Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Dân Kinh Tế

DNNVV có quy mô hoạt động SXKD và tiềm lực tài chính nhỏ.

Do vậy việc TCCTKT của DNNVV thường đơn giản không đầy đủ như các DN lớn, TCCTKT trong DNNVV chủ yếu để cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế, vì vậy sự minh bạch thông tin còn hạn chế, khiến cho các DN khó khăn trong việc tiếp cận với nhà đầu tư, ngân hàng để huy động vốn, do hạn chế về thủ tục vay vốn, phương án SXKD chưa hoàn thiện, tài sản bảo đảm chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân hàng và nhà đầu tư. Vì vậy, nguồn vốn của DNNVV chủ yếu là phi chính thức, chiếm dụng từ đối tác và lợi nhuận giữ lại.

Loại hình doanh nghiệp và ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phong phú

DNNVV hoạt động dưới nhiều loại hình DN như DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Nhờ quy mô nhỏ các DN có khả năng tận dụng được nguồn lao động và nguyên vật liệu tại địa phương, dễ dàng đáp ứng được những thay đổi của nhu cầu thị trường nên DNNVV phát triển nhanh chóng, là nhân tố đóng góp vào ổn định đời sống xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đặc điểm này cho thấy TCCTKT của các DNNVV hết sức đa dạng tương ứng với loại hình DN, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, hơn nữa DNNVV luôn luôn thay đổi về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh để thích ứng với thị trường, vì vậy TCCTKT trong các DNNVV thường linh hoạt với sự thay đổi môi trường kinh doanh của DN.

Chiến lược sản xuất kinh doanh, trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực cạnh tranh hạn chế

Nhiều DNNVV thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của DN mà chủ yếu xây dựng các kế hoạch SXKD mang tính ngắn hạn, đáp ứng sự biến động của thị trường. Do đó, DNNVV thường có xu hướng đi chệch sứ mệnh và mục tiêu đề ra ban đầu và thiếu sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý. Khoa học kỹ thuật thay đổi nhanh chóng, đầu tư vào khoa học kỹ thuật để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với DNNVV, việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, quy trình SX không thường xuyên, nên công nghệ lạc hậu. Hệ quả là các DNNVV có chi phí sản xuất cao, thiếu kinh nghiệm và trình độ nắm bắt thông tin thị trường cũng như marketing sản phẩm, dịch vụ. Đặc điểm này của các DNNVV cho thấy mô hình TCCTKT của các DNNVV, thường được tổ chức để lập các BCTC cho đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, còn kế toán quản trị (KTQT) các DNNVV không được chú trọng, thậm chí không tổ chức thực hiện.

Hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào biến động của môi trường kinh doanh

Quy mô vốn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh mang nặng tính thời vụ, thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, nguồn vốn thiếu đa dạng dẫn đến mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và tính ổn định của DNNVV tương đối thấp. Chính vì vậy, những thay đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh thường có những ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của DNNVV. Tuy vậy, với quy mô nhỏ, DNNVV cũng có những lợi thế nhất định khi dễ dàng chuyển hướng kinh doanh, tăng giảm lao động, thậm chí di chuyển địa điểm sản xuất dễ dàng hơn các DN lớn. Đặc điểm này tác động đến việc lựa chọn mô hình TCCTKT của các DNNVV linh hoạt thích ứng với biến động của môi trường kinh doanh.

Bộ máy điều hành gọn nhẹ, linh hoạt cao nhưng năng lực quản trị chưa cao

Với số lượng lao động không nhiều, tổ chức SX cũng như bộ máy quản lý trong DNNVV tương đối gọn, không có quá nhiều các khâu trung gian. Điều này làm tăng hiệu quả hoạt động của DN, các quyết định đến với người lao động một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí quản lý DN. Tuy nhiên, việc đưa ra các quyết định nhanh chóng kết hợp với việc thiếu nghiên cứu thị trường thường dẫn tới rủi ro cho DN khi các quyết định thiếu tính chuẩn xác. Đây là hạn chế xuất phát từ thực tế một bộ phận ban lãnh đạo DNNVV ít được đào tạo chính quy, thiếu những kiến thức cơ bản về tài chính, luật pháp, quản trị kinh doanh…Đặc điểm này tác động đến việc TCCTKT trong DNNVV cũng đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với tổ chức SX cũng như bộ máy quản lý trong DN, hơn nữa các quyết định quản lý trong DNNVV chủ yếu mang tính chủ quan của nhà quản trị do vậy TCCTKT quản trị trong các DNNVV thường không được chú trọng, thậm chí không TCCTKT quản trị.

Viết một bình luận