VPUB – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển – CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Ðề án Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2019 – 2023.

Đến thời điểm hiện nay, Điện Biên có 1.268 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 21.393 tỷ đồng; 18.173 hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký 2.421 tỷ đồng; 195 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, chiếm tỷ lệ 66,4% số doang nghiệp toàn tỉnh.

Do đặc thù của tỉnh, nên các DNNVV chủ yếu vẫn tập trung trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp và xây dựng chiếm 44%; Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiếm 31,36%; Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 22,64%; Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%.

Tuy nhiên, hiện nay các DNNVV có quy mô nhỏ, nhiều doanh nghiệp yếu về năng lực tài chính, thiếu lao động kỹ thuật và thợ bậc cao, năng lực quản lý điều hành còn hạn chế dẫn đến sức cạnh tranh yếu, bị động trước sự biến động của thị trường; một số doanh nghiệp khi đăng ký và thực hiện dự án đầu tư chưa căn cứ vào khả năng huy động tài chính của đơn vị mình dẫn đến không đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án; công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, đầu tư dàn trải dẫn đến nhiều dự án chậm hoàn thành hoặc phải ngừng đầu tư gây lãng phí về tài nguyên và thiệt hại cho doanh nghiệp…

Trước thực trạng đó, và để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo hộ tài sản trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp trồng, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như: Gạo, cà phê, Điện Biên đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Điện Biên; triển khai dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu cà phê Mường Ảng”. Trong việc kê khai thuế, cơ quan Thuế đã nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thuế, đáp ứng việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet; 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử…

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba.

Nhìn chung, việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho các DNNVV đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các chính sách và chương trình trợ giúp DNNVV đã và đang từng bước đi vào cuộc sống. Nhận thức và sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương đối với công tác trợ giúp phát triển DNNVV đang dần được nâng lên.

Song để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại Nghị quyết 10-NQ/TW, Luật Hỗ trợ DNNVV, các Nghị định của Chính phủ và văn bản liên quan nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2019 – 2020, Các DNNVV sẽ được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với đó, Hỗ trợ tài chính, tín dụng bằng hình thức, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp vận vốn tín dụng; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh; ưu tiên bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…

Bênh cạnh đó, để hỗ trợ DNNVV nhất quán và xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tại kỳ họp thứ 10 HÐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đầu tháng 7 vừa qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết ban hành Nghị quyết về việc thông qua Ðề án Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2019 – 2023.

Tuyết Anh

Viết một bình luận