Bài viết

Tài sản là gì

76

Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị bằng tiền do cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu.

Hiểu cách hoạt động của tài sản, cách phân loại tài sản thành các loại khác nhau và tại sao việc theo dõi tài sản lại quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức.

Tài sản là gì?

Tài sản có thể là bất kỳ thứ gì có giá trị thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc tổ chức và chúng có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau.

Tài sản cá nhân thường bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền; bất động sản và đất đai; tài sản cá nhân như ô tô, tàu thuyền và đồ trang sức; và các khoản đầu tư.

Đối với các tổ chức, tài sản thường giúp duy trì sản xuất và tăng trưởng, và chúng thường được phân loại và trình bày dựa trên giá trị tiền mặt trong báo cáo tài chính.

Cách hoạt động của nội dung

Theo dõi tài sản là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh, nhưng điều quan trọng là phải kiểm kê các cá nhân và tổ chức. Nếu bạn muốn bảo vệ bản thân hoặc doanh nghiệp của mình, bạn cần biết những tài sản bạn sở hữu và giá trị của chúng để đảm bảo chúng. Ngoài ra, người cho vay có thể xem xét nhiều tài sản của bạn khi quyết định phê duyệt khoản vay, và thậm chí có thể sử dụng chúng làm tài sản thế chấp.

Tài sản là chìa khóa để xác định giá trị ròng. Một cách dễ dàng để tính toán giá trị ròng là trừ đi các khoản nợ phải trả (những gì bạn nợ) từ tài sản (những gì bạn sở hữu).

Có thể bạn quan tâm  Kéo dài giờ mở cửa của các cửa hàng mua sắm Giáng sinh

Việc xác định giá trị của các tài sản không phải là tiền và các khoản tương đương tiền thường cần được hoàn thành bởi một thẩm định viên chuyên nghiệp. Có hai phương pháp phổ biến để xác định giá trị của tài sản: phương pháp nguyên giá và phương pháp giá trị thị trường.

Phương pháp giá gốc là một phương pháp đơn giản để định giá một tài sản vì nó sử dụng giá mua ban đầu của nó. Tuy nhiên, giá trị thị trường hoặc phương pháp đánh dấu theo thị trường có thể là một phương pháp chính xác hơn để xác định giá trị của tài sản vì nó có thể giảm hoặc tăng so với giá mua ban đầu theo thời gian. Giá trị của phương pháp này dựa trên giá bán của tài sản trên thị trường mở.

Loại tài sản

Đối với các doanh nghiệp, tài sản thường được phân loại theo khả năng chuyển đổi (tài sản lưu động hoặc tài sản cố định), hiện diện vật chất (tài sản hữu hình hoặc vô hình) và sử dụng (tài sản hoạt động hoặc không hoạt động).

Khả năng chuyển đổi: tài sản lưu động và tài sản cố định

Khả năng chuyển đổi đề cập đến khó khăn trong việc chuyển tài sản thành tiền mặt.

Tài sản lưu động là các khoản mục hiện đang tồn tại bằng tiền hoặc dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong vòng một năm. Đối với doanh nghiệp, chúng có thể bao gồm tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Có thể bạn quan tâm  Cách theo dõi các giao dịch mua hàng trên eBay của bạn

Tài sản cố định là tài sản vật chất hữu hình được mua lại để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của một công ty có thời gian hoạt động trên một năm. Ví dụ có thể bao gồm đất đai, tòa nhà, xe cộ, tàu thủy, máy bay, công cụ, máy móc, phần cứng máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác.

Tài sản hữu hình: tài sản hữu hình và vô hình

Khi xem xét sự hiện diện vật chất của tài sản, chúng thường được phân loại là hữu hình và vô hình.

Tài sản hữu hình tồn tại ở dạng vật chất. Chúng thường bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, đất đai, các tòa nhà, hàng tồn kho, ô tô, xe tải, tàu thủy hoặc các vật có giá trị khác.

Tài sản vô hình không tồn tại ở dạng vật chất. Chúng có thể bao gồm các mục như tên thương hiệu, mạng lưới phân phối, bằng sáng chế, quy trình và phương pháp độc quyền và bản quyền.

Tài sản lưu động và tài sản cố định nói chung thuộc loại tài sản hữu hình. Tài sản vô hình sẽ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, nhưng tùy thuộc vào từng công ty, chúng có thể chiếm một phần lớn giá trị tài sản của công ty.

Việc phân loại tài sản hữu hình hay vô hình không nhất thiết phải là một quá trình đơn giản. Ví dụ, ngành dầu khí có các quy tắc kế toán đặc biệt phân loại trữ lượng dầu là hữu hình hoặc vô hình theo giai đoạn phát triển.

Có thể bạn quan tâm  5 ứng dụng email tốt nhất năm 2021

Tài sản hoạt động và không hoạt động

Khi tài sản được phân loại theo mục đích sử dụng, chúng thường được phân loại là hoạt động và không hoạt động.

Tài sản hoạt động đề cập đến các tài sản cần thiết cho hoạt động hàng ngày của một công ty, chẳng hạn như tiền mặt, cổ phiếu, tòa nhà, máy móc, thiết bị, bản quyền và bằng sáng chế.

Tài sản không hoạt động có thể tạo ra thu nhập, nhưng không cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Chúng bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn, bất động sản và đất trống, và thu nhập từ tiền lãi.

Những điểm chính

  • Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị bằng tiền do cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu.

Điều quan trọng là các cá nhân và tổ chức phải theo dõi tài sản. Thẩm định viên có thể xác định giá trị của các tài sản không phải là tiền và các khoản tương đương tiền. Tài sản có thể được phân loại theo khả năng chuyển đổi (tài sản lưu động hoặc tài sản cố định), sự hiện diện vật chất (tài sản hữu hình hoặc vô hình) và sử dụng (tài sản hoạt động hoặc không hoạt động).

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm