Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Quý công ty đã sẵn sàng để cất bước tiếp theo trong hành trình lập báo cáo ESG của mình chưa? PwC có thể giúp bạn

Không dễ dàng để soạn thảo một báo cáo ESG hấp dẫn và gây tác động mạnh mẽ đối với người đọc. Điều này đòi hỏi sự cộng tác giữa các bộ phận và hiểu biết sâu sắc về tổ chức để hướng tới các mục tiêu chung về ESG. Nhiều tổ chức bắt đầu bằng cách đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu. Những tổ chức khác lại muốn tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, sự đa dạng, sự công bằng và hòa nhập hoặc các khía cạnh quan trọng khác. Một số công ty có những ý tưởng tiên tiến và sẵn sàng thực hiện tối ưu hóa. Tại các phòng họp hội đồng trên khắp thế giới, các giám đốc quản trị đang nỗ lực thấu hiểu vai trò giám sát về ESG mà họ gánh vác.

Tại sao hợp tác với PwC có thể giúp công ty tiến bước về phía trước trong hành trình ESG của mình? Bất kể vị trí của Quý công ty là ở đâu trong hành trình ESG, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi mang đến mục đích, tầm nhìn và tính thực tiễn đối với các thử thách mà Quý công ty phải đối mặt – và chúng tôi hiểu Quý công ty cần phải bắt đầu hành trình ESG như thế nào. Chúng tôi đã đi qua hành trình ESG của riêng mình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết và thành công đã đạt được để hỗ trợ Quý công ty trên hành trình đó.

Chúng tôi có các đội ngũ đa năng và nhiệt huyết sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về các ngành nghề và hỗ trợ Quý công ty trong việc:

  • Tư vấn soạn thảo báo cáo ESG/ phát triển bền vững theo các chuẩn mực và khung về ESG, ví dụ: GRI, IIRC, TCFD và SASB, qua đó Công ty sẽ truyền đạt câu chuyện về hành trình ESG của mình đối với các nhà đầu tư, hội đồng quản trị và các bên liên quan để truyền cảm hứng đến họ để cùng đồng hành trên hành trình này.
  • Cung cấp đảm bảo độc lập cho các dữ liệu trên báo cáo phát triển bền vững của Quý công ty, tuân theo các tiêu chuẩn hàng đầu của thị trường như Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI), Kiểm kê phát thải khí nhà kính (GHG Protocol), CDP và AA1000
  • Hỗ trợ Quý công ty soạn thảo và nộp bộ hồ sơ VNSI thông qua việc tư vấn điền bảng câu hỏi trước khi gửi đi hồ sơ; chúng tôi cũng sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng của Quý công ty so với bộ tiêu chí của VNSI để cải thiện vị trí của Quý công ty trên bảng xếp hạng
  • Rà soát và tư vấn các chỉ số ESG được các cổ đông tin tưởng
  • Nâng cao nhận thức cho các bên liên quan của Quý công ty về các chủ đề ESG trọng yếu, bao gồm cả Hội đồng quản trị – đối tượng kỳ vọng ban điều hành của Công ty phải dẫn dắt xu thế ESG

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *