẦM NHÌN: Đơn vị đầu mối của Thành phố triển khai, điều phối các Chương trình, hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phát triển DNNVV trên địa bàn Thành phố.

SỨ MỆNH: Kết nối, đồng hành và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đi đầu phát triển kinh tế cả nước và vươn tầm Quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Mỗi cán bộ luôn ý thức về tâm và trách nhiệm người làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi ngày một phát triển của doanh nghiệp.

Chúng tôi triển khai và cung cấp các dịch vụ:

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh: Tư vấn, hỗ trợ miễn phí/tư vấn dịch vụ theo yêu cầu về các thủ tục đăng ký doanh nghiệp (chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập), thủ tục giải thể doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,…. Hỗ trợ làm giấy phép con cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện; Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký thuế và khắc dấu doanh nghiệp; Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến công tác kế toán doanh nghiệp.

Liên hệ: 024 2322 3666

Tư vấn quản lý dự án đầu tư:

Tư vấn cấp, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài; Hỗ trợ thực hiện các TTHC liên quan đầu tư nước ngoài,…

Liên hệ: 024 3715 1050

Triển khai Chương trình đào tạo nâng cao năng lực doanh nghiệp: Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ như: chương trình đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO), chương trình khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chương trình đào tạo kiến thức cho doanh nghiệp do nữ làm chủ, chương trình đào tạo kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo…; Tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách pháp luật liên quan hoạt động của doanh nghiệp…

Liên hệ: 024 3715 1194

Hỗ trợ Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp Sáng tạo:

Đầu mối của Thành phố triển khai Đề án khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố

Liên hệ: 024 3734 9374

Quản lý vận hành Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội

Hỗ trợ nhà xưởng, trang thiết bị công nghệ, phòng thí nghiệm và kết nối chuyên gia, thị trường, hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp… với chính sách ưu đãi, chi phí thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm.

Liên hệ: 024 3692 3418

Triển khai hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp thông qua Mạng lưới tư vấn viên – chuyên gia: Hỗ trợ tham gia sử dụng dịch vụ tư vấn chẩn đoán, cải tiến năng suất, nâng cao năng lực doanh nghiệp bằng ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí… Liên hệ: 024 3734 9374

Viết một bình luận