Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp kinh doanh rượu hiệu quả – Startup House

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh siêu lợi nhuận. Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh rượu, không chỉ dừng lại ở thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn còn cần tiến hành một số thủ tục pháp lý đặc thù khác để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động hợp pháp.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh rượu

Để hoạt động kinh doanh dưới bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, trước hết bạn đều phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng trình tự mà pháp luật đã quy định.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể mà bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thật phù hợp. Về cơ bản, một bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ cần các tài liệu dưới đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên, cổ đông
 • Các giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hướng dẫn như sau:

“Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.”

Xác định điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh rượu

Việc kinh doanh rượu có thể được thực hiện với nhiều loại hình thức khác nhau như: sản xuất rượu, phân phối rượu, bán lẻ rượu… mỗi loại hình kinh doanh sẽ yêu cầu các điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp cần đáp ứng.

Điều kiện sản xuất rượu

Điều 8 Nghị định 105/2017/NĐ-CP có quy định các điều kiện cần đáp ứng để hoạt động sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

“1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.”

Điều kiện bán buôn rượu

Để thực hiện bán buôn rượu, bạn phải đáp ứng trước hết hai điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác

Điều kiện bán lẻ rượu

Việc bán lẻ rượu cũng cần đáp ứng được ba điều kiện tại Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Để kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ, bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này 105/2017/NĐ-CP.

Vì kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vì vậy sau khi đã thành lập doanh nghiệp theo đúng trình tự pháp luật, bạn tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề này tại trang https://startuphouse.com. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ cho thuê văn phòng siêu tiết kiệm, liên hệ ngay theo các thông tin dưới đây.

STARTUP HOUSE Hotline: 0777 80 8888 Email: [email protected]

Viết một bình luận