Nhận biết các ý tưởng về doanh nghiệp xanh – Tài liệu text

Nhận biết các ý tưởng về doanh nghiệp xanh – Tài liệu text

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp xanh?</b>

<b>Doanh nghiệp xanh (hay còn gọi là doanh nghiệp bền vững) là doanh nghiệp không gây ra</b><b>tác động tiêu cực đối với môi trường địa phương hoặc trái đất, đối với cộng đồng hay nền</b><b>kinh tế.[1] Doanh nghiệp xanh hoạt động có trách nhiệm với mơi trường và cộng đồng, tập</b><b>trung vào việc thực hiện những quy tắc và thơng lệ có lợi cho người lao động, cộng đồng và</b><b>trái đất.[2] Doanh nghiệp xanh đặc biệt cuốn hút người tiêu dùng vì các doanh nghiệp này</b><b>nổi tiếng bởi sự quan tâm bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo đời sống của</b><b>người lao động và những nhà cung cấp của họ, đồng thời liên tục cải thiện cách tiếp cận để</b><b>hướng tới sự bền vững và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Trở thành doanh nghiệp</b><b>xanh không phải là sự thay đổi một lần mà là nỗ lực thường xuyên cần sự học hỏi và cải</b><b>thiện không ngừng.</b>

<b>I. Nhận biết các ý tưởng về doanh nghiệp xanh</b>

<i><b>1. Xem xét những ảnh hưởng về sinh thái và xã hội.</b></i> Để được công nhận là một doanh nghiệpxanh, các tác động về sinh thái và xã hội luôn được xem xét và đặt lên trên lợi nhuận khi tạo rasản phẩm hoặc kinh doanh dịch vụ.[3] Ví dụ, sản phẩm khơng được sản xuất ở những nhà máybóc lột sức lao động của công nhân với mức lương rẻ mạt. Để là doanh nghiệp xanh, bạn phảicam kết quan tâm đến cả con người lẫn môi trường.

<i><b>2. Ngăn chặn ô nhiễm. Doanh nghiệp xanh giảm tối đa lượng chất độc hại trong sản phẩm của</b></i>mình.[4] Ngồi ra, các doanh nghiệp này cũng phải hạn chế chất thải có hại trong q trình sảnxuất để đảm bảo khơng ảnh hưởng xấu đến con người và/hoặc mơi trường. Ví dụ, bảo đảm quátrình sản xuất và vận chuyển thân thiện với môi trường.[5]

<i><b>3. Chú trọng đến cộng đồng. Doanh nghiệp xanh hòa nhập với cộng đồng xung quanh. Doanh</b></i>nghiệp sẽ khuyến khích cơng nhân tham gia tình nguyện, làm từ thiện và tiếp thị vì mục đích caođẹp.[6] Hoạt động này bao gồm những sự kiện như diễn đàn hướng dẫn và khuyến khích ngườitiêu dùng tìm hiểu nhiều hơn về những người sáng lập ra doanh nghiệp xanh cũng như cách thứcủng hộ các doanh nghiệp này trong cộng đồng.

<i><b>4. Bảo tồn nguồn nước và năng lượng. Doanh nghiệp xanh sử dụng các nguồn tài nguyên có</b></i>thể bị cạn kiệt như nước và năng lượng ở mức tối thiểu nếu có thể.[7] Tất cả rác thải và chất gâyơ nhiễm đều phải giữ ở mức thấp nhất. Nếu có thể, các nguồn nhiên liệu thay thế sẽ được sửdụng làm năng lượng.

<i><b>5. Áp dụng giải pháp 3R.</b></i> Giải pháp 3R (reduce, reuse, and recycle) nghĩa là giảm thiểu, tái sửdụng và tái chế. Các doanh nghiệp xanh ưu tiên hàng đầu những hoạt động này nhằm hạn chế tácđộng đến mơi trường.[8]

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>II. Kiểm tra thói quen của doanh nghiệp</b>

<i><b>1. Xác định tác động về sinh thái.</b></i> Bước đầu tiên để trở thành doanh nghiệp xanh là biết đượclượng phát thải carbon và nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện tại (carbon and ecologicalfootprint) của doanh nghiệp như thế nào. Ngay khi bạn tính được lượng phát thải carbon củachính bạn (ví dụ, sử dụng ứng dụng tính toán trực tuyến tại trang web:http://www.nature.org/greenliving/carboncalculator/), bạn cũng có thể tính được tác động củadoanh nghiệp đối với mơi trường ra sao.

Để ước tính lượng phát thải carbon của công ty (và so sánh với các công ty khác hoạt độngtrongcùng lĩnh vực), bạn sẽ phải cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm: thông tin về thiếtbị sử dụng, số lượng lao động, việc đi lại và mua sắm, cho trang web tính tốn.[12]

Khi biết lượng phát thải carbon của doanh nghiệp, bạn có thể đặt mục tiêu để trở thành doanhnghiệp khơng phát sinh thêm khí carbon (carbon neutral).[13]

Phối hợp với Tổ chức Global Footprint Network:

<i><b>2. Phát hiện những thói quen cần cải thiện. Để trở thành doanh nghiệp xanh, bạn cần phát hiện</b></i>những thói quen nào cần “nhuộm xanh”. Ví dụ, các chuyến bay là một trong những nguyên nhânlớn nhất gây ra phát thải khí carbon trên tồn cầu.[14] Liệu bạn có thể đưa ra các giải pháp đi lạihiệu quả hơn vào kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp hay không?

<i><b>3. Đặt mục tiêu để cải cách. Quyết định bộ phận nào trong doanh nghiệp có thể cải thiện để trở</b></i>nên “xanh” hơn, và đặt ra chiến lược thực hiện. Bạn nên đặt mục tiêu định kỳ; ví dụ, bạn muốndoanh nghiệp phát triển như thế nào trong 1 năm? 2 năm? 5 năm? 10 năm? Bạn cần tìm cách cảithiện nhiều hơn với mỗi năm qua đi.

Một số thói quen giúp doanh nghiệp thân thiện với mơi trường hơn có thể xung đột với nhữngthơng lệ kinh doanh trước đây. Ví dụ, bạn có thể tìm nguồn ngun liệu thơ rẻ tiền từ một nhàcung cấp nước ngoài để làm đầu vào sản xuất; tuy nhiên, để trở thành doanh nghiệp xanh, bạncần nghiên cứu liệu bạn có thể sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương hay không, dù chúng đắthơn. Nhớ rằng bạn có thể phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh và/hoặc ngân sách khi trở thànhdoanh nghiệp xanh.

<b>III. Xây dựng chiến lược xanh cho doanh nghiệp</b>

<i><b>1. Hình dung về những thay đổi sẽ cải thiện doanh nghiệp của bạn.</b></i> Bạn cần biết chắc nhữngthay đổi dự kiến thực hiện sẽ cải thiện doanh nghiệp thực sự. Bạn cần quan tâm không chỉ đến“mức độ xanh” của doanh nghiệp mà cịn phải duy trì hoạt động tài chính hiệu quả.

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

định mục tiêu xã hội và môi trường mà bạn mong muốn đạt được hay không?[15]), bạn cần hiểuđược ảnh hưởng của những thay đổi này đối với hoạt động chung của doanh nghiệp.

Đảm bảo bạn chỉ cam kết thực hiện những thay đổi trong khả năng của bạn. Hãy chắc chắn làmđúng những gì mình đã cam kết.[16]

<i><b>2. Xây dựng chiến lược cải thiện.</b></i>Sau khi xác định hiện trạng của doanh nghiệp (về tác động đốivới mơi trường) và tương lai của doanh nghiệp, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về nguồn lực, côngcụ và cách tiếp cận được sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Một chiến lược có thể đơn giản hoặcphức tạp tùy nhu cầu của bạn nhưng cần khả dụng, khả thi, và thực tế.

Tham khảo sách kinh doanh để biết cách xây dựng chiến lược doanh nghiệp xanh. Những cuốnsách này có thể cung cấp kỹ thuật và lời khun để gây dựng thành cơng doanh nghiệp xanh.Thử tìm kiếm cụm từ khóa “những cuốn sách hay nhất về doanh nghiệp xanh” trên Google, bạnsẽ có một danh sách những cuốn sách có thể cung cấp lời khuyên hữu ích để trở thành doanhnghiệp xanh. Ví dụ cuốn Sự thật về doanh nghiệp xanh của tác giả Gil Friend.

Trong quá trình xây dựng chiến lược, hãy quyết định liệu bạn có thể làm nhiều hơn việc “phủxanh” cơ sở kinh doanh và thói quen hiện tại của doanh nghiệp. Có cách nào giúp bạn mở rộnghoạt động của doanh nghiệp xanh? Ví dụ, liệu doanh nghiệp của bạn có thể chuyển sang sản xuấtsản phẩm và dịch vụ xanh hay không?

<i><b>3. Tham khảo các cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường khác.</b></i> Trước khi thực hiện việcphủ xanh doanh nghiệp, hãy trao đổi với chủ sở hữu hoặc quản lý các doanh nghiệp xanh khác ởcùng khu vực với bạn. Tìm hiểu liệu họ phải đối mặt với thách thức gì, họ đã mắc những sai lầmnào, họ cần lời khuyên gì nếu chuyển từ doanh nghiệp bình thường sang doanh nghiệp xanh. Hãyhọc hỏi từ sai lầm của người khác để rút ra kinh nghiệm cho chính bạn trong q trình xây dựngdoanh nghiệp xanh.

Bạn có thể tìm hiểu về các doanh nghiệp xanh với từ khóa “danh nghiệp xanh tại Việt Nam”.<b>IV. Giảm mức tiêu thụ chung của doanh nghiệp</b>

<i><b>1. Quan sát những gì doanh nghiệp của bạn sử dụng và thải ra.</b></i> Những thứ này có thể baogồm nguồn tài nguyên như năng lượng, nguồn cung ứng và các nguyên liệu khác. Lập danh sáchvà phổ biến tới toàn thể nhân viên để họ biết số lượng tiêu thụ hàng tháng, hàng quý hoặc hàngnăm.

<i><b>2. Quyết định chỗ nào cần cắt giảm. Đây có thể là điểm khởi đầu thận trọng và hiệu quả nhất</b></i>đối với một doanh nghiệp uy tín khi trở nên thân thiện với mơi trường. Bằng việc cắt giảm, bạncó thể tiết kiệm tiền của công ty ngay lập tức. Nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng sẽ tạo động lựccho bạn (và nhân viên) để tiếp tục thực hiện.

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

truyền thống.[17] Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng/bóng đèn vì các loạibóng đèn này có tuổi thọ cao hơn và sử dụng ít năng lượng hơn bóng đèn thơng thường.[18]Dùng ứng dụng tính tốn tiết kiệm năng lượng (Energy Savings Calculator) tại trang web:http://www.bulbs.com/learning/energycalc.aspx để xác định giá trị của việc chuyển sang dùngbóng đèn tiết kiệm năng lượng.

<i><b>3. Xem xét việc sử dụng giấy của công ty.</b></i> Doanh nghiệp của bạn sử dụng bao nhiêu giấy trongmột ngày? Các nghiên cứu cho thấy một văn phịng thơng thường thải loại khoảng 175 kggiấy/nhân viên trong một năm.[19] Bạn có thể giảm lượng giấy sử dụng khơng? Cố gắng chuyểnsang quy trình số hóa để tính hóa đơn cho khách hàng và để thanh tốn hóa đơn của cơng ty.Dùng máy qt các hợp đồng quan trọng và gửi thư điện tử thay vì in ra và gửi qua đường bưuđiện. Hạn chế nhân viên văn phòng in các thư điện tử hoặc các văn bản khác ra giấy.

Hướng dẫn nhân viên cách phân loại thư điện tử để họ không bị phụ thuộc vào tài liệu giấy.Khuyến khích họ đọc các bài trình bày, thư điện tử hoặc tài liệu cần thiết trên máy tính.

Trong trường hợp cần phải in, hãy dùng cả hai mặt tờ giấy (in hai mặt). Để đảm bảo mọi ngườinhớ điều này, bạn nên đặt máy in ở chế độ in hai mặt tự động. Bạn cũng nên lập trình máy faxkhơng in tờ xác nhận sau khi fax.

Khi phải dùng đến giấy, nhớ dùng giấy tái chế. Giấy tái chế được làm hoàn toàn từ giấy thảitrong thùng tái chế với năng lượng sử dụng ít hơn 45%, chất thải giảm một nửa so với giấy sảnxuất theo quy trình thơng thường.[20]

<i><b>4. Đào tạo nhân viên một cách thích hợp. Đảm bảo hướng dẫn nhân viên sử dụng thiết bị họ</b></i>phải vận hành. Điều này sẽ giúp nhân viên khơng mắc lỗi và lãng phí nguồn lực. Mặc dù có vẻnhư đây khơng phải là thói quen giúp doanh nghiệp thân thiện với mơi trường hơn nhưng bạn sẽrất ngạc nhiên về tác động tích cực của việc này đối với mức độ xanh hóa của doanh nghiệp.<i><b>5. Kiểm tra thiết bị, máy móc của doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp bạn có ý tưởng tốt hơn về</b></i>hiệu quả sử dụng năng lượng của doanh nghiệp. Đây là một lĩnh vực khác mà bạn có thể cắtgiảm tiêu thụ và lãng phí. Đảm bảo tất cả thiết bị của công ty đều hiện đại và hoạt động tốt.Nếu thiết bị hoặc máy móc cần bảo dưỡng, hãy nhớ thực hiện việc này định kỳ. Điều đó sẽ đảmbảo máy móc hoạt động trong trạng thái tốt nhất và giúp nhân viên làm việc dễ dàng hơn.

Nếu bạn cần thiết bị mới hoặc hiện đại, hãy chọn những thiết bị có dán nhãn sử dụng năng lượnghiệu quả (Energy Star) để bạn có thể đánh giá các nhu cầu về năng lượng.[21]

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

Kiểm tra những thứ như vòi nước và bồn cầu. Nếu vòi nước bị rò hoặc bồn cầu bị nứt, hãy đemchúng đi sửa để tránh lãng phí nguồn tài nguyên quý giá.

Đảm bảo nhân viên của bạn tắt tất cả đèn và thiết bị vào cuối ngày để tránh lãng phí năng lượngkhi khơng có ai làm việc. Bạn nên giao cho một người chịu trách nhiệm làm việc này hàng ngày.Đặt các biển báo xung quanh nơi làm việc để nhắc nhở mọi người. Sau mỗi quý hoặc mỗi năm,hãy công bố biểu so sánh mức tiết kiệm năng lượng đạt được nhờ nỗ lực của các nhân viên. Điềunày sẽ khuyến khích nhân viên duy trì hành động có ý thức tiết kiệm năng lượng.

Chuyển sang sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Bóng đèn huỳnh quang chỉ sử dụng 15-20%năng lượng mà bóng đèn sợi đốt dùng, nhưng độ bền cao hơn và cung cấp nhiều ánh sáng hơn.<i><b>7. Có phần thưởng để khích lệ việc cắt giảm tiêu thụ. Công bố danh sách sử dụng năng lượng,</b></i>nguồn cung ứng và nguyên liệu (bạn có thể tập trung vào số lượng sử dụng từng tháng, quý hoặcnăm), và bên cạnh là các mục tiêu cần đạt được vào cuối mỗi kỳ. Trao phần thưởng nếu công tyđạt được mục tiêu đặt ra.

Ví dụ, bạn có thể khích lệ nhân viên bằng phần thưởng là một ngày mặc quần áo bình thườngnếu đạt mục tiêu giảm sử dụng tài nguyên, hoặc bạn có thể tổ chức cuộc thi giữa các phịng bantrong cơng ty với nhau và phần thưởng là phịng nào tiêu thụ tài ngun ít nhất sẽ có thêm mộtngày nghỉ.

<i><b>8. Tìm hiểu xem liệu nơi bạn sống có ‘giảm giá vì mơi trường’ hoặc phần thưởng khi giảm</b></i><i><b>tiêu thụ năng lượng.</b></i> Ở nhiều nơi, người ta sẽ thay giúp bạn thiết bị, bóng đèn, cửa sổ, vật liệucách nhiệt, v.v…

Sử dụng Google để tìm kiếm các địa điểm kiểm tra năng lượng miễn phí.[22] Cách này giúpnhận biết những thay đổi đơn giản có thể thực hiện được để doanh nghiệp trở nên thân thiện vớimơi trường hơn.

<b>V. Tái sử dụng những gì bạn có</b>

<i><b>1. Xác định những đồ dùng văn phịng nào có thể tái sử dụng.</b></i> Hãy quan sát xung quanh vănphòng của bạn để xem đồ vật nào có thể dễ dàng sử dụng lại. Chắc chắn là có nhiều thứ, kể cảnhững đồ vật mà trước đó, bạn khơng hề nghĩ đến. Bằng cách cố gắng tái sử dụng những đồdùng văn phòng thiết yếu, doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Hãy bắt đầu bằng giấy. Mặc dù dễ tái sử dụng và tái chế, nhưng giấy lại chiếm khoảng 35% rácthải của trái đất. Để tái sử dụng giấy, hãy bắt đầu bằng thùng đựng giấy vụn để mọi người có thểdùng giấy vụn thay vì xé một tờ giấy mới mỗi lần cần ghi nhớ điều gì.

</div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

<i><b>2. Đặt những đồ vật có thể tái sử dụng trong phịng nghỉ giải lao.</b></i> Đây là nơi bạn có thể dễdàng tăng mức độ thân thiện với mơi trường của cơng ty. Ví dụ, bước đơn giản để trở nên thânthiện với môi trường hơn là không dùng giấy, dụng cụ ăn uống bằng nhựa nữa. Mua đĩa ăn bằngsứ và dụng cụ ăn uống bằng inox, đồng thời khuyến khích nhân viên sử dụng chúng và rửa sạchsau khi dùng (hãy mua nước rửa chén đĩa dạng hữu cơ và không chứa hóa chất độc hại!).

Mua phin lọc và cốc đựng cà phê sử dụng nhiều lần phục vụ cà phê sáng. Cung cấp cốc cho từngnhân viên, và khuyến khích họ đặt cốc ở nơi làm việc và dùng hàng ngày.

Trường hợp cung ứng đồ ăn, nếu không rửa được bát đĩa, hãy chọn những dụng cụ dùng một lầnlàm từ ngô, khoai tây hoặc các loại thực vật dễ phân hủy thành phân bón thay vì làm bằngStyrofoam hoặc các loại đĩa giấy thông thường.

<i><b>3. Cung cấp chai nước tái sử dụng.</b></i> Nếu bạn có bình nước ở phịng làm việc, hãy giảm sử dụngcốc dùng một lần bằng cách cung cấp chai nước làm bằng nhựa, thủy tinh hoặc inox cho nhânviên. Khích lệ lịng tự hào về cơng ty bằng việc in tên hoặc logo của công ty lên chai. Dù doanhnghiệp khơng có bình nước thì việc cung cấp chai nước như vậy sẽ hạn chế nhân viên dùng chainước bằng nhựa.

Đảm bảo chai nước không chứa BPA và các chất có hại khác.

<i><b>4. Thực hiện trao đổi văn phòng phẩm.</b></i> Dành một khu vực trong văn phịng để làm nơi chứavăn phịng phẩm khơng dùng đến hoặc trang thiết bị cũ (ví dụ: dập ghim, ghim, giấy ghi nhớ, bútvà bút chì khơng dùng đến, v.v…). Khuyến khích nhân viên cho tặng văn phịng phẩm khi khôngdùng đến và kiểm tra khu vực trao đổi văn phòng phẩm trước khi đề nghị mua mới.

<b>VI. Tái chế nếu có thể</b>

<i><b>1. Cung cấp thùng đựng rác tái chế trong phòng.</b></i> Đặt thùng rác tái chế ở bếp ăn hoặc phịngnghỉ giải lao và khuyến khích nhân viên bỏ đồ ăn thừa vào đó.[23] Giao cho một nhân viên làmnhiệm đổ thùng rác tái chế vào thùng rác lớn ở bên ngoài hàng ngày hoặc hàng tuần.

<i><b>2. Hãy làm cho việc tái chế trở nên dễ dàng.</b></i> Để doanh nghiệp bạn là nơi thân thiện với môitrường, hãy đặt các thùng rác tái chế được dán nhãn cụ thể cạnh thùng rác thông thường. Đặtthêm thùng rác tái chế trong phịng nghỉ giải lao, cạnh máy phơ tơ và trong phịng văn thư đểkhuyến khích nhân viên tái chế thay vì vứt rác đi.

Dán giấy ghi nhớ lên nắp thùng rác tái chế hướng dẫn nhân viên phân loại rác bỏ vào thùng.Cách đó sẽ hạn chế nhầm lẫn và khuyến khích việc tái chế rác.[24]

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

<b>VII. Thu hút sự tham gia của nhân viên và cộng đồng</b>

<i><b>1. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thơng cơng cộng.</b></i> Trao đổi với nhân viên của bạnvề việc dùng phương tiện công cộng, đi xe hybrid (dùng động cơ tổng hợp), đạp xe hoặc đi bộđến văn phòng để giúp doanh nghiệp thân thiện với môi trường hơn (đồng thời giảm mức độ phátthải khí carbon của mỗi người!) Cách đơn giản nhất để tham gia giao thông một cách thân thiệnvới môi trường là không lái xe khi nào có thể.[25]

Nếu tỷ lệ nhân viên sử dụng nhiều loại phương tiện giao thông để đến nơi làm việc cao, cách nàysẽ giúp bạn thực hiện cam kết bảo vệ mơi trường.[26]

Nếu phương tiện cơng cộng khơng sẵn có ở địa phương, hãy khuyến khích nhân viên đi chungxe.[27] Bạn có thể hỗ trợ việc này bằng cách ưu tiên điểm đỗ dành riêng cho xe đi chung.

<i><b>2. Đạt được sự đồng thuận của toàn bộ nhân viên. Để thực sự trở thành doanh nghiệp xanh,</b></i>bạn cần có sự đồng lòng của mọi nhân viên đối với mục tiêu xanh của doanh nghiệp. Để làmđược việc này, bạn cần biến lối suy nghĩ thân thiện với môi trường thành một phần trong văn hóacơng ty.[28] Bằng cách đó, bạn sẽ khơng chỉ có một đội ngũ đầy tâm huyết mà cịn có cả nhữngngười chun quảng bá kiến thức giúp q trình xanh hóa doanh nghiệp tiến xa hơn so với khibạn làm một mình. Sự tham gia của đội ngũ nhân viên là yếu tố sống còn để có được thành cơngvề lâu dài và họ có thể phổ biến thông tin đến các nhân viên khác, khách hàng và qua các mốiquan hệ.

Giải thích để nhân viên hiểu điều gì được mong đợi với sự cải thiện liên tục. Đảm bảo rằng họđều hiểu được cam kết cải thiện liên tục và nhất trí đóng góp vào sự cải thiện của doanh nghiệpbằng bất cứ cách nào.

Khích lệ nhân viên tham gia vào hoạt động cộng đồng để biến khu vực xung quanh thành nơiđáng sống (đó có thể là vệ sinh dịng sơng, ươm vườn cộng đồng, hoặc trồng cây dọc đường caotốc) và tuyên dương những nhân viên tham gia các hoạt động này.

<i><b>3. Thành lập ủy ban xanh hóa doanh nghiệp. Chọn những người quan tâm đến thay đổi này và</b></i>những người có quyền lực để thực hiện sự thay đổi. Các ý tưởng cần được thử nghiệm trong thựctế, vì vậy, một vài ý kiến trái ngược cũng có tác dụng tốt trong việc phản biện. Khuyến khích ủyban họp định kỳ để theo dõi những tiến bộ đạt được và thảo luận về những quy định bảo vệ môitrường trong tương lai.

Cổ vũ các ý tưởng giúp xanh hóa doanh nghiệp. Trao phần thưởng hoặc tuyên dương những ýtưởng hay nhất.

Trong mỗi phòng ban hoặc khu vực làm việc, giao một người phụ trách việc phổ biến ý tưởng,thông tin và quyết định của ủy ban và tập hợp sự ủng hộ q trình xanh hóa doanh nghiệp.

</div><span class=’text_page_counter’>(8)</span><div class=’page_container’ data-page=8>

<i><b>5. Giao nhiệm vụ cụ thể để tăng cường sự thân thiện với môi trường trong khoảng thời gian</b></i><i><b>nhất định.</b></i> Đặt mục tiêu rõ ràng cần phải đạt được trong khoảng thời gian hợp lý nhằm đảm bảotiến độ thực hiện chiến lược doanh nghiệp xanh của bạn.

<i><b>6. Tạo quỹ xanh. Cân nhắc gây dựng quỹ xanh cho những phòng ban cụ thể khi thực hiện các</b></i>giải pháp. Tuy nhiên, cần đảm bảo ý tưởng có lợi cho tồn bộ cơng ty theo cách bạn thấy thíchhợp.

<b>VIII. Gây dựng danh tiếng “Doanh nghiệp xanh”</b>

<i><b>1. Được công nhận.</b></i> Được một tổ chức độc lập công nhận sản phẩm hoặc dịch vụ thân thiện vớimơi trường có thể đảm bảo với khách hàng về sự trung thực và “chân chính” của doanh nghiệp,tiết kiệm thời gian khách hàng kiểm tra những khiếu nại về cơng ty. Ví dụ, bạn có thể đượcchứng nhận bởi Tổ chức Doanh nghiệp xanh (Green Business Bureau) bằng cách truy cập vàotrang web: http://www.gbb.org/ của tổ chức này.

Trở thành doanh nghiệp xanh được chứng nhận sẽ hỗ trợ bạn nguồn lực và định hướng để tiếptục cải thiện, giúp bạn dễ dàng tiếp thị cho những nỗ lực thân thiện với môi trường, và cập nhậtnhững tiến bộ mới nhất về công nghệ bền vững.[29]

<i><b>2. Minh bạch.</b></i> Các doanh nghiệp xanh đích thực tự hào với việc cung cấp thông tin cho kháchhàng về sản phẩm cũng như quá trình sản xuất ra sản phẩm đó.[30]

<i><b>3. Coi q trình xanh hóa doanh nghiệp là một cuộc hành trình.[</b></i>31] Doanh nghiệp của bạncần liên tục học hỏi và thực hành các quy tắc, công nghệ mới mẻ, thân thiện với môi trường,cách tiết kiệm tài nguyên và sử dụng hiệu quả. Hãy đọc nhiều, nói chuyện với các chủ doanhnghiệp xanh khác, thường xuyên tìm kiếm cơ hội để chia sẻ ý kiến chun mơn của doanhnghiệp mình và giúp các doanh nghiệp khác. Càng học hỏi nhiều, doanh nghiệp của bạn càng cókhả năng dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh xanh.

Xây dựng văn hóa khơng ngừng học hỏi về kinh doanh xanh và khuyến khích nhân viên đưa ra ýtưởng và các cách thực hành khác nhau (những ý tưởng này có thể thành cơng hoặc thất bại) đểgiúp doanh nghiệp mãi xanh.

Giữ liên hệ với các doanh nghiệp xanh khác thông qua các diễn đàn trực tuyến và trang webcung cấp kết nối với các doanh nghiệp này.

Câp nhật kinh nghiệm của doanh nghiệp thông qua trang web và báo cáo.<b>Lời khuyên</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(9)</span><div class=’page_container’ data-page=9>

Hiểu vì sao nhiều doanh nghiệp ủng hộ việc bảo vệ môi trường. Trở nên thân thiện với môitrường sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền bạc. Khách hàng ngày càng chủ động và ý thức vềmôi trường hơn bao giờ hết. Phương tiện thông tin xã hội, các bài báo, quảng cáo truyền miệngvà các cuộc tuần hành phản đối trên toàn cầu giúp khách hàng ngày càng hiểu rằng các nguyêntắc thân thiện với mơi trường là rất cần thiết vì một trái đất bền vững hơn. Nhiều khách hàng chủđộng yêu cầu doanh nghiệp hành động để đảm bảo môi trường được bảo vệ.

Chắc chắn bạn không thể biến doanh nghiệp thành một nơi thân thiện với môi trường ngay lậptức. Tuy vậy, hãy tìm cách để khiến doanh nghiệp hiện tại hoạt động hiệu quả hơn, kể cả việc đềnghị chủ sở hữu đất cải thiện nếu được.Thậm chí doanh nghiệp của bạn có thể lên kế hoạchchuyển đến những trụ sở hiệu quả về môi trường hơn trong tương lai.

Thận trọng với việc lạm dụng kêu gọi bảo vệ môi trường để quảng cáo sản phẩm (greenwashing). Nếu doanh nghiệp của bạn không làm được gì để trở nên thân thiện với mơi trườnghơn thì cũng đừng cung cấp thơng tin sai lệch cho khách hàng. Thay vào đó, hãy giải thích rằngdoanh nghiệp đang thay đổi và hy vọng sẽ có những tiến bộ trong việc bảo vệ môi trường trongtương lai. Cách này sẽ cho khách hàng thấy bạn đang chủ động cải thiện màu xanh của doanhnghiệp.

Đuối sức vì theo đuổi mục tiêu mơi trường có thể xảy ra đối với bạn, nhân viên và/hoặc kháchhàng. Trong trường hợp đó, hãy xem xét kỹ điều gì đang diễn ra và liệu bạn có thể kích hoạt lạiđộng lực và nguồn năng lượng bị giảm sút.

Thường xuyên kiểm tra nguồn lực, các khoản tiết kiệm và chi phí. Kiểm sốt những chi phíkhơng được đảm bảo chi trả hoặc ảnh hưởng xấu đến công ty. Đôi khi bạn cần chờ đợi trước khithực hiện bước tiếp theo. Ln biết chắc có đủ nguồn lực để thực hiện các sáng kiến xanh.———————-

<i><b>Tài liệu tham khảo:</b></i>

1. http://www.businessdictionary.com/definition/green-business.html

2. http://www.greenbusinessnetwork.org/about/whats-a-green-business/

3. http://www.envirotools.org/green-companies

4. http://www.envirotools.org/green-companies

5. http://www.greenbusinessnetwork.org/about/whats-a-green-business/

6. http://www.greenbusinessnetwork.org/about/whats-a-green-business/

7. http://www.envirotools.org/green-companies

8. http://www.greenalliance.biz/what-makes-us-green

9. http://www.envirotools.org/green-companies

10. http://www.greenalliance.biz/what-makes-us-green

11. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

12. http://coolclimate.berkeley.edu/business-calculator

13. http://www.carbonfootprint.com/businesscarboncalculator.html

</div><span class=’text_page_counter’>(10)</span><div class=’page_container’ data-page=10>

15. http://www.greenbusinessnetwork.org/about/whats-a-green-business/

16. https://www.sba.gov/content/green-businesses

17. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

18. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2013/02/07/10-ways-to-green-your-business-and-save-money/

19. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

20. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2013/02/07/10-ways-to-green-your-business-and-save-money/

21. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2013/02/07/10-ways-to-green-your-business-and-save-money/

22. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2013/02/07/10-ways-to-green-your-business-and-save-money/

23. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

24. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

25. https://www.sba.gov/content/green-commuting

26. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2013/02/07/10-ways-to-green-your-business-and-save-money/

27. https://www.sba.gov/content/green-commuting

28. http://www.inc.com/marla-tabaka/8-ways-green-your-company.html

29. http://www.gbb.org/product-tour/

30. http://www.envirotools.org/green-companies

31. http://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2013/01/how-to-make-your-company-more-green.html?page=all

</div><!-links->

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *