Chuyên ngành Luật Kinh doanh (HP) – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Chuyên ngành Luật Kinh doanh (HP) – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng quan ngành

Luật Kinh doanh (tiếng Anh là Business Law) hay còn gọi là ngành Luật Thương mại là một trong những ngành học thuộc khối ngành luật, chuyên nghiên cứu và đào tạo về các quy định luật pháp về quyền, quan hệ và hành vi của cá nhân, tập thể, tổ chức tham gia vào thương mại và buôn bán hàng hóa.

Chuyên ngành Luật Kinh doanh (HP)

Trong xu hướng toàn cầu hóa, sự hợp tác và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài liên tục diễn ra trong mọi hoạt động kinh doanh. Chuyên ngành Luật Kinh doanh của ngành Luật Kinh tế là một trong những ngành nghề không thể thiếu của nền kinh tế tri thức hiện đại, gắn liền với sứ mệnh định hướng và kiến tạo, đảm bảo cho môi trường kinh doanh công bằng và bền vững. Hiện nay, Luật Kinh tế đang được rất nhiều thí sinh đăng ký học tập vào mỗi mùa tuyển sinh và nhu cầu tuyển dụng nhân sự liên quan đến các ngành Luật Kinh tế đang ngày càng tăng cao trong những năm gần đây.

Thời gian Đào tạo

Trình độ Đại học: từ 3 năm trở lên

Kỹ năng Nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế có thể nắm vững kiến thức nền tảng về Kinh tế và kiến thức cơ bản về Luật để có thể vận dụng trong các hoạt động kinh tế. Sinh viên cũng sẽ được phát triển các kỹ năng “mềm” như kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự tin làm việc và khẳng định bản thân trước sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước.

Chương trình đào tạo thực hành còn rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp thực tế cho sinh viên thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, những giờ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại các công ty, tham dự các phiên tòa đến việc thực hiện các chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với yếu tố thời sự của Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ.

Cơ hội Việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc tại các đơn vị như:

– Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh

– Làm việc tại các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước

– Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau

– Các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm soát, cơ quan thi hành án

– Lực lượng công an kinh tế

– Các trung tâm trọng tài thương mại

– Các tổ chức tư vấn pháp luật về kinh doanh

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *