Luật Kinh doanh bất động sản cập nhật 2022 – CafeLand.Vn

Luật Kinh doanh bất động sản cập nhật 2022 – CafeLand.Vn

Cập nhật luật kinh doanh bất động sản mới nhất, liên tục

Luật kinh doanh bất động sản là gì?

Luật kinh doanh bất động sản được hiểu là bộ luật quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Tất cả mọi hoạt động có liên quan tới kinh doanh bất động sản sẽ được quy định trong bộ luật theo từng điều khoản. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, bộ luật kinh doanh bất động sản có thể thay đổi để đáp ứng thị trường.

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định các nội dung mới mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần lưu ý. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh dịch vụ bất động sản…

Một số điểm mới của bộ luật kinh doanh bất động sản 2014 bao gồm:

Vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng

Theo quy định tại Điều 10 của Luật Kinh doanh BĐS 2014, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trong khi quy định hiện hành về vốn pháp định trong bộ luật trước đó là 6 tỷ đồng.

Do vậy, các doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ ít hơn 20 tỷ đồng cần thực hiện những động thái cần thiết để tăng vốn điều lệ cho mục đích tuân thủ pháp luật.

Phạm vi kinh doanh bất động sản

Điều 11 Luật Kinh doanh BĐS 2014 cũng đã đưa ra những quy định chi tiết phạm vi, hình thức kinh doanh BĐS đối với từng chủ thể kinh doanh BĐS. Tại khoản 3 Điều này đã quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Luật Kinh doanh BĐS 2014 cũng đã loại bỏ một số dịch vụ BĐS như định giá, đấu giá, quảng cáo BĐS. Theo đó, từ ngày 01/7/2015, những dịch vụ BĐS được kinh doanh bao gồm dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý BĐS và sàn giao dịch BĐS.

Những quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản Luật Kinh doanh BĐS 2014 liệt kê và quy định những nội dung cơ bản, các quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số loại hợp đồng kinh doanh bất động sản chính, bao gồm hợp đồng mua, bán nhà công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng; hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Luật kinh doanh bất động sản 2015 Hệ thống pháp luật kinh doanh bất động sản đã được quy định trong các bộ luật và được điều chỉnh riêng từ năm 2006 với các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trải qua giai đoạn phát triển các hoạt động kinh doanh bất động sản mà đã được sửa đổi, và được thay thế bằng văn bản Luật kinh doanh bất động sản 2014 có giá trị đến thời điểm hiện tại từ năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2020 đồng thời kèm theo nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật kinh doanh bất động sản 2015 vẫn tuân thủ theo các điều khoản của bộ luật kinh doanh bất động sản 2014 nhưng có kèm theo một số nghị định và thông tư bao gồm:

Nghị định 76 hướng dẫn luật kinh doanh bđs: Nghị định 76/2015/NĐ-CP thay thế nghị định 153 hướng dẫn luật kinh doanh bđs năm 2006 Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xác định và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Luật kinh doanh bất động sản 2018

Luật kinh doanh bất động sản 2018 vẫn dựa trên bộ luật kinh doanh bất động sản 2014, kèm theo đó là một vài những văn bản liên quan tới luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, luật đất đai được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề kinh doanh nhà đất từ: luật thuê, cho thuê nhà đất kinh doanh bạn có thể tham khảo theo từng lĩnh vực.

Luật kinh doanh bất động sản mới nhất

Như vậy, hiện tại luật kinh doanh bất động sản mới nhất và các văn bản Nghị định, thông tư hướng dẫn đang có có hiệu lực thi hành vẫn là bộ Luật kinh doanh bất động sản 2014. Từ thời điểm có hiệu lực ngày 1/7/2015 thì Luật KDBĐS chưa hề thay đổi, những điểm mới của luật so với luật kinh doanh BĐS năm 2006 được áp dụng và thường được gọi với tên gọi theo năm như luật kinh doanh BĐS 2015, 2018, 2019 hay luật mua bán nhà đất 2020…

Nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản

Nghị địnhhướng dẫn luật kinh doanh bất động sản là hình thức văn bản do chính phủ ban hành và dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những vấn đề phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Mặt khác, nghị định do Chính phủ ban hành còn để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì Nghị định là quy định cho từng lĩnh vực (nhà nước, doanh nghiệp..).

Nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm những nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Các loại nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản bao gồm:

  • Nghị định 76 hướng dẫn luật kinh doanh bđs: Nghị định 76/2015/NĐ-CP thay thế nghị định 153 hướng dẫn luật kinh doanh bđs năm 2006
  • Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  • Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi

Luật kinh doanh bất động sản ban hành năm 2014 cho tới nay đã có nhiều bổ sung thêm về chính sách lẫn quy định, được gọi là luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản được cập nhật mới và bổ sung rõ ràng hơn, thuận tiện hơn trong quá trình tuân thủ và thực hiện điều luật.

Một số điều luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trong năm 2020 như:

  • Phải có chứng thư bảo lãnh nếu là căn hộ hình thành trong tương lai
  • Cá nhân, tổ chức có vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng mới được kinh doanh BDS
  • Điều kiện khi người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam
  • Chung cư phải xây dựng xong móng mới được phép ký HĐMB
  • Chủ đầu tư không được thu tiền vượt quá 95% khi chưa cấp sổ giấy chứng nhận quyền sở hữu

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *