Hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh

Ngày 17/12, Đại sứ quán Anh phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội thảo “Báo cáo Khảo sát và Khuyến nghị hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh”. Báo cáo là một phần hoạt động thuộc Hợp phần Tài chính xanh của Chương trình Hỗ trợ các-bon thấp của Vương quốc Anh dành cho các nước ASEAN do Ernst & Young (EY) là đơn vị chủ trì tư vấn.

Nghiên cứu được thực hiện với mong muốn góp phần ứng phó với những thách thức mới để định hình cho một tương lai xanh, nắm bắt những cơ hội và xu hướng mới, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán bền vững (Ảnh minh họa: PV)

Nghiên cứu được thực hiện với mong muốn góp phần ứng phó với những thách thức mới để định hình cho một tương lai xanh, nắm bắt những cơ hội và xu hướng mới, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán bền vững.

Nội dung nghiên cứu và phân tích của báo cáo bao gồm khảo sát các bên tham gia thị trường (thuộc phạm vi quản lý của UBCKNN) các khó khăn, vướng mắc của thành viên thị trường khi tiếp cận và phát hành trái phiếu xanh và thực hành báo cáo ESG (Tác động về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đánh giá bối cảnh ở Việt Nam, EY đưa ra khuyến nghị về những nhóm hành động mà UBCKNN cần nghiên cứu thực hiện để thúc đẩy thị trường vốn xanh, với các mục tiêu cụ thể bao gồm thúc đẩy doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh và cải thiện số lượng và chất lượng báo cáo ESG.

Nghiên cứu đã đề xuất một khung kế hoạch hành động thúc đẩy thị trường vốn xanh cùng lộ trình triển khai trong giai đoạn 5 năm, hướng tới xây dựng thị trường vốn xanh mà UBCKNN có thể chủ trì thực hiện hoặc tham gia phối hợp thực hiện với các bên liên quan, và các hành động cần ưu tiên triển khai ngay trong năm 2021-2022. Hội thảo lần này là một bước tiếp nối trong nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đơn vị tư vấn nhằm triển khai các quyết sách quan trọng của Chính phủ Việt Nam vì một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chia sẻ về nghiên cứu này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế UBCKNN cho biết: “Đây là cơ hội giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhìn lại để đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, tập trung vào những thách thức khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh và xây dựng báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), từ đó đề ra giải pháp khắc phục và xây dựng kế hoạch hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển bền vững. Đồng thời, những nghiên cứu này sẽ được UBCKNN xem xét, coi như một nguồn tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của UBCKNN.”/.

Viết một bình luận