Bài viết

Hợp đồng vay thương mại: nó là gì?

88

Hợp đồng cho vay thương mại là sự hiểu biết giữa công ty và người cho vay. Nó ghi lại những lời hứa của cả hai bên — người cho vay hứa cung cấp tiền và người vay hứa sẽ trả lại tiền.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các khía cạnh chính của các hợp đồng vay thương mại.

Hợp đồng vay thương mại là gì?

Các khoản cho vay thương mại, còn được gọi là các khoản vay thương mại, là bất kỳ loại cho vay nào nhằm mục đích thương mại. Văn bản tóm tắt các chi tiết của khoản vay được gọi là hợp đồng vay thương mại.

Ngoại trừ mục đích sử dụng vốn, các khoản vay thương mại không khác nhiều so với các khoản vay cá nhân. Khái niệm này vẫn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người cho vay đã phát hành tiền tệ và người đi vay. Hợp đồng cho vay – cho dù là thương mại hay nói cách khác – nêu rõ số tiền đã được vay, khi nào sẽ được hoàn trả và chi phí vay là bao nhiêu (lãi suất, phí, v.v.).

Hợp đồng vay tài sản thương mại là một dạng của hợp đồng thương mại nên nó có đầy đủ các phần cần thiết để có thể bị cưỡng chế trước tòa khi cần thiết. Hãy dành thời gian đọc kỹ để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Hợp đồng vay thương mại hoạt động như thế nào?

Trong cuộc đời kinh doanh, họ có thể nhiều lần tìm đến các khoản vay thương mại. Các trường hợp có thể yêu cầu các công ty tìm kiếm các khoản vay có thể bao gồm:

  • Bước vào giai đoạn khởi động

Mua nhà Mua thiết bị, bao gồm cả xe của công ty Mua sản phẩm hoặc bộ phận để xây dựng hàng tồn kho Nếu bạn nhận một khoản vay kinh doanh từ một ngân hàng hoặc người cho vay khác, bạn sẽ cần sử dụng các tài liệu và biểu mẫu thỏa thuận của họ. Nếu bạn đang thực hiện các khoản vay cá nhân với các cá nhân, bạn có thể thích sử dụng các mẫu hoặc tài liệu trực tuyến miễn phí.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sử dụng các biểu mẫu trực tuyến miễn phí không phải là ý tưởng tốt nhất. Ví dụ, thiếu kinh nghiệm pháp lý có thể khiến bạn sử dụng sai biểu mẫu trực tuyến hoặc hiểu sai quyền của bạn theo hợp đồng. Bạn có thể muốn sử dụng biểu mẫu trực tuyến làm mẫu, nhưng hãy nhờ luật sư xem xét trước khi ký.

Có thể bạn quan tâm  Thu nhập ảnh hưởng đến thuế của tôi như thế nào?

Trong các khoản vay thương mại, cũng như các hợp đồng thương mại khác, mỗi tình huống là duy nhất. Mọi thứ có thể được thương lượng.

Một phần của hợp đồng vay thương mại

Sau đây là một số khía cạnh chính của hợp đồng vay thương mại.

Ngày có hiệu lực: Đây là ngày khoản thanh toán được thực hiện cho người vay. Ngày bạn ký hợp đồng vay thường là ngày có hiệu lực.

Các bên, mối quan hệ và số tiền cho vay: Các bên của hợp đồng cho vay được mô tả ở phần đầu. Chúng phải được xác định theo một cách nào đó, chẳng hạn như sử dụng địa chỉ, và mối quan hệ của chúng phải được xác định. Nếu có một người đồng ký tên giúp công ty thanh toán khoản trả trước hoặc tài sản thế chấp, người đó sẽ được mô tả trong phần liên quan đến cả hai bên và mối quan hệ của họ. Phần này cũng sẽ giới thiệu số tiền cho vay. Hãy xem xét ví dụ sau đây.

Để nhận được văn bản và số của khoản vay ____, tên của ____, địa chỉ gửi thư là ____ địa chỉ ____ (“người vay”), đồng ý trả ____ tên ____, địa chỉ gửi thư là ____ địa chỉ ____, ( “Người cho vay”).

Kỳ phiếu hoặc thế chấp: Hợp đồng vay có thể bao gồm một kỳ phiếu hoặc thế chấp. Kỳ phiếu về cơ bản là một lời hứa thanh toán; thế chấp là một loại kỳ phiếu cụ thể bao gồm tài sản (đất đai và các tòa nhà). Kỳ phiếu phát hành có thể được bảo đảm bằng một số tài sản thương mại nhất định hoặc không có bảo đảm.

Tài sản thế chấp: Nếu khoản vay được đảm bảo, thì tài sản thế chấp sẽ được mô tả trong hợp đồng cho vay. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là tài sản hoặc các tài sản thương mại khác được dùng để bảo đảm ngăn chặn việc bên vay không thực hiện được khoản vay. Tài sản thế chấp có thể là đất đai và các tòa nhà (trong trường hợp thế chấp), xe cộ hoặc thiết bị. Tài sản thế chấp được mô tả đầy đủ trong hợp đồng vay.

Điều khoản và điều kiện: Đây là phần quan trọng nhất của khoản vay. Vì hầu hết các khoản vay thương mại là khoản vay trả góp với các khoản thanh toán thường xuyên, các điều khoản bao gồm một thỏa thuận trả góp. Các chi tiết khác trong phần này bao gồm:

  • số tiền vay
Có thể bạn quan tâm  Khi nào là thời điểm tốt nhất để nộp tờ khai thuế năm 2020?

Thời gian cho vay (thường tính theo tháng) lãi suất Khoản vay có được trả sớm không Lãi suất được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR). Các điều khoản này cũng sẽ nêu rõ liệu lãi suất là “cố định” (giữ nguyên trong suốt thời gian vay) hay “thả nổi” (thay đổi theo bất kỳ thay đổi nào của lãi suất cơ bản).

Hình phạt cho việc không thanh toán: Các điều khoản cũng bao gồm những gì sẽ xảy ra nếu thanh toán không được thực hiện đúng hạn. Hàng tháng, thường có một thời gian ân hạn – một số ngày nhất định sau ngày đáo hạn, khoản vay có thể được thanh toán mà không bị phạt. Nếu thanh toán không được thực hiện trong thời gian gia hạn, thỏa thuận sẽ quy định một khoản tiền phạt.

Vi phạm hợp đồng và điều khoản giải quyết nhanh: Cả hai bên đã hứa, và nếu một bên không thực hiện lời hứa, thỏa thuận sẽ bị vỡ nợ. Nếu người đi vay không trả được nợ (các điều khoản và điều kiện không được đáp ứng), hợp đồng cho vay sẽ nêu chi tiết về mọi khoản tiền phạt và tiền phạt. Điều khoản tăng tốc có thể được sử dụng như một hình phạt. Trong trường hợp này, nếu người vay không đáp ứng tất cả các yêu cầu của thỏa thuận, khoản vay có thể đến hạn thanh toán ngay.

Luật áp dụng: Các khoản cho vay thương mại được điều chỉnh bởi luật của mỗi bang, luật này khác nhau giữa các bang. Hợp đồng cho vay của bạn nên bao gồm một câu về luật tiểu bang quản lý khoản vay.

Tốt nhất bạn nên nhờ luật sư hiểu biết về luật pháp địa phương giúp đỡ để viết một hợp đồng vay thương mại để đảm bảo rằng thỏa thuận đó đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang. Ngoài ra, ngôn ngữ mặc định ở nhiều tiểu bang có thể xung đột với mong muốn cụ thể của bạn.

Tuyên bố của Người vay: Là một người đi vay, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng một số tuyên bố nhất định là đúng sự thật. Những tuyên bố này có thể bao gồm sự đảm bảo của bạn rằng công ty hoạt động kinh doanh hợp pháp trong tiểu bang, rằng công ty tuân thủ luật thuế, rằng công ty không có trách nhiệm pháp lý hoặc kiện tụng có thể ảnh hưởng đến khả năng trả các khoản vay và báo cáo tài chính của công ty là đúng sự thật và chính xác. Đây chỉ là một số dấu hiệu phổ biến; có thể có người khác cho bạn vay. Đại diện hội đồng quản trị của bạn có thể cần phải ký vào khoản vay này.

Có thể bạn quan tâm  Nhà hàng Ăn uống Xu hướng Đồ ăn Nóng

Hợp đồng: Hợp đồng là một lời hứa của hai bên. Hầu hết các bên cho vay sẽ yêu cầu một số hợp đồng như một phần của hợp đồng cho vay:

  • Bạn cần cung cấp bằng chứng bảo hiểm cho bất kỳ an ninh nào (tòa nhà, thiết bị hoặc phương tiện) mà bạn đã hứa. Người cho vay muốn đảm bảo rằng nếu có vấn đề với tài sản, bảo hiểm sẽ chi trả ít nhất một phần chi phí.

Nhiều khoản vay thương mại yêu cầu bạn mua bảo hiểm nhân thọ của chủ sở hữu (“Bảo hiểm Nhân sự Chính”) được hưởng lợi từ người cho vay. Người cho vay muốn đảm bảo rằng nó có thể có một số tiền trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với chủ sở hữu. Một yêu cầu khác là bạn phải trả tất cả các loại thuế và phí liên quan đến tài sản để tránh bị tụt hậu. Điều này có thể bao gồm thuế tài sản và biển số xe. Nếu khoản vay phải được sử dụng để thu các khoản thanh toán hoặc bạn không trả được nợ, bạn có thể phải trả phí cho người cho vay. Chúng có thể bao gồm phí luật sư và phí thu thập. Một số người cho vay yêu cầu bạn đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ không mắc thêm nợ hoặc cách quản lý của bạn sẽ không thay đổi. Đối với các khoản vay lớn hơn, đặc biệt là các công ty mới thành lập, nhiều người cho vay cần báo cáo tài chính thường xuyên để chứng minh rằng công ty sẽ tiếp tục có khả năng trả khoản vay. Những điểm chính

  • Hợp đồng cho vay thương mại là một văn bản trình bày chi tiết các bên và các điều khoản chính của một khoản vay thương mại.

Hợp đồng vay thương mại tương tự như bất kỳ hợp đồng vay nào khác, ngoại trừ khoản tiền được vay sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích thương mại. Hợp đồng vay thương mại nêu rõ các nghĩa vụ pháp lý, do đó, tất cả các bên phải hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng trước khi ký kết là điều rất quan trọng.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm