Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu?

Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu?

Trong giới kinh doanh thì chắc hẳn đa số mọi người không còn xa lạ với khái niệm “phát hành cổ phiếu”.

Tuy nhiên, không phải tất cả trong chúng ta đều hiểu rõ được khái niệm phát hành cổ phiếu là gì? và những vấn đề có liên quan khác như là điều kiện để phát hành cổ phiếu là gì? hay những quy định cụ thể của pháp luật về phát hành cổ phiếu ra sao? Và những ưu điểm, nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu.

Chính bởi lẽ đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích và cung cấp những thông tin hữu ích giúp qúy vị và các bạn giải đáp được những vấn đề nêu trên và hiểu rõ hơn về hoạt động phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp.

Phát hành cổ phiếu là gì?

Phát hành cổ phiếu là hoạt động nhằm huy động vốn điều lệ chỉ có với công ty cổ phần, trong đó, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Các cổ đông (những người nắm giữ cổ phiếu trong công ty cổ phần) sẽ chuyển nhượng, mua bán cổ phần (phần vốn bị chia ra) của công ty và những người khi mua cổ phần sẽ được chứng nhận, xác minh quyền sở hữu đối với phần cổ phần mà mình có được bằng cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu nhằm mục đích giúp cho công ty cổ phần huy động được các nguồn vốn từ phía bên ngoài.

Hiểu được phát hành cổ phiếu là gì, chúng ta tiếp tục làm rõ các nội dung như điều kiện phát hành cổ phiếu, quy định pháp luật về việc phát hành cổ phiếu.

Điều kiện phát hành cổ phiếu?

Để phát hành được cổ phiếu thì các công ty cổ phần cần phải đáp ứng được những điều kiện, yêu cầu sau đây:

– Về vốn điều lệ: Trong thời điểm đăng ký chào bán, mức vốn điều lệ đã góp của công ty phải đạt từ 10 tỷ đồng trở lên (theo như giá trị trên sổ kế toán ghi nhận)

– Về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: phải có lãi trong năm liền trước của năm đăng ký chào bán; bên cạnh đó tính đến thời điểm năm đăng ký để chào bán thì công ty cũng không được có lỗ lũy kế.

– Về cách thức phát hành và kế hoạch sử dụng vốn sau khi thu được từ việc chào bán thì phải được Đại hội đồng thông qua trước đó.

Một số điều kiện nhất định khác phù hợp với lĩnh vực, bản chất, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định phát hành cổ phiếu

Cũng theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp cũng như những quy định khác của các văn bản có liên quan thì:

– Khi phát hành cổ phiếu, trên cổ phiếu cần có những nội dung cơ bản sau đây:

+ Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa điểm nơi đặt trụ sở chính

+ Loại cổ phần kèm theo số lượng cổ phần

+ Tổng mệnh giá số cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần ghi trên cổ phiếu

+ Họ và tên, quốc tịch, nơi đăng ký thường trú, số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để chứng thực các thông tin của cổ đông nếu là cá nhân.

Đối với trường hợp cổ đông là một tổ chức thì trên cổ phiếu cần ghi nhận các thông tin về tên của tổ chức, mã số doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở chính hay số quyết định thành lập công ty.

+ Tóm tắt sơ lược về quy trình chuyển nhượng cổ phần

+ Chữ ký (có ghi rõ họ và tên) của người đại diện theo pháp luật kèm theo dấu của công ty (nếu có)

+ Thời gian phát hành cổ phiếu và số đăng ký có ghi tại sổ đăng ký cổ đông

Một số nội dung thông tin khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp đối với riêng trường hợp cổ phiếu thuộc cổ phần ưu đãi.

Giá phát hành cổ phiếu là gì?

Giá phát hành cổ phiếu hay mệnh giá của cổ phiếu là giá trị danh nghĩa mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu, được ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi trong sổ sách kế toán của công ty. Mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế với nhà đầu tư khi đã đầu tư.

Mệnh giá cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường lần đầu nhằm huy động vốn thành lập công ty. Mệnh giá thể hiện số tiền tối thiểu mà công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra. Một số nước thì pháp luật cho phép Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có mệnh giá.

Theo khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán có quy định: Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành, tiếng Anh gọi là authorized stock hay authorized shares hoặc authorized capital stock. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa mà một doanh nghiệp được phép phát hành hợp pháp.

Khi một công ty được thành lập, nó sẽ quyết định số lượng cổ phiếu tối đa mà nó muốn cung cấp. Những cổ phiếu này được gọi là cổ phiếu được phép phát hành. Cổ phiếu được phát hành ra công chúng để giao dịch trên thị trường mở có thể bao gồm toàn bộ hoặc chỉ một phần trong cổ phiếu được phép phát hành của công ty.

Quy định về số lượng cổ phiếu được phép phát hành được đặt ra nhằm tránh tình trạng pha loãng quá mức tỷ lệ sở hữu trong công ty của các cổ đông hiện hữu. Trong thực tế, nhiều công ty không phát hành hết số lượng cổ phiếu mà nó được phép.

Ưu nhược điểm phát hành cổ phiếu

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu thường.

Cụ thể như sau:

– Về ưu điểm phát hành cổ phiếu:

+ Phát hành cổ phiếu thường giúp cho doanh nghiệp tăng thêm số vốn tự có của mình, đồng thời không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ phải trả lợi tức cố định

=> Khi công ty cổ phần đó có doanh thu chưa cao thì cũng giảm bớt được nguy cơ phá sản trong trường hợp bị mất khả năng chi trả nợ.

+ Khi tình trạng lạm phát xảy ra thì các loại cổ phiếu thường sẽ có sức hấp dẫn, hiệu quả đầu tư tối ưu hơn so với các loại cổ phiếu ưu đãi hay trái phiếu khác.

+ Cổ phiếu thường là một loại chứng khoán có vốn không kỳ hạn, vì thế công ty không phải lo đến vấn đề khi đến kỳ đáo hạn phải trả nợ.

Một số ưu điểm khác, v.v…

– Về nhược điểm phát hành cổ phiếu:

+ Khi phát hành cổ phiếu thường thì việc phải san sẻ quyền lực cho các cổ đông mới là điều dễ nhận thấy.

Đây là điều ban quản lý và các cổ đông cũ không hề muốn vì nó cũng đồng nghĩa với việc thu nhập từ cổ phần của các cổ đông cũ bị giảm đi khi phải chia bớt theo các cổ phần của các cổ đông mới.

+ Chi phí cho việc phát hành cổ phiếu thường cũng cao hơn so với chi phí để phát hành các loại trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi.

+ Cổ phiếu thường là loại chứng khoán có mức độ rủi ro cao hơn một số loại chứng khoán khác.

Trên đây là toàn bộ bài viết có nội dung liên quan đến các vấn đề như là về khái niệm phát hành cổ phiếu là gì? và những vấn đề có liên quan khác như là điều kiện để phát hành cổ phiếu là gì? hay những quy định cụ thể của pháp luật về phát hành cổ phiếu ra sao? Và những ưu điểm, nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu.

Sau khi theo dõi bài viết của chúng tôi mà quý vị và các bạn còn chưa hiểu rõ phần nội dung nào hoặc có những thắc mắc, cần được hỗ trợ giải đáp một số vấn đề có liên quan đến hoạt động phát hành cổ phiếu khác nữa thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp.

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *