Bài viết

Lập báo cáo tài chính vào cuối chu kỳ

75

Hình ảnh Stephan Zabel / E + / Getty

Ngay cả khi công ty của bạn đang chuyển lỗ thành lãi thì cũng có thể bị lỗ do bạn không có đủ dòng tiền.Vì vậy, việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng quan trọng như lập báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán. Báo cáo so sánh dữ liệu tài chính của hai khoảng thời gian và cho thấy những thay đổi về thu nhập, chi phí, tài sản, nợ phải trả và tiền mặt trong tài khoản vốn chủ sở hữu trong những khoảng thời gian này.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được lập sau cùng vì nó yêu cầu thông tin từ cả ba báo cáo tài chính đã được lập trước đó. Báo cáo phân chia dòng tiền thành dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài trợ. Kết quả cuối cùng là sự thay đổi ròng của dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định và cung cấp cho chủ sở hữu một bức tranh toàn cảnh về tình hình tiền mặt của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện tình trạng tài chính của công ty trên cơ sở nhận và thanh toán thay vì cơ sở dồn tích. Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống thực hiện thanh toán cung cấp hồ sơ về doanh thu thực nhận từ khách hàng của công ty. Hệ thống cộng dồn hiển thị và ghi lại thu nhập tại thời điểm thu nhập. Nếu công ty kéo dài thời hạn thanh toán, ví dụ: 30 ngày ròng, 60 ngày 1%, hai phương pháp này có thể tạo ra kết quả rất khác nhau.

Có thể bạn quan tâm  10 bước để tạo eBay Home Office

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm