85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

Số liệu kinh tế – xã hội tháng 8 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới là 680 doanh nghiệp. Cụ thể, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng này là 6.441 doanh nghiệp và số doanh nghiệp thành lập mới là 5.761 doanh nghiệp.

Tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, cao hơn đến 3.900 doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, trong số rời khỏi thị trường tính đến thời điểm này, đã có 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng gần 26%; hơn 30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5% và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Trong đó, riêng TP.HCM có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường tính từ đầu năm đến nay, chiếm hơn 28% và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Theo nhận xét của Tổng cục Thống kê, chính sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các địa phương phía Nam.

Báo cáo cũng cho thấy, các chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký, số lao động trong tháng 8 đều giảm mạnh so cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 8, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68.000 tỉ đồng và số lao động đăng ký 43.4000 người, giảm 34% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm hơn 39% về số lao động so với tháng 7. So với cùng kỳ năm trước 8.2020 – thời điểm này Việt Nam vào đợt dịch thứ 2, bùng phát đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng – thì số doanh nghiệp thành lập mới cũng đã giảm đến 57%, số vốn đăng ký giảm 76,5% và số lao động giảm gần 55% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm đạt 81.600 doanh nghiệp, giảm 8%, tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỉ đồng, giảm 7,5%, còn số lao động đăng ký giảm gần 14%. Tương tự, số doanh nghiệp trở lại hoạt động kể từ đầu năm đến nay cũng giảm 0,6%, ghi nhận 32.400 doanh nghiệp.

Nếu tính gộp cả số thành lập mới và trở lại hoạt động, số doanh nghiệp tham gia thị trường là 114.000 doanh nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Viết một bình luận