Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp (Mới cập nhật 2021)

Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì mã số thuế đóng một vai trò rất quan trọng, đó là một trong nhiều cơ bản nhất. Vì vậy khi các doanh nghiệp khi doanh nghiệp khi không còn hoạt động thì việc đóng mã số thuế doanh nghiệp là những bước đầu tiên doanh nghiệp phải làm. Vậy thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp ra sao, các quy định như thế nào? Bài viết sau ACC sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề trên cho các bạn đọc, hãy theo dõi bài viết sau cùng ACC nhé.

dong mst thu nhap doanh nghiep

Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

1.Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp được hiểu như thế nào? Mã số thuế doanh nghiệp là gì?

Có thể hiểu thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp là trình tự thực hiện việc khóa mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đối với cơ quan nhà nước…

1.1 Mã số thuế doanh nghiệp là gì và có vai trò thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp?

Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là Pháp luật về thuế), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

1.2 Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

2. Những trường hợp đóng mã số thuế doanh nghiệp

Những trường hợp đóng mã số thuế doanh nghiệp được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)

Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động,hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên một năm và không đăng ký hoạt động trở lại.
 • Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.
 • Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng

Đối với đơn vị trực thuộc

 • Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
 • Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân không kinh doanh

 • Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp được quy định như sau:

Bước 1: Tiến hành xem xét, rà soát các báo cáo của doanh nghiệp đến thời điểm đóng mã số thuế đã hoàn thành chưa

Bước 2: Nộp bổ sung các báo cáo chưa hoàn thành để thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Bước 3: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế

Bước 5: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế theo quy định

Bước 6: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Bước 7: Hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

Đó là cách đóng mã số thuế doanh nghiệp.

4. Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp bao gồm những quy định, giấy tờ như sau:

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này
 • Bản thanh lý hợp đồng (nếu có) hoặc văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Đối với doanh nghiệp

Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
 • Quyết định giải thể
 • Biên bản họp
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:
 • Quyết định giải thể
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của toà án có hiệu lực
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Thời hạn xử lý hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế phải thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế và hải quan phải thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

5. Doanh nghiệp cần phải làm những công việc gì trước khi đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ sau trước khi đóng mã số thuế:

 • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

6. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp

6.1 Những trường hợp nào được mở lại khi mã số thuế doanh nghiệp bị đóng

Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

 • Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.
 • Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Do lỗi của cơ quan thuế, người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

6.2 Khi nào doanh nghiệp sẽ bị cơ quan thuế xử phạt và bị đóng mã số thuế doanh nghiệp?

Khi doanh nghiệp giải thể, chia, hợp nhất, sáp nhập, thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật, việc đóng mã số thuế là do doanh nghiệp tự quyết định. Tuy nhiên có một số trường hợp cơ quan thuế sẽ “cưỡng chế” đóng mã số thuế của doanh nghiệp và xử phạt doanh nghiệp. Trong các trường đóng mã số thuế tại Điều 16 Thông tư 05/2016/TT-BTC, có thể tổng kết rằng doanh nghiệp “bị” đóng mã số thuế chủ yếu do hai nguyên nhân: một là vi phạm pháp luật và bị thu hồi GCN đăng ký kinh doanh, hai là bị cơ quan thuế ra thông báo “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” và sau một năm không đăng ký hoạt động trở lại.

6.3 Khi bị đóng mã số thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp có được xuất hoá đơn hay không? giám đốc doanh nghiệp có thể mở doanh nghiệp mới hay không?

Khi doanh nghiệp bị đóng mã số thuế doanh nghiệp thì sẽ không thể nộp được thuế, không được xuất hoá đơn bán hàng vì theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT- BTC thì việc xuất hoá đơn khi bị đóng mã số thuế là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, ngoài ra công ty bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật không hạn chế, không cấm người đại diện theo pháp luật (giám đốc, tổng giám đốc,..) của công ty bị đóng mã số thuế thực hiện các quyền của mình như quyền tự do kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật không cấm,…Do đó, khi doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký thì giám đốc của doanh nghiệp vẫn có quyền thành lập một doanh nghiệp mới.

6.4 Các doanh nghiệp khi bị đóng mã số thuế nhưng vẫn thực hiện xuất hoá đơn sẽ có các mức phạt như thế nào?

Các mức phạt được quy định như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

7. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp của Công ty Luật ACC?

 • Với nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ thành công rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực giải thể, Luật ACC tự hào dịch vụ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo thành công, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Chúng tôi luôn có một đội ngũ chuyên viên pháp lý, không những giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi đảm bảo đứng về phía khách hàng, giải quyết cho khách hàng theo hướng có lợi
 • Đặc biệt, trong quá trình thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp, Luật ACC luôn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan giúp khách hàng cả khi kết thúc công việc.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp và một số quy định về Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp, hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

Nếu có thắc mắc gì về thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về các loại thuế, đóng mã số thuế tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

✅ Thủ tục: ⭕ Đóng mã số thuế ✅ Cập nhật: ⭐ 2022 ✅ Zalo: ⭕ 0846967979 ✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc ✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Viết một bình luận