Một doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì?

Một doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì?

Một doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì? Là một câu hỏi tưởng chừng rất đễ trả lời trong thời đại hiện nay nhưng không phải doanh nghiệp mới thành lập nào cũng có thể hiểu rõ những qui luật cần thiết theo đúng qui định của pháp luật, dẫn tới dễ dàng phạm phải những sai lầm không đáng có.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, sau khi được nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bộ phận kế toán của công ty cần tìm hiểu kỹ những thủ tục mà một doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì đế có thể thực hiện các việc sau như: khai thuế GTGT, khai thuế TNDN, hóa đơn, đăng ký tài khoản ngân hàng…và nếu bạn cảm thấy mệt mõi với những mớ hỗn độn này hãy tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Sài Gòn ACC.

Một doanh nghiệp mới thành lập cần làm những thủ tục sau:

A. Khai thuế môn bài

– Khai thuế môn bài được hướng dẫn qua Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài, Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sung TT 96/2002.

– Đối với Doanh nghiệp( DN) chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: nộp tờ khai, tiền thuế môn bài có hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

– Đối với DN đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận giấy phép đăng ký kinh doanh.

B. Khai thuế giá trị gia tăng

– Những doanh nghiệp mới thành lập khai thuế giá trị gia tăng theo quý, được kê khai theo phương pháp trực tiếp.

– Sau khi doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng, sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch liền kề ( đủ 12 tháng) nhằm xác định kê khai theo tháng hay theo quý

– Có thể tham khảo thêm tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT.

C. Khai thuế TNDN

– Dù thuế TNDN không phát sinh nhưng vẫn nộp tờ khai, ngày 30 của tháng đầu quý sau so với quý thành lập.

– Lập và nộp tờ khai thuế TNDN đầu tiên cho Chi cục Thuế.

– Vào cuối năm doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN

D. Khai thuế TNCN

– Không phải nộp tờ khai tháng/ quý nếu không phát sinh. Cuối năm vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm.

– Nếu trong tháng doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN phải nộp dưới 50 triệu đồng sẽ kê khai theo tháng.

– Nếu trong tháng doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN trên 50 triệu đồng sẽ kê khai theo quý.

E. Hóa đơn

– Nếu doanh nghiệp mới thành lập có đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được chấp nhận thì cần làm:

– Tiến hành in hóa đơn Giá trị gia tăng.

– Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn hàng tháng phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn ( chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau).

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải : mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng, kể từ ngày mau doanh nghiệp cũng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trên.

F. Tài khoản ngân hàng

– Doanh nghiệp cần mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng ( theo qui định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải được chuyển khoản mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, chi phí tính thuế TNDN mới được trừ).

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp mở tài khoản phải thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế.( mẫu 08 mã số thuế)

G. Lao động, bảo hiểm xã hội

– Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm XH bắt buộc cho nhân viên khi DN ký hợp đồng trên 3 tháng trở lên với người lao động.

– Làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo mẫu.

– Chi tiết có thể tham khảo thêm tại : Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

H. Bảng định mức nguyên vật liệu

Đối với các doanh nghiệp có tính chất sản xuất, phải lập bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.

Có thể tham khảo thêm qua thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

I. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

– Được hướng dẫn trong Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

– Doanh nghiệp lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh.

J. Các thủ tục khác.

– Phương pháp hàng tồn kho.

– Hình thức kế toán.

– Đăng ký chế độ kế toán áp dụng.

Lưu ý : tùy từng cơ quan thuế mà bắt buộc nộp hay không nộp.

Tất cả các nội dung trên trả lời thật gắn gọn cho câu hỏi “doanh nghiệp mới thành lập cần làm gì” mà Kế toán Sài Gòn ACC đã sơ lược dễ hiểu giúp các cá nhân hay tổ chức mới thành lập doanh nghiệp hiểu rõ để làm đúng.

Viết một bình luận