Bài viết

Hiểu về quản lý rủi ro xây dựng (CMAR)

37

Quản lý xây dựng rủi ro (CMAR) là một phương pháp phân phối dự án xây dựng sáng tạo có thể được sử dụng để hoàn thành các dự án ở mọi quy mô và giá trị. Bạn có thể thấy rằng một cách khác để viết hệ thống này là CM @ risk hoặc CM là rủi ro.

Về cơ bản, tất cả các phương pháp phân phối dự án bao gồm các yếu tố như thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng và tài chính. Trong hầu hết các trường hợp, chủ sở hữu, nhà thiết kế hoặc nhà xây dựng sẽ quyết định cách giải quyết từng yếu tố quan trọng này. Phương thức phân phối được sử dụng phổ biến nhất là từ khâu thiết kế dự án đến đấu thầu nguyên vật liệu và kỹ năng, sau đó mới chuyển sang giai đoạn xây dựng hoặc thi công.

Sử dụng phương pháp CMAR để xử lý các dự án này theo một cách khác với quy trình thiết kế-thầu-xây dựng truyền thống. Ngoài ra, CMAR còn rút ngắn thời gian hoàn thành các dự án xây dựng. Phương pháp này cần thuê người quản lý, người này thường là tổng thầu xây dựng có năng lực kỹ thuật và tài chính phù hợp với dự án. Cá nhân hoặc công ty có thể giữ vị trí quản lý này. CMAR có thể được giới thiệu trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu và lập kế hoạch trước, giai đoạn thiết kế và phác thảo, hoặc giai đoạn tiền xây dựng.

Trong suốt quá trình dự án, công ty CMAR cũng có thể chịu trách nhiệm hỗ trợ chủ sở hữu trong các khía cạnh sau:

  • Tiến độ thi công

ngân sách dự án Phân tích dòng tiền mặt Các phương tiện và phương pháp thảo luận và chấp nhận Kỹ thuật giá trị Mục chi phí CM với tư cách là một nhà tư vấn đang gặp rủi ro

Có thể bạn quan tâm  Chuẩn bị một hướng dẫn lập kế hoạch cuộc họp

Risky CM là một phương thức phân phối trong đó công ty quản lý xây dựng đóng vai trò là nhà tư vấn của chủ sở hữu trong giai đoạn phát triển trước của dự án. Trong quá trình này, các chủ dự án sẽ dựa vào CMAR nên họ có quyền ký hợp đồng với nhiều nhà thầu phụ để đấu thầu và nhận thầu. Họ cũng được coi là đầu mối chịu trách nhiệm duy nhất trong việc phân phối dự án.

CMAR thường đặt giá tối đa được đảm bảo (GMP) dựa trên giá thầu mà họ nhận được từ các nhà thầu phụ trong giai đoạn thiết kế. Chúng cũng thường bao gồm các khoản dự phòng để trang trải cho mọi sự kiện không lường trước được. Sau đó, họ sẽ cung cấp cho chủ sở hữu một chi phí xây dựng GMP cuối cùng. Giá này là tổng chi phí của CMAR và tỷ suất lợi nhuận của họ, giá thầu của nhà thầu phụ và tất cả các khoản dự phòng. Đối với các dự án đặc biệt, chủ sở hữu cũng có thể sử dụng CMAR để chuẩn bị và gửi các gói thầu phức tạp.

Sau khi được chấp nhận, chủ sở hữu sẽ không trả nhiều hơn GMP do CMAR đệ trình. Ngoài ra, tại thời điểm này, CM có rủi ro có thể bắt đầu đóng vai trò là người quản lý tuyển dụng của nhà thầu phụ, người sẽ hoàn thành dự án.

CMAR với tư cách là người quản lý

Các CM rủi ro đã đóng vai trò là nhà tư vấn trong giai đoạn trước khi phát triển và giờ đây đóng vai trò quản lý và giám sát nhiều hơn. Chủ sở hữu cũng có thể muốn chuyển giao các trách nhiệm bổ sung cho CMAR. Trong giai đoạn đầu của dự án, trọng tâm của CM rủi ro sẽ là kiểm soát chi phí và điều phối lịch trình, nhưng một khi dự án được khởi động, vai trò của nó sẽ chuyển sang các vấn đề thiết kế, cấu trúc và thực hiện. Trong nhiều trường hợp, sử dụng CMAR có thể tránh được sự chậm trễ của dự án và giảm thời gian và chi phí hoàn thành dự án.

Có thể bạn quan tâm  Ví dụ về tiếp thị tiêu dùng trực tiếp

Lợi ích của CM trong rủi ro

Hãy để CM có rủi ro mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Nhiều khía cạnh của việc thực hiện rủi ro dự án được chuyển cho CMAR, làm giảm rủi ro tổng thể tiềm ẩn của chủ sở hữu. Khi chủ sở hữu chấp nhận mức giá tối đa được đảm bảo của công ty, bất kỳ chi phí bổ sung nào vượt quá trở thành nghĩa vụ của CMAR. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào của chủ sở hữu đối với thiết kế hoặc xây dựng kết cấu sẽ do chủ sở hữu chịu.

Nếu các CM được giới thiệu trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu, chúng có thể đóng vai trò là người liên lạc trên thực tế giữa kỹ sư kiến ​​trúc và chủ sở hữu. Việc tham gia sớm này có thể tăng mức độ tham gia giữa các kiến ​​trúc sư-kỹ sư, nhà thầu và chủ sở hữu.

Trong giai đoạn sau, họ có thể đóng vai trò là sĩ quan liên lạc và quản lý xây dựng công trường. Theo trình độ của họ, công ty CM gặp rủi ro cũng có thể đóng vai trò là kỹ sư ghi chép cho dự án. Nhiệm vụ của họ có thể là kết thúc hợp đồng khi kết thúc dự án và xử lý việc tạo và lưu trữ các tài liệu cuối cùng như giấy phép và kiểm tra.

Các trách nhiệm khác của CMAR có thể bao gồm:

  • Sử dụng hệ thống mô hình hóa thông tin tòa nhà 3-D (BIM) để đảm bảo khả năng xây dựng của thiết kế đồng thời giảm thiểu chi phí và tiến độ
Có thể bạn quan tâm  Cách kiếm tiền trực tuyến nhanh chóng

Cung cấp một giải pháp thay thế cho GMP để phân tích chi phí và kỹ thuật giá trị của chủ sở hữu Xây dựng và quản lý lịch trình xây dựng thay thế và cân đối để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Là một chuyên gia chuyên nghiệp khác, người tập trung vào tiến độ xây dựng Vì ngân sách xây dựng sẽ được thảo luận như một mối quan hệ cởi mở với chủ sở hữu, nên việc kiểm soát chi phí và trách nhiệm giải trình được bổ sung Rủi ro CM bất lợi

Các CM gặp rủi ro cũng có thể có một số vấn đề đáng xem xét. Loại phương pháp phân phối dự án này có thể không phù hợp với các dự án nhỏ hơn. Trong giai đoạn đầu của dự án và trước khi thành lập GMP, đôi khi có sự mơ hồ về phạm vi công việc của GMP.

Một bất lợi quan trọng có thể là nếu nó được giới thiệu trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc trước khi xây dựng sau này, nhóm thiết kế kiến ​​trúc có thể không chấp nhận đầu vào của CM. Bản thiết kế không đầy đủ hoặc không chính xác vẫn có thể dẫn đến việc thay đổi đơn đặt hàng, do đó làm tăng chi phí.

Ngoài ra, mặc dù chủ sở hữu đã giảm thiểu rủi ro chi phí vượt mức thông qua GMP, nhưng họ có thể phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với những loại trừ và mâu thuẫn trong các tài liệu hợp đồng. Các chủ sở hữu tin rằng cạnh tranh về giá là hạn chế, điều này có thể khiến họ tin rằng họ không nhận được một mức giá hợp lý.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm