Doanh nghiệp vừa và nhỏ: họ là gì?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là những doanh nghiệp có thu nhập, tài sản hoặc số lượng lao động dưới một mức nhất định. Các tiêu chí để xác định DNVVN khác nhau giữa các quốc gia và đôi khi giữa các ngành.

Dưới đây là một số ví dụ về DNVVN là gì, vai trò của họ trong nền kinh tế và cách các quốc gia xác định chúng.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Thật không may, không có định nghĩa chung về DNVVN. Mỗi quốc gia có định nghĩa riêng và họ cũng có thể quyết định đặt ra các hạn chế cụ thể cho các ngành cụ thể. Ví dụ, ở Liên minh Châu Âu (EU), các công ty có ít hơn 250 nhân viên được coi là DNVVN, trong khi ở Hoa Kỳ, các DNVVN có thể có tới 1.200 nhân viên.

Tuy nhiên, mục tiêu chung xác định SME là nó cố gắng phân biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn.

Ở hầu hết các quốc gia, DNVVN chiếm đại đa số trong số các doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), 99,9% doanh nghiệp Hoa Kỳ trong năm 2018 là doanh nghiệp nhỏ. SBA cũng cho biết các doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 44% GDP của Hoa Kỳ vào năm 2014 (năm gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn). Mặc dù đây thực sự là sự sụt giảm về tỷ trọng GDP kể từ những năm 1990, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng tăng trưởng kinh tế, đổi mới và đa dạng. Một khía cạnh quan trọng của tình dục.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường nhận được các ưu đãi như trợ giúp về tài chính và ưu đãi thuế, mặc dù hình thức hỗ trợ và mức độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tùy thuộc vào từng quốc gia.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đến từ bất kỳ ngành nào, nhưng xét về bản chất, một số công ty có nhiều khả năng trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn những công ty khác. Ví dụ, văn phòng pháp lý, công ty vận tải đường bộ, dịch vụ chăm sóc cá nhân, văn phòng nha khoa, nhà hàng và quán bar thường có tương đối ít nhân viên.

Cách thức hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách tốt nhất là bạn nên xem lại từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ

SBA duy trì một danh sách các tiêu chuẩn về quy mô doanh nghiệp nhỏ. Các tiêu chuẩn này đặt ra giới hạn trên để các công ty đủ điều kiện nhận được các hợp đồng thuận lợi của chính phủ và nguồn vốn có mục tiêu. Tùy thuộc vào ngành, những hạn chế này có thể liên quan đến thu nhập hoặc số lượng nhân viên.

Những hạn chế này có thể chia nhỏ ngành theo sản phẩm. Ví dụ, một công ty sản xuất và chế biến ngô ướt có dưới 1.250 nhân viên được coi là một công ty nhỏ, trong khi một công ty sản xuất nhỏ trong ngành xay xát gạo không được có nhiều hơn 500 nhân viên. Mặt khác, giới hạn thu nhập được đặt ở mức 1 triệu đô la, không phải số lượng nhân viên.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada

Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada (ISED) sử dụng thuật ngữ SME để chỉ các doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên. ISED định nghĩa doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có ít hơn 100 nhân viên. Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có ít hơn năm nhân viên.

Giống như Hoa Kỳ, đại đa số các công ty Canada là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến tháng 12 năm 2017 (dữ liệu mới nhất có sẵn), 99,8% công ty Canada có ít hơn 500 nhân viên.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở EU

Ở Liên minh châu Âu, các công ty có ít hơn 250 nhân viên được phân loại là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công ty có ít hơn 50 nhân viên được phân loại là doanh nghiệp nhỏ và những công ty có ít hơn 10 nhân viên được phân loại là doanh nghiệp siêu nhỏ. -Kinh doanh. Hệ thống châu Âu cũng đặt ra giới hạn 43 triệu euro cho tổng bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (thay vì hạn chế tổng thu nhập).

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc

Giống như Hoa Kỳ, định nghĩa về DNVVN của Trung Quốc khác nhau giữa các ngành. Số lượng nhân viên tối đa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể từ 200 đến lớn nhất là 1.000.

Những điểm chính

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng các hạn chế nhất định về nhân viên hoặc các chỉ tiêu tài chính.

Định nghĩa chính xác về doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào quốc gia mà công ty hoạt động và cũng có thể phụ thuộc vào ngành. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đại đa số trong số các doanh nghiệp.