CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng toàn diện và chuyên sâu trong các lĩnh vực của ngành luật, đặc biệt là luật kinh doanh. Gắn kết giữa đơn vị đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có nhiều cơ hội trong việc tìm việc làm và có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về công việc của các đơn vị sử dụng lao động.

Về kỹ năng:

Với phương châm đào tạo: gắn lý thuyết với thực tế, chú trọng rèn luyện kỹ năng cho người học thông qua làm công việc thực tế – “learning by doing”; người học sẽ được hướng dẫn và làm quen với việc viết tiểu luận, soạn thảo văn bản tư vấn, văn bản tố tụng, kỹ năng làm việc theo nhóm; nghiên cứu hồ sơ vụ việc; soạn thảo văn bản, hợp đồng và bước đầu có khả năng tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động quản lý và kinh doanh.

Hình thành các nhóm năng lực:

– Soạn thảo, quản lý các văn bản mang tính pháp lý của đơn vị. Thực hiện các hoạt động pháp lý đơn giản nhưng gắn liền với các hoạt động hàng ngày của đơn vị. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý do thiếu kiến thức pháp lý

– Soạn thảo, đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong kinh doanh, thương mại cho phù hợp với quy định của pháp luật, có khả năng dự phòng và tránh các rủi ro pháp lý phát sinh từ hợp đồng bằng các kiến thức pháp lý.

– Giải quyết và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của đơn vị.

Cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu

Về tinh thần và thái độ làm việc:

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật; vô tư, khách quan; có nghiệp vụ vững vàng; có khả năng làm việc với áp lực cao.

Trình độ tiếng Anh và tin học: Thành thạo tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh pháp lý để có thể sử dụng tốt trong giao tiếp và thực hiện các công việc chuyên môn, đáp ứng nhu cầu về năng lực ngoại ngữ của trong bối cảnh hội nhập. Có kỹ năng tin học tốt đảm bảo phục vụ các tác nghiệp văn phòng ngay sau khi tốt nghiệp.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Có thể trở thành chuyên viên trong các cơ quan nhà nước; cán bộ trong các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; có thể trở thành chuyên viên hoặc quản lý trong các bộ phận pháp chế, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cử nhân Luật kinh doanh định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) có thể làm tốt công việc tại các Văn phòng luật, Công ty Luật, Văn phòng công chứng; Thừa phát lại; các Trung tâm trọng tài thương mại và tại các tổ chức hành nghề dịch vụ pháp lý khác.

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *