Quyết toán thuế công ty sản xuất cần chuẩn bị những gì

Quyết toán thuế công ty sản xuất cần chuẩn bị những gì – Chia sẻ những kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất bao gồm các sắp xếp hố sơ cần chuẩn bị để giải trình quyết toán

Quý doanh nghiệp đang thuộc loại hình công ty sản xuất và đang chuẩn bị đến kỳ quyết toán thuế nhưng chưa có kinh nghiệm về xử lý chứng từ và các hồ sơ cần chuẩn bị khi đi quyết toán

kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ chia sẻ những kỹ năng king nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất

I/ Chuẩn bị sổ sách và hợp đồng để quyết toán thuế công ty sản xuất bao gồm

Cung cấp báo cáo công nợ phải thu của khách hàng

+ Cung cấp hợp đồng của khách hàng hàng: Lưu ý đối với những đối tượng có số dư bên nợ thì bạn cần cung cấp

(Biên bản đối chiếu công nợ, bảng kê chi tiết kèm theo hợp đồng.)

– Lưu ý điều khoản thanh toán trong hợp đồng phải khớp với công nợ

+ Cung cấp hợp đồng của khách hàng hàng: Lưu ý đối với những đối tượng có số dư bên có thì bạn cần cung cấp: Biên bản đối chiếu công nợ.

Nếu không thể hiện được điều này trong hợp đồng thì bạn bị truy thu doanh thu và thuế GTGT của bên có tk 131.

Cung cấp báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp:

+ Đối với bên có tk 331 : cung cấp đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp.

Và lưu ý điều khoản trong hợp đồng phải khớp với số dư tương ứng công nợ bên có 331 này. Nếu không bạn lại bị giải trình đấy.

+ Đối với công nợ bên nợ 331: Riêng bên nợ 331 thì cũng cần có biên bản xác nhận là bên bạn ứng trước cho nhà cung cấp và có biên bản đối chiếu công nợ nhà cung cấp bên nợ này,

Về giá thành:

Lập bảng giá thành chi tiết theo đối tượng khách hàng, từng khách hàng có bao nhiêu hợp đồng.

Mỗi hợp đồng xuất bao nhiêu hóa đơn, có doanh thu và giá vốn bao nhiêu, lãi lỗ là bao nhiêu.

Và bên thuế sẽ yêu cầu bạn giải trình 154 cho một số hợp đồng điển hình có doanh thu lớn.

Về tiền mặt:

Thuế sẽ kiểm tra phần đối ứng bên chi tiền có khoản chi nào lớn hơn 20tr không để yêu cầu giải trình.

Nên khi làm xong báo cáo bạn nên kiểm tra lại vấn đề này:

Về tài sản cố định: Yêu cầu cung cấp bảng trích khấu hao các TSCĐ, và đồng thời

Về doanh thu : Kiểm tra lại doanh thu 511+711 trên BCTC so sánh với tờ khai xem khớp không.

Về quyết toán thuế TNDN: Chỉ tiêu B4 trên BCTC thể hiện nội dung chi phí không hợp lý chủ động loại trừ.

(Có bảng kê chi tiết gửi đi kèm cho cán bộ thuế – giải trình là nội dung gì.)

II/ Về báo cáo và tờ khai quyết toán thuế

Đăng ký kinh doanh và đăng ký mẫu dấu ( Nếu doanh nghiệp có địa điểm sản xuất thì phải có thêm đăng ký của địa điểm sản xuất đó)

Hồ sơ đặt in hóa đơn ( Cần chuẩn bị hết từ hợp đồng , bản kẽm, biên bản thanh lý, …)

Tờ khai thuế GTGT hàng quý: In hết từ tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung lần cuối.

(Lưu ý thuế sẽ kiểm tra kỹ tờ khai bổ sung lần cuối cùng.)

In bảng kê mua vào, bán ra của hàng quý ( Lưu ý là căn cứ trên số liệu bổ sung lần cuối cùng bạn nộp phải khớp với bảng kê mua vào và bán ra này) Tránh số liệu bị lệch lại bị giải trình

Báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN

( Lưu ý bạn: Trên tờ khai QT thuế TNDN cuối cùng điều chỉnh thể hiện đúng số liệu lần cuối cùng bạn nộp lại báo cáo tài chính nếu có sự nộp lại báo cáo. Tránh phải giải trình số liệu chênh lệch )

III/ 9 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán công ty sản xuất:

1. Vấn đề định mức và giá thành sản xuất:

– Định mức NVL, đối chiếu với bảng tính giá thành: Soát lại xuất kho theo định mức, xem và soạn thảo bảng định mức NVP chính và phụ đã phù hợp chưa

– Giá thành có 02 dạng:

Giá thành theo đơn hàng sản xuất

Giá thành theo từng mã loại sản phẩm giống nhau cùng đơn giá

Nếu công ty sản xuất mỗi hợp đồng đơn hàng là những mặt hàng sản xuất mẫu mã và kích thước khác nhau thì nên chọn tính giá thành theo đơn hàng

– Bảng tổng hợp giá thành theo đơn hàng hoặc lô (sản xuất hàng loạt): xuất sẵn ra excel khi cán bộ hỏi là có ngay

– Xem xuất kho có vượt định mức không, nếu vượt xem lại bảng tính giá thành và định mức soát lại cho kỹ

2. Vấn đề hóa đơn:

– Kiểm tra hóa đơn đối chiếu với bảng kê mua vào bán ra xem có bị mất mát? Sai sót? Các kê khai điều chỉnh tăng giảm?

+ Sai tên, địa chỉ: có làm biên bản điều chỉnh hay không

+ Sai MST, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá thành tiền và thuế GTGT: bắt buộc Biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh

+Hóa đơn sắp xếp theo tờ khai thuế GTGT của phụ lục bán ra và mua vào

+Hóa đơn nào mất thì lập báo mất với cơ quan thuế:

– Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc có ký tên đóng dấu của bên mua và bên bán

– Bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

– Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)

– Do bên Công ty không thông báo mất hóa đơn nên toàn bộ giá trị đơn hàng :

+ Không được khấu trừ thuế GTGT

+Không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

+Phải năn nỉ cán bộ thuế mới cho bổ sung hồ sơ chỉ bị phạt tội mất hóa đơn không bị truy thuế GTGT và thuế TNDN bằng cách cho lùi ngày biên bản kiểm tra và nộp gấp thủ tục báo mất

3. Vấn đề công nợ:

– Lập bảng kê lọc ra những hóa đơn > 20 triệu, đồng thời tìm những UNC tương ứng

– Chú ý: xem Tài khoản 131 có số dư bên Có hay không nếu có thì làm cái hợp đồng trên hợp đồng chỉ ghi tạm ứng = số tiền họ đã chuyển để thuế không bắt bẻ tội trốn doanh thu và trốn thuế => không truy thuế GTGT và thuế TNDN.

– Xem tài khoản 331 xem có số dư Có không nếu có thì làm hợp đồng trả trậm đến thời điểm hiện tại, phải làm thủ tục này trước thời điểm kiểm tra thanh tra

– Nếu UNC nào bị mất tương ứng với Hóa đơn > 20 triệu -> làm sẵn công văn xin sao ý trích lục của ngân hàng lấy tạm Giấy báo Nợ và sao kê để giải trình l

4. Vấn đề tồn kho:

– Chú ý: hàng tồn kho thực có khớp với sổ sách: đa số bên sản xuất tồn kho ảo nên khi thuế vào nhìn tài khoản TK 152,155 nếu tồn kho là ảo bị truy VAT, TNDN và quy tội trốn thuế , nên tồn kho với thức tế phải gần tương đương nhau lệch nhau 30% là tối đa

5. Vấn đề lao động tiền lương:

– Toàn bộ nhân công đã có hợp đồng lao động chưa

– Xem lại khoản lương trên bảng lương đối chiếu với hợp đồng lao động có khớp không nếu không thì làm phụ lục hợp đồng chế thêm bổ sung

6. Vấn đề hợp đồng kinh tế:

– Bảng kê hợp đồng kinh tế đã ký : cái nào chưa xuất hóa đơn, chưa giao hàng, cái nào đã kết thúc và thanh lý

– Nên chuẩn bị trước các hợp đồng của công ty nào gom về 1 mối đóng bìa còng nên khi cán bộ hỏi là mang ra trình ngay.

7. Vấn đề Chi phí:

– Cán bộ thuế sẽ kiểm tra kỹ các tài khoản chi phí: 635, 811, 642, 641

– Hóa đơn xăng phải có định mức xăng dầu, lịch trình công tác, quyết định công tác phí…riêng khoản này tiền xăng bên mình hơi nhiều nên bị loại 01 phần, lịch trình công tác và định mức nhiên liệu do không làm từ trước nên phải huy động người rất nhiều để lập bảng kê và các thủ tục do các bác thuế yêu cầu

8. Vấn đề Nguyên Vật liệu nhập khẩu

– Một bộ hồ sơ nhập khẩu bao gồm:

+ Tờ khai hải quan và các phụ lục.

+ Hợp đồng ngoại (Contract).

+ Hoá đơn bên bán (Invoice).

+Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất sứ, tiêu chuẩn chất lượng …

+ Các hoá đơn dịch vụ liên quan tới hoạt động nhập khẩu như: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hoá, nâng hạ, THC, vệ sinh cont, phí chứng từ, lưu kho, và các khoản phí khác ….

+ Thông báo nộp thuế

+Giấy nộp tiền vào NSNN / ủy nhiệm chi thuế

+ Lệnh chi / ủy nhiệm chi thanh toán công nợ ngoại tệ người bán.

= > Khi lưu hồ sơ tốt nhất nếu sắp hóa đơn theo tờ khai và phải photo những hóa đơn: Bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hoá, nâng hạ, THC, vệ sinh cont, phí chứng từ, lưu kho, và các khoản phí khác …. Vào cùng bộ của nó, vì lưu riêng nên lúc hỏi đến giá nhập của nó thì không có bảng kê chi tiết nên lục lại ngồi kê chi tiết để khớp đơn giá nhập của mặt hàng NVL nhập khẩu này rất mất thời gian, nên tốt nhất lúc làm thì có kê khai thì kê khai nó liền nhau và lưu cùng nhau

– Mỗi lô nhập khẩu tốt nhất xuất từ phần mềm hay bảng kê trên excel tùy theo phần mền để sẵn giải trình cho dễ

9. Vấn đề sổ sách files mềm:

+ Bảng tổng hợp nhập xuất tồn

+ Bảng Cân đối phát sinh các năm

+Bảng tổng hợp công nợ

– Khi làm xong báo cáo tài chính các năm, nên Xuất sẵn Tài khoản sổ cái từ Tài khoản 6 đến 9 ra excel để dành đó.

Nếu bạn nào chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế công ty sản xuất mời tham khảo thêm khóa: Học kế toán sản xuất

Quý doanh nghiệp chưa biết quyết toán bao giờ muốn giải quyết nhanh khó khăn thì tham khảo thêm gói: Dịch vụ quyết toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Viết một bình luận