Bài viếtDoanh Nghiệp Nhỏ

Thuế thu nhập Canada và doanh nghiệp nhỏ của bạn

110

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ ở Canada, bạn cần phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Một phần của việc điều hành một doanh nghiệp thành công là hiểu cách nộp và chuẩn bị cho thuế thu nhập Canada, điều này có thể giúp bạn nhận được lợi tức tốt nhất. Điều này bao gồm việc biết chi phí kinh doanh nào đủ điều kiện cho các khoản khấu trừ thuế thu nhập hợp pháp của Canada và biết cách giảm thiểu các khoản khấu trừ này.

Khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp Nhỏ của Canada

Các tờ khai thuế bạn cần phải hoàn thành và nộp cho một doanh nghiệp nhỏ tùy thuộc vào cơ cấu kinh doanh của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn là sở hữu độc quyền hoặc hợp danh, bạn báo cáo thu nhập kinh doanh của mình trên biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân T1. Có thể nói doanh nghiệp nhỏ của bạn là bạn Tờ khai thuế thu nhập T1 bao gồm mẫu T2125, báo cáo hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp và bạn sẽ sử dụng nó để báo cáo thu nhập doanh nghiệp của mình.

Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn được thành lập, bạn cần phải báo cáo thu nhập kinh doanh của mình trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp T2. Nói một cách hợp pháp, doanh nghiệp nhỏ đã đăng ký của bạn là một thực thể độc lập và phải hoàn thành và nộp tờ khai thuế thu nhập Canada của chính doanh nghiệp đó.

Là một pháp nhân độc lập, bạn cũng cần phải hoàn thành và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân T1 của riêng bạn.

Miễn giảm thuế thu nhập hợp pháp của Canada

Trước khi bạn hoàn thành tờ khai thuế của mình hoặc đưa nó và tất cả các biểu mẫu và tài liệu liên quan cho kế toán của bạn, có thể hữu ích để hiểu chi phí kinh doanh nào đủ điều kiện để được giảm thuế thu nhập Canada. Bạn cũng có thể tối đa hóa khoản khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình bằng cách làm như sau:

  • Theo dõi biên lai của bạn, các khoản khấu trừ thuế thu nhập liên quan đến chi phí hoạt động và các khoản khấu trừ thuế thu nhập cho các doanh nghiệp gia đình.

Hiểu các quy tắc về chi phí kinh doanh xe cộ, chi phí liên quan đến việc đi lại, thuê con cái hoặc vợ / chồng của bạn, chi phí quảng cáo và các loại chi phí kinh doanh thuộc danh mục “Khác” của Cơ quan Doanh thu Canada. Vui lòng tham khảo trang web của Cơ quan Doanh thu Canada để tìm hiểu xem chi phí kinh doanh cụ thể có đủ điều kiện để được miễn giảm thuế thu nhập hợp pháp của Canada hay không và các quy tắc báo cáo chi phí kinh doanh cụ thể đó. Giảm thuế thu nhập Canada dựa trên gia đình

Có thể bạn quan tâm  Điều gì làm cho quyền sở hữu độc nhất trở nên độc đáo?

Là chủ doanh nghiệp gia đình có một số lợi thế về thuế thu nhập của Canada. Chi phí kinh doanh liên quan đến bảo trì nhà và sở hữu nhà là hai loại chi phí kinh doanh phổ biến thường bị chủ kinh doanh nhà bỏ qua.

Doanh nghiệp của bạn cũng có thể đủ điều kiện để được giảm thuế kinh doanh hộ gia đình nhiều lần. Tìm hiểu về các quy tắc đăng ký kinh doanh để sử dụng chi phí hộ gia đình và cách tính khoản khấu trừ nếu doanh nghiệp hộ gia đình của bạn đủ điều kiện.

Các khoản giảm thuế thu nhập khác của Canada

Bạn cũng có thể thực hiện các khoản khấu trừ bổ sung:

  • Dự phòng chi phí vốn. Nếu không đề cập đến Trợ cấp Chi phí Vốn (CCA), sẽ không có cuộc thảo luận đầy đủ về thuế thu nhập Canada và các doanh nghiệp nhỏ. Tìm hiểu cách tính CCA và cách tận dụng tối đa yêu cầu trợ cấp chi phí vốn của bạn.

Đã đăng ký kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Kế hoạch Tiết kiệm Hưu trí đã Đăng ký (RRSPS) là cách tốt nhất để giảm các khoản khấu trừ thuế thu nhập của Canada cho các doanh nghiệp nhỏ là công ty sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác. Xác định giới hạn đóng góp RRSP của bạn và cách sắp xếp thời gian đóng góp RRSP của bạn để đạt được tác động thuế thu nhập lớn nhất. Nghiên cứu khoa học và phát triển thực nghiệm. Nhiều doanh nghiệp nhỏ có ấn tượng rằng ưu đãi thuế nghiên cứu khoa học và phát triển thử nghiệm (SR&ED) chỉ có thể được sử dụng bởi các công ty lớn hơn hoặc hợp nhất. Tuy nhiên, chương trình tín dụng thuế SR&ED cũng có thể áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Như một món quà nhân viên để giảm thuế thu nhập Canada. Nếu bạn là nhà tuyển dụng hào phóng tặng quà cho nhân viên, bạn nên hiểu rõ các quy định về khấu trừ thuế thu nhập đối với quà tặng. Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập Canada của bạn

Các mẹo sau đây có thể giúp bạn chuẩn bị và khai thuế:

  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên của bạn cung cấp thông tin chi tiết về cách hoàn thành tờ khai thuế thu nhập cá nhân T1. Nếu doanh nghiệp của bạn là tư nhân hoặc đối tác duy nhất, bạn sẽ cần phải hoàn thành và nộp tờ khai thuế thu nhập Canada.

Nếu bạn sở hữu một công ty hoạt động kinh doanh tại Canada, bạn nên biết cách chuẩn bị và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm thuế suất thuế doanh nghiệp hiện hành, đối tượng có thể sử dụng lợi tức ngắn hạn T2 và thời điểm thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn. Có rất nhiều chương trình phần mềm thuế dành cho doanh nghiệp nhỏ có thể giúp bạn hoàn thành tờ khai thuế doanh nghiệp T2 và tờ khai thuế thu nhập cá nhân T1. Nguồn Câu hỏi thường gặp có thể giúp bạn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Câu hỏi thường gặp về thuế thu nhập Canada dành cho các doanh nghiệp nhỏ cung cấp câu trả lời cho một loạt câu hỏi, bao gồm cả việc một doanh nghiệp không có lợi nhuận trong năm thuế liên quan ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của bạn và phải làm gì nếu bạn không thể trả khoản thuế thu nhập Canada mà bạn nợ. Về thuế kinh doanh, không phải tất cả các công ty Canada được tạo ra như nhau. Hiểu các loại hình công ty khác nhau ở Canada vì chúng có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp của Canada. Sử dụng một kế toán để chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập Canada của bạn

Có thể bạn quan tâm  Cách nghiên cứu tên doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp nhỏ muốn có kế toán hoặc những người khai thuế được chứng nhận khác hoàn thành tờ khai thuế thu nhập Canada của họ. Kiến thức chuyên môn và tiết kiệm thời gian là hai lý do rõ ràng, nhưng việc có “con dấu” của chuyên gia thuế trên tờ khai thuế thu nhập Canada của doanh nghiệp nhỏ của bạn cũng có thể đảm bảo tính chính xác.

Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn chưa có kế toán, hãy tìm một kế toán giỏi. Ngoài ra, hãy chuẩn bị trước thông tin thuế của bạn để kế toán rõ ràng và họ có thể dễ dàng xác định xem họ có đầy đủ thông tin cần thiết hay không.

Nộp thuế thu nhập Canada của bạn

Khi bạn yêu cầu một kế toán hoặc người khai thuế thu nhập chuyên nghiệp khác hoàn thành tờ khai thuế thu nhập Canada của bạn, họ cũng thường gửi biểu mẫu thuế thu nhập của bạn. Nếu bạn tự khai thuế thu nhập Canada, Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) cung cấp một số tùy chọn khác nhau:

  • Cá nhân – những người nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân T1 – nếu đủ điều kiện, có thể sử dụng Netfile để nộp tờ khai thuế thu nhập của họ theo phương thức điện tử. Efile là phiên bản của Netfile được sử dụng bởi các chuyên gia khai thuế. Các công ty cũng có thể sử dụng nộp hồ sơ điện tử.

Các cá nhân cũng có thể gửi thư hoặc gửi tờ khai thuế thu nhập của họ đến trung tâm thuế CRA tương ứng. Internet nộp tờ khai thuế công ty T2

Có thể bạn quan tâm  Ví dụ về tiếp thị tiêu dùng trực tiếp

Vì hầu hết các công ty đã sử dụng phần mềm xử lý thuế thương mại, CRA đã thực hiện việc nộp hồ sơ Internet bắt buộc đối với các công ty có tổng thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ, mặc dù tất cả các công ty đều được khuyến khích nộp hồ sơ điện tử. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các công ty bảo hiểm, một số công ty không cư trú và các công ty khác có yêu cầu báo cáo riêng.

Các công ty phải nộp đơn qua Internet bắt buộc vẫn có thể gửi bản khai báo; tuy nhiên, CRA sẽ đánh giá khoản tiền phạt bổ sung 1.000 đô la cho việc xử lý đơn đăng ký.

Sử dụng tài khoản trực tuyến CRA

CRA cung cấp các tài khoản trực tuyến để theo dõi thông tin thuế của bạn tốt hơn, bất kể doanh nghiệp của bạn có được thành lập hay không. Tài khoản trực tuyến của Cơ quan Doanh thu Canada cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả cách đăng ký.

Quyết định xem có nên hợp nhất doanh nghiệp nhỏ của bạn không

Nếu bạn đang xem xét việc hợp nhất doanh nghiệp nhỏ của mình, vui lòng xem xét ưu và nhược điểm của phương pháp này. Giảm nợ — so với sở hữu độc quyền hoặc quan hệ đối tác — và giảm thuế kinh doanh là hai lý do phổ biến nhất để chọn hình thức kinh doanh của công ty. Nhưng nó có phải là sự lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ của bạn?

Trước tiên, bạn nên nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn của việc sáp nhập và xác định xem những thuận lợi và khó khăn có lớn hơn những thuận lợi và khó khăn trong trường hợp của bạn hay không. Sau đó, hãy xem xét các lợi thế về thuế doanh nghiệp của các công ty tư nhân do Canada kiểm soát. Nếu bạn đang hợp nhất, đây là loại công ty Canada mà bạn muốn sở hữu với tư cách là một pháp nhân chịu thuế.

Tóm lại là

Với kiến ​​thức đúng đắn, thời gian nộp hồ sơ thuế có thể là một quá trình đơn giản và hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng quản lý hồ sơ doanh nghiệp có mức độ ưu tiên thấp hơn, nhưng quản lý hồ sơ đúng cách trong suốt cả năm có thể giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru và đơn giản hóa thời gian nộp thuế. Bạn cũng có thể giảm số thuế thu nhập Canada mà doanh nghiệp nhỏ của bạn phải trả hàng năm, nhưng bạn phải hành động để đạt được mục tiêu này.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm