Kế toán giúp chủ doanh nghiệp nhỏ như thế nào

Nếu bạn đang tự lực cánh sinh hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ với ngân sách hạn hẹp, bạn có thể đã dành thời gian cố gắng tìm ra nơi bạn có thể cắt giảm chi phí kinh doanh và tự mình làm nhiều việc hơn để mở rộng quỹ hiện có của mình.

Một lĩnh vực mà bạn có thể cân nhắc tự làm thay vì thuê là kế toán. Nếu bạn có kiến ​​thức nền tảng về kế toán và hiểu biết sâu sắc về tài chính doanh nghiệp, đây có thể là một nơi tốt để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu kinh nghiệm quản lý sổ sách kinh doanh và muốn học theo cách của bạn, bạn nên suy nghĩ lại. Quản lý hệ thống kế toán của bạn không đúng sẽ không chỉ gây hại cho doanh nghiệp của bạn bây giờ mà còn về lâu dài.

Sau đây là tổng quan về những gì kế toán có thể làm cho chủ doanh nghiệp nhỏ. Hãy xem xét kỹ danh sách, đặc biệt nếu bạn vẫn không chắc tại sao kế toán có thể là một nguồn lực tốt để thêm vào nhóm doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Quá trình khởi động

Khi bạn bắt đầu kinh doanh, bạn cần thực hiện nhiều hành động và xây dựng hệ thống để đặt nền tảng cho một doanh nghiệp thành công. Kế toán có thể trợ giúp theo những cách sau:

  • Xác định cấu trúc kinh doanh tốt nhất cho tình huống của bạn (tức là sở hữu riêng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty, công ty hợp danh).

Hỗ trợ phân tích tài chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Cung cấp lời khuyên về loại phần mềm kế toán bạn có thể cần. Tư vấn và giúp đỡ về việc mở tài khoản ngân hàng thương mại. Đảm bảo rằng các thủ tục kế toán của bạn tuân thủ các quy định và yêu cầu của chính phủ. Đưa ra lời khuyên về cách theo dõi chi phí trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Giải thích tầm quan trọng của việc tách chi phí cá nhân khỏi chi phí kinh doanh. Hoạt động kinh doanh thường xuyên

Khi công việc kinh doanh của bạn bắt đầu, bạn sẽ cần duy trì hệ thống kế toán mà kế toán của bạn đã giúp bạn xây dựng. Kế toán của bạn có thể thực hiện các hành động cụ thể để tiếp tục trợ giúp bạn, bao gồm:

  • Giúp đảm bảo rằng nhà thầu độc lập của bạn được IRS phân loại như vậy (không phải nhân viên).

Giải thích các báo cáo tài chính của bạn để bạn có thể hiểu được nội dung hoạt động kinh doanh của mình. Giám sát quá trình trả lương và thanh toán của công ty. Đưa ra lời khuyên về các loại thuế ước tính bạn phải nộp trong năm. Xác định thời điểm và ai để gửi biểu mẫu W2 và 1099. Khóa sổ tài khoản của bạn vào cuối năm và lập các báo cáo tài chính. Chuẩn bị và gửi thuế, báo cáo tài chính và tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết cho IRS. Giai đoạn tăng trưởng kinh doanh

Khi bạn đã sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của mình, kế toán của bạn có thể là một nguồn lực không thể thiếu để đưa ra lời khuyên và giúp bạn quản lý quy trình. Kế toán cũng có thể:

  • Giúp bạn xác định các lĩnh vực để tăng trưởng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các mẫu dòng tiền, quản lý hàng tồn kho, định giá và tài trợ kinh doanh.

Tư vấn cho thuê và mua tài sản, thiết bị. Giúp bạn tránh bị IRS kiểm toán. Nếu cần, hãy chuẩn bị cho bạn và hướng dẫn bạn hoàn thành bài đánh giá. Tạo dự báo tài chính để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong công việc kinh doanh của mình. Làm việc với bạn để phát triển ngân sách kinh doanh có thể hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của bạn. Cung cấp lời khuyên và tài nguyên để giúp bạn bán doanh nghiệp của mình. Đây chỉ là một số cách mà kế toán làm việc với các chủ doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể chọn thuê một kế toán cho tất cả các hoạt động tài chính của mình, hoặc bạn có thể chọn phương pháp kết hợp để hạn chế hoạt động cầm tay của người đó, từ đó giảm thiểu chi phí. Ví dụ: bạn có thể thuê một kế toán ở giai đoạn khởi nghiệp để họ xử lý báo cáo hàng năm của bạn, nhưng hãy làm việc với người kế toán để quản lý sổ sách của bạn một cách thường xuyên. Người ghi sổ và kế toán có thể tạo thành một nhóm kế toán rất hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Khi liên quan đến tài chính doanh nghiệp của bạn, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là xác định khi nào bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp, và sau đó tìm một kế toán để giúp bạn duy trì sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.