Siết nợ thuế doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản

Cục thuế kiến nghị các ngành chức năng tăng cường phối hợp quản lý hoạt động khai thác khoảng sản. Ảnh: Xe vận chuyển đất đá trên tuyến đường 435, thành phố Hoà Bình

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 96 DN, tổ chức đã được cấp quyền KTKS còn hiệu lực. Đến thời điểm 31/12/2021, có 16 DN KTKS, tổ chức không có nợ thuế. Có 80 DN KTKS, tổ chức KTKS không thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp vào NSNN, trong đó, 27 DN thường xuyên chây ì, nợ đọng các khoản thuế trong thời gian dài. Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 31/12/2021 của các DN KTKS là 116.228 triệu đồng. Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-UBND, ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động KTKS năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế đã ban hành 3 quyết định kiểm tra đối 3 DN KTKS, kết quả kiểm tra là 1.304 triệu đồng (truy thu 1.027 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính 276 triệu đồng); các DN đã nộp đầy đủ số tiền thuế sau kiểm tra.

Đối với DN nợ đọng thuế kéo dài trên 90 ngày, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế như: Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, hàng tháng cơ quan thuế công khai DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, Cục Thuế phối hợp đề nghị Sở TN&MT trình UBND tỉnh thu hồi giấy phép KTKS, thu hồi quyết định cho thuê đất với doanh nghiệp nợ thuế; phối hợp đề nghị Sở Công Thương ngừng cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ đối với DN KTKS còn nợ thuế.

Hàng năm, căn cứ kê khai của người nộp thuế (NNT) về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác trong năm theo từng mỏ, cơ quan thuế chuyển sang Sở TN&MT thông tin chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các đơn vị để phối hợp đối chiếu sản lượng khai thác, từ đó xác định tình hình kê khai và nghĩa vụ tài chính đối với DN. Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đề nghị Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; Sở Công Thương cung cấp hệ thống sổ sách, phiếu nhập, xuất, hóa đơn, hộ chiếu nổ mìn, thống kê hoạt động mua bán, tồn kho, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy theo phương án bảo vệ ANTT và phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp của kho chứa VLNCN; báo cáo tình hình mua bán, sử dụng VLNCN, từ đó có cơ sở đối chiếu xác định chính xác nghĩa vụ tài chính.

Đồng chí Vũ Hồng Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về khoáng sản, pháp luật về thuế đối với 3 DN, đã xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản với số tiền 1,3 tỷ đồng (trong đó, tiền truy thu trên 1 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế 276 triệu đồng). Qua kiểm tra phát hiện 1 DN sử dụng vượt mặt bằng chế biến khoáng sản chưa kê khai; 1 DN khai thác nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được giao đất do tranh chấp về đất đai. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị cơ quan chức năng và chính quyền thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong lĩnh vực KTKS, chấn chỉnh những hành vi vi phạm cũng như ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của NNT, Cục Thuế tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp đôn đốc các DN KTKS còn nợ thuế. Theo đó, kiến nghị chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp cơ quan thuế rà soát, đối chiếu trữ lượng, quy trình khai thác, ranh giới khai thác, vật liệu nổ để làm cơ sở xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ tài chính của các DN KTKS. Đối với trường hợp nợ chây ì, kéo dài vi phạm Luật Khoáng sản, Luật Đất đai đã được cơ quan thuế thực hiện các biện pháp thu tiền thuế nợ theo quy định Luật Quản lý thuế, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm thu hồi giấy phép KTKS. Đối với DN đã được chấp thuận điều chỉnh diện tích khai thác đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tiền cấp quyền KTKS để cơ quan thuế điều chỉnh nghĩa vụ tài chính của DN.

Hiện nay có một số dự án KTKS sau một thời gian hoạt động đã được chủ đầu tư chuyển nhượng và được UBND tỉnh chấp thuận cấp phép cho DN mới. Tuy nhiên, các thủ tục về hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất vẫn đứng tên DN cũ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu các DN thực hiện đầy đủ thủ tục về thuê đất, chuyển đổi hợp đồng thuê đất khi có hoạt động chuyển nhượng quyền KTKS. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xem xét áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật như: Ngừng cung cấp vật liệu nổ, thu hồi đất, thu hồi giấy phép KTKS… Nghiên cứu, bổ sung quy định các cơ quan chức năng khi trình đề xuất quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cần có ý kiến của cơ quan thuế đối với chủ đầu tư về việc tuân thủ pháp luật thuế nói chung trước khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định điều chỉnh.

Lê Chung

Viết một bình luận