Danh sách Công ty, Công ty cổ phần và Doanh nghiệp NN

Danh sách Công ty, Công ty cổ phần và Doanh nghiệp NN

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂNG KÝ QUẢNG BÁ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE QUẢNG BÌNH

* Ngân hàng – Tín dụng

* Công ty Cổ phần – Doanh nghiệp nhà nước

* Công ty TNHH – TNHH một thành viên

* Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN – DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Bình

– Địa chỉ: 102 Lý Thường Kiệt – TP.Đồng Hới

– Điện thoại/Fax: 3822669/ 3822160

Công ty Cổ phần TM Dược phẩm Nhật Lệ

– Địa chỉ: 375 Lý Thường Kiệt – TP.Đồng Hới

– Điện thoại/Fax: 3823338/ 3840586

Bưu điện tỉnh

– Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo – TP.Đồng Hới

– Điện thoại/Fax: 3822205/ 3846209

Công ty Điện lực Quảng Bình

– Địa chỉ: 01 Hữu Nghị – TP.Đồng Hới

– Điện thoại/Fax: 2241238/ 3845495

* Ghi chú: Thông tin trên chuyên mục này được đăng tải miễn phí, doanh nghiệp muốn quảng bá thông tin xin vui lòng nhấn vào đây để tải phiếu đăng ký.

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *