Bài viết

Mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM)

318

Mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM) là một kỹ thuật nghiên cứu định lượng cũng có thể được kết hợp với các phương pháp định tính. SEM được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến. Các mối quan hệ thể hiện trong SEM thể hiện giả thuyết của các nhà nghiên cứu. Nói chung, các thử nghiệm thống kê về định hướng của các mối quan hệ này là không thể thực hiện được.

SEM chủ yếu được sử dụng trong các nghiên cứu nhằm xác nhận thiết kế nghiên cứu hơn là khám phá hoặc giải thích các hiện tượng. Điều đó nói rằng, các nhà nghiên cứu có thể quan tâm đến sức mạnh của mối quan hệ giữa các biến trong một giả thuyết và SEM là một cách để kiểm tra các biến này mà không cần đầu tư vào một dự án nghiên cứu tốn kém. SEM tạo ra dữ liệu trong một màn hình trực quan – đó là một phần của sự hấp dẫn của nó. Khi sử dụng SEM, các nhà nghiên cứu sẽ có được những màn hình hiển thị trực quan gọn gàng, dễ hiểu, ngay cả khi số liệu thống kê đằng sau dữ liệu phức tạp.

Có thể bạn quan tâm  Cầu treo dài nhất thế giới

Biến đổi mặt cắt ngang có nghĩa là gì?

Sự thay đổi theo mặt cắt ngang là sự thay đổi giữa những người trả lời trong một nghiên cứu.

SEM được thiết kế để xem các mối quan hệ phức tạp giữa các biến và giảm bớt các mối quan hệ với các biểu diễn trực quan. Một thiết kế nghiên cứu có thể được mô tả về cấu trúc thiết kế và các phép đo được thực hiện trong nghiên cứu. Các mối quan hệ cấu trúc và đo lường này là cơ sở cho các giả định. Và khi SEM được sử dụng, thiết kế nghiên cứu có thể được lập mô hình bằng máy tính. Các mối quan hệ được thể hiện trong mô hình SEM được xác định bởi dữ liệu được sắp xếp trong một ma trận. SEM sử dụng biến đổi mặt cắt ngang để lập mô hình để đưa ra kết luận.

Ý tưởng về phân tích đường dẫn đến từ đâu?

SEM là một kỹ thuật mô hình thống kê mặt cắt có nguồn gốc từ phân tích kinh tế lượng. Kinh tế lượng đề cập đến lĩnh vực kinh tế học và toán học được sử dụng trong kinh tế học để mô tả mối quan hệ giữa các điều kiện và các biến số khác nhau ảnh hưởng đến nền kinh tế.

SEM là sự kết hợp giữa phân tích nhân tố và hồi quy bội. Thuật ngữ yếu tố và biến đề cập đến cùng một khái niệm trong thống kê.

Có thể bạn quan tâm  Cách viết kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp

Phân tích đường dẫn, một biến thể của SEM, là một thủ tục đa biến cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra các biến độc lập và phụ thuộc trong một thiết kế nghiên cứu.

  • Các biến có thể liên tục hoặc rời rạc.

SEM phù hợp cho cả biến đo lường và biến tiềm ẩn. Phân tích đường dẫn chỉ sử dụng các phép đo. Các biến đo lường có thể quan sát và đo lường được. Các biến tiềm ẩn không thể được quan sát trực tiếp, nhưng giá trị của chúng có thể được hàm ý bởi mối quan hệ của chúng với các biến quan sát. Cần có hai hoặc nhiều biến được đo lường để xác định giá trị của biến tiềm ẩn.

Sự khác biệt giữa mô hình đo lường và mô hình cấu trúc là gì?

SEM có hai phần cơ bản: mô hình đo lường và mô hình cấu trúc.

Mối quan hệ giữa các biến (đo lường và tiềm năng) được hiển thị trong mô hình đo lường. Chỉ các mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn mới được thể hiện trong mô hình cấu trúc.

Một lợi ích quan trọng của việc sử dụng các biến tiềm ẩn là chúng không có lỗi ngẫu nhiên. Các lỗi liên quan đến các biến tiềm ẩn đã được ước tính thống kê và loại bỏ trong phân tích SEM. Chỉ còn lại một điểm khác biệt chung. gọn gàng.

Làm thế nào để thực hiện phân tích SEM?

SEM được xây dựng theo năm bước riêng biệt. Chúng như sau:

  • Mô hình được chỉ định
Có thể bạn quan tâm  Tính toán khoản vay

mô hình công nhận Mô hình ước tính Kiểm tra mô hình phù hợp mô hình hoạt động Khi lần đầu tiên học về mô hình phương trình cấu trúc, sẽ hữu ích nếu bạn xem xét các bước này riêng lẻ. Không phải riêng lẻ, mà là từng người một.

5 ( 1 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm