91% doanh nghiệp nhận định việc áp dụng ISO 9001 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa

Theo kết quả khảo sát của Bộ Công Thương trong năm 2020, chứng chỉ ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất, chiếm 39% tổng số doanh nghiệp được hỏi. Đây là chứng nhận giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu, ổn định và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Với những doanh nghiệp áp dụng ISO 9001, 84% nhận định năng suất có tăng lên, và 91% nhận thấy chất lượng sản phẩm được cải tiến, chỉ có 2% doanh nghiệp cho rằng năng suất giảm, còn lại nhận định năng suất doanh nghiệp hoặc chất lượng sản phẩm không thay đổi. Điều này cho thấy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại cải tiến trong chất lượng sản phẩm tốt hơn tương đối so với cải thiện năng suất của doanh nghiệp.

Liên quan tới vấn đề trên, theo đánh giá của Viện Năng suất Việt Nam (VNPI), không chỉ riêng việc áp dụng đơn lẻ ISO 9001, việc tích hợp các công cụ khác cùng với ISO 9001 cũng đã làm thay đổi bộ mặt sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp.

Điển hình như tại Công ty THACO Interior, sau 7 tháng triển khai, việc áp dụng TPM cùng với duy trì ISO 9001 đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các hệ thống quản lý hiện có trên cơ sở tích hợp tối đa về hệ thống tài liệu và quá trình vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống. Cụ thể, chỉ số OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể) của máy làm thí điểm đã tăng từ mức 43% lên 75%. Điều này có tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty thông qua giảm tổn thất dừng máy, tốc độ, chất lượng.

Tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), nhờ tích hợp các công cụ cải tiến năng suất (5S, TPM) với ISO 9001, năng suất lao động của công ty được nâng cao; phương tiện, máy móc, thiết bị đạt hiệu suất trên 90%. Đặc biệt, sự tích hợp TPM với ISO 9001 là yếu tố then chốt giúp NTP nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. 5S được NTP thực hiện từ năm 2013 bắt đầu từ một nhà máy. Sau khi thấy hiệu quả, NTP đã mở rộng ra tất cả các nhà máy, văn phòng của công ty trên toàn quốc.

Từ thành công của 5S, NTP tiếp tục triển khai TPM cho các nhà máy sản xuất và tích hợp với ISO 9001, ISO 14000, ISO 50001 cùng các công cụ cải tiến 5S, TPM, LSS, Lean SixSigma. Kết quả đạt được sau 6 tháng triển khai, chỉ số OEE của thiết bị đều đạt trên 50%, thời gian sản xuất giảm từ 132,3 giây/sản phẩm xuống còn 102,92 giây/sản phẩm, năng suất lao động từ 24,7 sản phẩm/người/giờ tăng lên 31,3 sản hẩm/người/giờ, giảm chi phí sản xuất từ 66.006,3 đồng/sản phẩm xuống còn 1.130,1 đồng/sản phẩm, giúp tiết kiệm hơn 1,14 tỷ đồng và giảm 3 công đoạn sản xuất.

Liên kết nguồn tin: http://vietq.vn/91-doanh-nghiep-nhan-dinh-viec-ap-dung-iso-9001-giup-nang-cao-chat-luong-san-pham-hang-hoa-d182068.html

Viết một bình luận