Hạch toán sáp nhập doanh nghiệp (Cập nhật 2022)

Trước khi cạnh tranh khốc liệt của thị trường thì các công ty vừa và nhỏ có nhu cầu sáp nhập với nhau để mở rộng quy mô và tăng sức mạnh. Khi sáp nhập thì hạch toán sáp nhập doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm bậc nhất. Bài viết sau đây của ACC sẽ cung cấp tới quý khách hàng những điểm cần lưu ý về hạch toán sáp nhập doanh nghiệp.

hach toan sap nhap doanh nghiep

Hạch toán sáp nhập doanh nghiệp

1. Tại sao phải hạch toán sáp nhập doanh nghiệp?

Xuất phát từ hệ quả pháp lý của việc sáp nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó: Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp thì công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại. Ngược lại, công ty nhận sáp nhập sẽ được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

Do đó, kế toán tại doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ phải thực hiện ghi sổ kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính, đây chính là việc hạch toán sáp nhập doanh nghiệp để theo dõi chi tiết về tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính. Việc hạch toán sáp nhập doanh nghiệp là vấn đề cực kỳ quan trọng mà cách doanh nghiệp nhận sáp nhập, bị sáp nhập cần lưu ý.

2. Công việc kế toán khi sáp nhập doanh nghiệp

Khi hạch toán sáp nhập doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện những công việc gì? Đây là vấn đề mà kế toán sáp nhập doanh nghiệp luôn đặt câu hỏi. Theo Điều 46 Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc:

 • Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;
 • Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;
 • Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bản bàn giao ghi sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

3. Nguyên tắc hạch toán sáp nhập doanh nghiệp

Khi thực hiện bất kỳ công việc gì liên quan đến kế toán thì phải tuân thủ theo những quy tắc, nguyên tắc luật định, vậy việc hạch toán sáp nhập doanh nghiệp tuân theo những nguyên tắc nào?

Theo Điều 105 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi sáp nhập, doanh nghiệp mới phải ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:

 • Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. Dòng số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới không có số liệu.
 • Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số phát sinh của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số cuối năm”. Cột “Số đầu năm” không có số liệu.
 • Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Kỳ này”. Cột “Kỳ trước” không có số liệu.

4. Phương pháp hạch toán sáp nhập doanh nghiệp

Hạch toán sáp nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhận sáp nhập

Khi hợp nhất kinh doanh phát sinh lợi thế thương mại thì kế toán sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo các trường hợp sau:

Trường hợp bên nhận hợp nhất thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:

 • Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217.… (theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua)
 • Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (chi tiết lợi thế thương mại)
 • Có các TK 331, 3411, … (theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
 • Có các TK 111, 112, 121 (số tiền hoặc các khoản tương đương tiền bên mua đã thanh toán).

Trường bên nhận hợp nhất hợp nhất phát hành cổ phiếu, ghi:

 • Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,… (theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua)
 • Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (chi tiết lợi thế thương mại)
 • Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá)
 • Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)
 • Có các TK 331, 3411… (theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
 • Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần(giá phát hành lớn hơn mệnh giá).

Hạch toán sáp nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp bị sáp nhập

Hiện nay, chuẩn mực kế toán chưa có hướng dẫn về việc hạch toán tại doanh nghiệp bị sáp nhập. Tuy nhiên kế toán sáp nhập doanh nghiệp vẫn có thể tham khảo kinh nghiệm của thế giới về vấn đề này. Theo đó, các nghiệp vụ hạch toán tại doanh nghiệp bị sáp nhập được thực hiện tương ứng như với doanh nghiệp nhận sáp nhập.

5. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến hạch toán sáp nhập doanh nghiệp

Sau khi sáp nhập, đơn vị kết toán hợp nhất, nhận sáp nhập phải làm gì?

Đơn vị kế toán hợp nhất, nhận sáp nhập tiến hành các công việc sau:

 • Căn cứ vào biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán
 • Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị bị hợp nhất, bị sáp nhập
 • Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất

Đơn vị bị sáp nhập có cần phải quyết toán thuế khi sáp nhập không?

Đơn vị bị sáp nhập ngoài việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm sáp nhập thì còn phải tiến hành quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập đơn vị.

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về hạch toán sáp nhập doanh nghiệp không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về hạch toán sáp nhập doanh nghiệp uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ tư vấn về hạch toán sáp nhập doanh nghiệp của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là những nội dung cơ bản về vấn đề hạch toán sáp nhập doanh nghiệp mà ACC cung cấp đến quý khách hàng. Trong quá trình thực hiện hạch toán sáp nhập doanh nghiệp, có bất kỳ khó khăn nào cần được hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Viết một bình luận