Doanh nghiệp nào không cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế?

Nếu bạn là ứng viên tìm việc kế toán, hãy thử trả lời câu hỏi này: Hiện nay, doanh nghiệp nào không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế? Nếu còn băn khoăn – hãy cùng Tuyencongnhan.vn đi tìm câu trả lời nhé!

Nếu như trước đây, việc làm báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan thuế là quy định bắt buộc với mọi loại hình doanh nghiệp thì hiện nay đã có sự thay đổi. Theo Thông tư 132/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp nào không cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp siêu nhỏ được chia thành 2 nhóm:

1. Nhóm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế.

2. Nhóm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Nếu như nhóm 1 bắt buộc định kỳ vẫn phải làm báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế thì nhóm 2 lại không bắt buộc thực hiện điều này.

Dù không cần nộp cho cơ quan thuế, nhưng với nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa – dịch vụ vẫn cần phải lập báo cáo tài chính để sử dụng tại doanh nghiệp và bảo quản, lưu trữ theo quy định. Đồng thời, báo cáo tài chính này sẽ phục vụ công tác thanh kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần thực hiện các báo cáo thuế liên quan: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài… định kỳ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ vào thông tin về doanh thu bán hàng hóa – cung cấp dịch vụ, tiền lương – các khoản trích theo lương… các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán để phục vụ cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp siêu nhỏ, nếu đã chọn Thông tư 132 là chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để áp dụng thì cần dùng nhất quán trong 1 năm, không sử dụng lẫn lộn nhiều chế độ kế toán khác nhau trong cùng 1 năm tài chính.

Đến đây chắc hẳn bạn đã trả lời được doanh nghiệp nào định kỳ không cần phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế. Với những bạn là nhân viên kế toán, đang tìm việc hay học nghề – cần biết thông tin này để có thể vận dụng chính xác vào công việc kế toán thực tế.

Ms. Công nhân

Viết một bình luận