Trách nhiệm và trình độ của người quản lý khu vực bán lẻ

Trách nhiệm của người quản lý khu vực là giám sát hoạt động chung của cửa hàng bán lẻ trong khu vực hoặc khu vực được chỉ định. Nhiệm vụ của người quản lý khu vực là đảm bảo hoạt động trơn tru của từng cửa hàng bán lẻ và đảm bảo rằng cửa hàng đạt được chỉ tiêu bán hàng. Các quản lý cửa hàng cá nhân thường được phỏng vấn và thuê bởi các quản lý khu vực. Vị trí này thường được báo cáo cho quản lý cấp cao của công ty.

Các nhà quản lý khu vực thường được thuê từ các cửa hàng bán lẻ hoạt động tốt nhất. Hiểu được cách thức hoạt động ở cấp công ty và cửa hàng là cách đào tạo tốt cho những người sẽ giám sát nhiều cửa hàng. Để trở thành một nhà quản lý khu vực hiệu quả, ngoài một số khóa đào tạo về quản lý, bạn cũng nên có các kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời. Đối với những người muốn giám sát và quản lý nhiều người trong các cửa hàng khác nhau thì việc giao tiếp là rất cần thiết.

Trách nhiệm chính của người quản lý khu vực

Các nhà quản lý khu vực hiệu quả là những nhà kinh doanh được đào tạo bài bản, có hiểu biết sâu sắc về thẩm mỹ và khách hàng bán lẻ. Họ có kỹ năng phân tích mạnh mẽ và là những người giải quyết vấn đề rất tốt. Các nhà quản lý khu vực thuê, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý của họ. Các trách nhiệm khác bao gồm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm trong khu vực, đồng thời quản lý hoạt động tài chính của khu vực và quản lý sự an toàn và an ninh của khu vực.

Điều này có thể bao gồm việc hỗ trợ tuyển dụng quản lý cửa hàng, có thể bị sa thải vào một thời điểm nào đó nếu công ty xét thấy cần thiết.

Do người quản lý khu vực chịu trách nhiệm về một khu vực địa lý rộng lớn nên công việc này thường phải di chuyển nhiều, thường ít nhất một vài lần một tuần. Bất kỳ ai muốn trở thành quản lý khu vực phải có khả năng xử lý nhiều giờ làm việc trên đường hoặc trên không, tùy thuộc vào quy mô lãnh thổ của họ.

Kinh nghiệm cần thiết để trở thành quản lý khu vực

Kinh nghiệm quản lý bán lẻ đã được chứng minh, tốt nhất là kinh nghiệm làm việc tại nhiều phòng ban, là một đào tạo tốt cho vị trí này. Các nhà quản lý khu vực phải có khả năng phân tích các báo cáo tài chính và đưa ra quyết định dựa trên các thông tin. Đối với những người muốn trở thành nhà quản lý khu vực, khả năng lãnh đạo xuất sắc, kỹ năng giao tiếp cá nhân và tổ chức cũng là những phẩm chất quan trọng. Nếu không có khả năng suy nghĩ độc lập và biết cách giải quyết những mâu thuẫn ở nơi làm việc thì khó có thể hoàn thành công việc. Lý tưởng nhất là người quản lý khu vực sẽ quen thuộc với khu vực địa lý mà anh ta sẽ giám sát, hoặc có thể dành thời gian để tìm hiểu về khu vực đó trước khi đảm nhận vị trí.

Như với hầu hết các vị trí bán lẻ, bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED là một yêu cầu giáo dục cơ bản. Đối với các vị trí có thẩm quyền hơn, bằng đại học kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể thay thế một phần kinh nghiệm bắt buộc.

Mức lương của người quản lý khu vực khác nhau

Mức lương cơ bản sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí và số lượng cửa hàng trong khu vực. Nó có thể khác nhau giữa các công ty, nhưng mức bồi thường gần đúng sẽ là từ $ 45,000 đến $ 80,000. Các nhà quản lý khu vực thường nhận được xe ô tô của công ty, chi phí đi lại và trợ cấp y tế. Phần thưởng hiệu suất là phần thưởng thông thường, nhưng chúng khác nhau giữa các công ty.