Bài viết

Làm thế nào để đối phó với tài sản vô thừa nhận

80

Bạn có thể có các khoản phải trả (séc không có người nhận) không thể gửi cho nhà cung cấp, các khoản thanh toán quá mức cho khách hàng, tiền lương không có người nhận của nhân viên hoặc tài sản khác thuộc về người khác nhưng doanh nghiệp của bạn sở hữu và bạn không biết làm thế nào để chuyển tài sản này cho ai sở hữu nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là luật liên quan đến tài sản vô chủ, bao gồm cả tiền lương, được quy định bởi các bang riêng lẻ. Các quy định này là của tiểu bang nơi người nhận thanh toán đặt trụ sở, không phải tiểu bang nơi đặt trụ sở doanh nghiệp của bạn.

Nếu doanh nghiệp của bạn rơi vào tình trạng không tìm được chủ sở hữu của tài sản vô thừa nhận, bạn phải thực hiện hai việc sau:

  1. Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tìm người nhận thanh toán của bạn để bạn có thể chuyển tiền cho họ.
  2. Nếu bạn không thể xác định được người nhận thanh toán trong một thời gian hợp lý, bạn phải báo cáo khoản thanh toán bị thiếu cho tiểu bang của mình và trả tiền cho tiểu bang đó để người nhận thanh toán có thể sử dụng sau này.

Giả sử bạn đã trả lương cho một nhân viên đã rời công ty và vẫn chưa được trả lương. Bạn có số tiền này trong tài khoản trả lương kinh doanh của mình, nhưng hãy nhớ, đó không phải là tài sản của bạn. Đối với các mục đích kế toán, tài sản vô thừa nhận được coi là một khoản nợ phải trả, đó là tài sản của bạn, nhưng không phải tài sản của công ty bạn.

Có thể bạn quan tâm  Danh sách chủ nhà cho người thuê mới

Doanh nghiệp của bạn có hai trách nhiệm đối với tài sản vô thừa nhận: (1) báo cáo và thanh toán tài sản vô thừa nhận về đúng trạng thái và (2) để đảm bảo rằng công ty phản ánh chính xác các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của mình.

Tài sản vô thừa nhận và sổ sách kế toán kinh doanh của bạn

Vì mục đích ghi sổ kế toán, khi bạn phải báo cáo một séc chưa có người nhận cho tiểu bang của mình, bạn có thể muốn xem xét việc hủy séc và đặt số tiền vào tài khoản ký quỹ.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tiền không vô tình bị chi tiêu. Bạn đáng lẽ phải trả thuế lao động cho số tiền này. Lưu giữ tất cả hồ sơ về người nhận thanh toán hoặc nhân viên này một cách chính xác và đảm bảo rằng bạn tiếp tục cố gắng liên hệ với người này một cách thường xuyên.

Báo cáo và nộp tiền cho nhà nước

Nguyên tắc escheat (phát âm là “es-cheat” như có vẻ) chi phối ở đây. Escheat có nghĩa là “bàn giao” và dựa trên các nguyên tắc thông luật yêu cầu tài sản vô thừa nhận phải được trả lại (bàn giao) cho nhà nước, thay vì giữ lại của người sở hữu nó. Ý tưởng là tài sản không phải của bạn và nhà nước có nhiều nguồn lực hơn để tìm cá nhân hoặc công ty sở hữu nó.

Có thể bạn quan tâm  Bắt đầu với Bán lẻ: Buôn bán 101

Nếu không tìm được chủ sở hữu, nhà nước sẽ giữ lại tài sản. Các loại tài sản có thể áp dụng bao gồm séc (bao gồm tiền lương), tiền ký quỹ, khoản thanh toán quá mức của khách hàng, khoản phải trả mà bạn không thể trả cho nhà cung cấp, séc bảng lương và séc hoa hồng.

Luật của Bang về tài sản vô thừa nhận

Tất cả các tiểu bang đều có luật thế chấp mô tả các khoảng thời gian và thủ tục. Luật của tiểu bang thường bao gồm các bước sau:

  • Nhà nước đã quy định một thời gian không được tiếp xúc với tài sản.

Sau đó, có một thời gian mỗi năm để cố gắng tìm chủ sở hữu, gửi thư thẩm định qua thư đến địa chỉ cuối cùng được biết đến. Tốt nhất bạn nên gửi những lá thư này bằng thư bảo đảm hoặc “yêu cầu gửi lại biên lai” để bạn có hồ sơ cố gắng liên hệ với người hoặc công ty. Sau thời gian này trong năm, bạn phải nộp báo cáo với tiểu bang và trả số tiền còn nợ cho chủ tài sản mà bạn không thể liên lạc được. Hiệp hội các nhà quản lý tài sản vô thừa nhận quốc gia (NAUPA) có một trang web liên kết đến các trang web của tiểu bang.

Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên tiểu bang của mình và từ “escheat”. Ví dụ: tìm kiếm “[state] escheat law”. Bạn có thể tìm thông tin trên trang web của thủ quỹ tiểu bang, sở thuế hoặc cơ quan thuế của bạn. Hãy nhớ rằng mỗi tiểu bang có những yêu cầu khác nhau.

lương vô thừa nhận

Tiền lương không có người nhận cũng phải tuân theo luật trộm cắp như tài sản vô thừa nhận. Áp dụng luật của tiểu bang nơi nhân viên đó làm việc lần cuối. Nếu nhân viên cũ của bạn hoặc lương của nhân viên chưa được trả trong một khoảng thời gian, bạn phải tuân theo lịch trình báo cáo của tiểu bang giống như các tài sản khác.

Có thể bạn quan tâm  Làm sạch các mảnh vụn và ô nhiễm sau khi mất mát

Kế toán tài sản vô thừa nhận

Việc hạch toán tài sản vô thừa nhận phụ thuộc vào khả năng tài sản bị đòi. Theo Tạp chí Kế toán, trong nhiều trường hợp, cách tốt nhất là ghi nhận khoản lỗ từ quan điểm kế toán, ngay cả trước khi bạn giao nó cho chính quyền tiểu bang. Thảo luận về danh sách tài sản có khả năng không có người nhận của bạn với cố vấn thuế của bạn trước khi kết thúc năm.

Làm thế nào để đối phó với tài sản vô thừa nhận

  1. Tìm hiểu luật tại tiểu bang của bạn hoặc tất cả các tiểu bang nơi bạn có nhân viên làm việc. Đặc biệt chú ý đến khoảng thời gian mà bạn phải báo cáo tài sản chưa được đánh giá cho tiểu bang.
  2. Xây dựng các chính sách và thủ tục để thu thập thông tin về tài sản chưa được thu thập, cũng như lịch trình xem xét danh sách và thông báo hàng năm.
  3. Sau đó, đặt thời gian mỗi năm để báo cáo và thanh toán tài sản chưa được thu thập.

Kiểm toán Nhà nước

Cuối cùng, hãy nhớ rằng tài sản chưa được thu thập không phải là tài sản của công ty bạn. Các tiểu bang có thể tiến hành kiểm toán tài sản chưa được thu thập và có thể đánh giá các khoản tiền phạt và hình phạt đối với việc không tuân thủ luật pháp của tiểu bang.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm