Bài viết

Mối quan hệ giữa ba báo cáo tài chính

91

Báo cáo tài chính của công ty được phát triển từ quy trình ghi sổ kế toán của công ty kinh doanh. Khi các công ty ghi lại các giao dịch tài chính của họ trong kỳ kế toán, các báo cáo tài chính bắt đầu xuất hiện.

Chúng được phát triển bằng cách ghi chép các giao dịch vào sổ nhật ký kế toán và sổ cái. Các báo cáo tài chính đến từ những hồ sơ này, mô tả tình hình tài chính của doanh nghiệp nhỏ.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) khuyến nghị rằng việc hiểu các báo cáo tài chính của bạn là rất quan trọng đối với sự thành công và có thể dùng như một lộ trình để hướng dẫn bạn đi đúng hướng và giúp bạn tránh được những thất bại tốn kém.

Phương trình tính toán

Báo cáo tài chính được lập dựa trên các phương trình kế toán, được thể hiện như sau:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu

Ví dụ: nếu một chủ doanh nghiệp thành lập công ty với 100.000 đô la của riêng mình và sau đó chi 15.000 đô la cho máy tính văn phòng, đồ nội thất và các vật dụng khác, phương trình như sau:

Có thể bạn quan tâm  Đại lý đã đăng ký: đó là gì?

100.000 USD = 15.000 USD + 85.000 USD

Việc mua vật tư chuyển giá mua sang loại nợ phải trả, trong khi số tiền chưa tiêu vẫn thuộc vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản không thay đổi. Khi nhiều mua hàng và thu nhập được tạo ra, các con số sẽ thay đổi, nhưng phương trình luôn cân bằng.

Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập (báo cáo lãi và lỗ) cho thấy khả năng sinh lời của công ty và có thể được xem như một phiếu báo cáo. Thu nhập ròng dương có nghĩa là công ty đang kiếm tiền. Thu nhập ròng âm có nghĩa là công ty đang thua lỗ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên các bút toán kế toán thu nhập và chi phí trong kỳ kế toán.

Báo cáo thu nhập giữ lại

Báo cáo thu nhập giữ lại được phát triển sau báo cáo thu nhập vì nó sử dụng dữ liệu từ báo cáo thu nhập. Thu nhập ròng của báo cáo thu nhập hoặc được công ty giữ lại, hoặc được trả dưới dạng cổ tức, hoặc cả hai.

Bảng cân đối kế toán và phương trình kế toán

Bảng cân đối kế toán của một công ty thương mại thể hiện giá trị ròng của công ty, được chia thành tài sản và nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Các khoản mục trong bảng cân đối kế toán được chia thành hai khía cạnh phải được cân đối, bởi vì mỗi tài sản phải được mua bằng nợ phải trả (chẳng hạn như vay ngân hàng) hoặc vốn chủ sở hữu (chẳng hạn như một phần lợi nhuận để lại).

Có thể bạn quan tâm  10 ý tưởng nhà hàng thú vị trên Pinterest cách sử dụng bảng Pinterest để tiếp thị nhà h àng của bạn

Bảng cân đối kế toán là một chỉ báo về giá trị ròng, trong khi báo cáo thu nhập hoặc báo cáo thu nhập là một chỉ số về khả năng sinh lời.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Doanh nghiệp của bạn có đủ tiền mặt để trang trải cuộc sống không? Đây là nơi bạn nhìn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sử dụng dữ liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán để lập báo cáo tài chính cuối cùng. Báo cáo theo dõi cách thức tiền mặt vào công ty và cách nó được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày, tài chính và đầu tư.

Các tuyên bố mà chúng ta đã thảo luận là những yếu tố cơ bản của một kế hoạch kinh doanh. Một số chương trình phần mềm (chẳng hạn như Excel) cung cấp các mẫu. Tất nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia kế toán khi xây dựng và giải thích các báo cáo tài chính này.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm