Phân biệt thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý doanh nghiệp

Hiện nay, việc phân biệt các thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý doanh nghiệp đang được rất nhiều quý bạn đọc quan tâm. Mặc dù, các thuật ngữ pháp lý này được sử dụng nhiều và phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn hoặc chưa hiểu rõ. Sau đây, công ty Luật Long Phan PMT sẽ giải đáp thắc mắc này cho các quý bạn đọc

Người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp

Theo khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, thì người quản lý doanh nghiệp là

Người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ người quản lý doanh nghiệp là những người giữ chức vụ chính trong doanh nghiệp, nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty như: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Như vậy, đối với từng loại hình doanh nghiệp mà người quản lý doanh nghiệp là khác nhau nhưng điểm chung vẫn là những người giữ chức vụ chính trong doanh nghiệp, nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty và được quy định tại Điều lệ công ty.

>>>Xem thêm: Thủ tục bãi, miễn nhiệm tổng Giám đốc công ty cổ phần

Phân biệt thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiễm, cách chức người quản lý doanh nghiệp

Bãi nhiệm

Pháp luật doanh nghiệp không có định nghĩa cụ thể nhưng theo Khoản 7, Điều 7, Luật Cán bộ công chức năm 2008 có thể hiểu bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ do bầu trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở doanh nghiệp. Theo Khoản 2 , Điều 160, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

 • Mức độ: nặng
 • Lý do: Vi phạm pháp luật; Vi phạm về phẩm chất, đạo đức; Không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở doanh nghiệp, công ty hoặc trường hợp khác có quy định tại Điều lệ công ty
 • Bản chất: là hình thức xử lý kỷ luật
 • Hình thức: cá nhân, cơ quan có thẩm quyền bãi nhiệm
 • Kết quả: Không còn làm việc tại doanh nghiệp, công ty

Bãi nhiệm người quản lý doanh nghiệp

Bãi nhiệm người quản lý doanh nghiệp

>>>Xem thêm: : Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần như thế nào ?

Miễn nhiệm

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì không quy định cụ thể miễn nhiệm. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu miễn nhiệm là cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác hoặc trường hợp khác được quy định tại điều lệ công ty.

 • Mức độ: nhẹ
 • Lý do: Không hoàn thành nhiệm vụ; Thiếu trách nhiệm; Yêu cầu của nhiệm vụ; Theo đề nghị của người quản lý doanh nghiệp vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.
 • Bản chất: Là hình thức giải quyết cho việc thôi không giữ chức vụ.
 • Hình thức: Người đang giữ chức vụ xin miễn nhiệm và cấp trên chấp thuận; Cấp trên ra quyết định miễn nhiệm vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ…
 • Kết quả: Không còn làm việc tại doanh nghiệp, công ty; Làm việc tại một vị trí, chức vụ khác trong doanh nghiệp, công ty.

Cách chức

Cách chức là việc người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao

 • Mức độ: rất nặng
 • Lý do: Vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.
 • Bản chất: Hình thức xử lý kỷ luật
 • Hình thức: Cấp trên có quyền cách chức cấp dưới khi có một trong các lý do nêu trên
 • Kết quả: không còn là việc tại doanh nghiệp, công ty

Cách chức người quản lý doanh nghiệp

Cách chức người quản lý doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Tư vấn luật doanh nghiệp

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa ba thuật ngữ bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý doanh nghiệp. Dưới đây, là bảng phân biệt các thủ tục trên dựa trên các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 để thấy rõ sự khác biệt giữa các thuật ngữ này.

Bãi nhiệm Miễn nhiệm Cách chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên Hội đồng thành viên bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc thông qua biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Tương tự như bãi nhiệm Công ty TNHH một thành viên Chủ sở hữu công ty có quyền bãi nhiệm người quản lý Tương tự như bãi nhiệm Doanh nghiệp nhà nước Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu miễn nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu cách chức Công ty cổ phần Hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tương tự như bãi nhiệm

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

 • Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, mục đích kinh doanh, kinh doanh ngành nghề nào mà luật sư của chúng tôi sẽ nghiên cứu, tư vấn cho quý khách hành các giấy phép, thủ tục kinh doanh tương thích, phù hợp với mục đích, loại hình kinh doanh của khách hàng. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết khi đăng ký các giấy tờ kinh doanh.Soạn thảo biểu đơn, công văn, đơn từ trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép
 • Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp như: tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Quy chế Hoạt động, …; soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
 • Tư vấn quản trị rủi ro hợp đồng: Rủi ro pháp lý không thể lường trước được;Hợp đồng vô hiệu; Giao dịch hợp đồng không phù hợp với công ty; Tư vấn tính hợp pháp đối với nội dung, hình thức hợp đồng; Tư vấn soạn thảo hợp đồng; Trực tiếp soạn thảo hợp đồng; Giải quyết những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp nộp, nhận kết quả, bổ sung kết quả tại cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời nếu cơ quan chức năng có sai phạm trong thủ tục cấp phép thì luật sư của chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng khiếu nại, khởi kiện hành chính đối với các sai phạm này
 • Tư vấn, giải quyết, thay mặt khách hàng giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Liên hệ

Để giải đáp các vấn đề pháp luật một cách nhanh chóng và kịp thời. Các quý bạn đọc đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: [email protected]
 • Hotline: 1900.63.63.87
 • Fanpage: LUẬT LONG PHAN
 • Zalo: LONG PHAN PMT LAW FIRM – 0819.700.748
 • Trụ sở và Văn phòng làm việc:
  • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí
  • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ thông tin về dịch vụ luật sư tư vấn về phân biệt các thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý doanh nghiệp. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư của chúng tôi để được TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP một cách nhanh chóng và kịp thời.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn có thể không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected] hoặc [email protected]

Scores: 5 (45 votes)

Viết một bình luận