Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho việc tích hợp AI? | EM and AI

Các công cụ, phần mềm tích hợp AI như chatbots đôi khi có thể khiến nhân viên của bạn lo lắng. Có phải một người máy sẽ thay thế công việc của tôi không? Liệu tôi có thể tiếp thu được những đổi mới công nghệ này không?… Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kỹ đặc biệt về mặt con người để sẵn sàng cho việc tích hợp AI vào hệ thống kinh doanh.

Giáo dục nhân viên về tích hợp AI

Bước đầu tiên để giúp nhân viên của bạn sẵn sàng cho việc tích hợp AI là giải thích cho họ về ý nghĩa của việc này đối với công việc của họ và tổ chức. Các giải pháp AI có tiềm năng đáng kinh ngạc để giảm bớt các nhiệm vụ đơn giản cho nhân viên, nhưng chúng sẽ không thay thế những kỹ năng phức tạp của con người.

Chỉ cho nhân viên của bạn cách các phần mềm máy tính sẽ giúp họ thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn. Cung cấp cho họ ví dụ về các nhiệm vụ mà bot sẽ bắt đầu thực hiện. Sau đó giới thiệu cho họ với công việc mới, thú vị hơn ở phía trước. Chắc chắn có rất nhiều thứ để học, nhưng chúng ta nên cố gắng hết sức để chia nó thành những phần dễ hiểu và dễ quản lý. Họ sẽ sớm tập trung sự chú ý vào công việc phức tạp và có ý nghĩa.

Nói một cách đơn giản, hãy hướng dẫn họ về cách bot chăm sóc những phần khó chịu nhất trong công việc của họ. Đây là một chặng đường dài hướng tới việc giảm bớt những lo lắng về những thay đổi công nghệ này.

Kích hoạt nhân viên để tích hợp AI

Giải quyết vấn đề vẫn thuộc về con người. Hãy cho nhân viên của bạn nắm bắt thực tế đơn giản này.

Nhân viên của bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội mới trong con đường sự nghiệp của họ khi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho các nhiệm vụ phức tạp hơn. Ví dụ như chiến lược kinh doanh và kế hoạch mở rộng thị phần… Họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra cách xử lý các vấn đề khó khăn và họ sẽ trở thành trụ cột của doanh nghiệp.

Hãy cho phép họ tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các giải pháp tích hợp AI như chatbot. Ví dụ: có thể giới thiệu các phiên thảo luận hàng tuần hoặc tổ chức các cuộc họp nhóm thường xuyên để chia sẻ những thành công và thảo luận về các cải tiến.

Trao quyền để nhân viên tích hợp AI

Khi bạn đã mua một giải pháp AI và đào tạo nhân viên của mình về cách sử dụng nó, vẫn còn một bước nữa. Hãy trao quyền cho nhân viên của bạn sử dụng và tìm cách sử dụng sáng tạo cho các bot.

Cho họ không gian để thử nghiệm công nghệ này. Cung cấp một diễn đàn để họ đưa ra phản hồi và gửi các khuyến nghị. Trao quyền cho họ để đi đầu trong việc thúc đẩy tổ chức của bạn phát triển trong tương lai. Một cách để làm như vậy là cơ cấu lại các chính sách của công ty và cơ cấu khen thưởng để cân nhắc sáng kiến ​​thay đổi. Bằng cách gắn kết phần thưởng với việc chấp nhận thay đổi, bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp AI.

Lời kết

Bước đầu tiên để chuẩn bị cho công ty của bạn trong việc tích hợp AI là thu hút người của bạn tham gia. Họ cần hiểu rằng AI sẽ không thay thế họ. Họ phải cảm thấy mình có giá trị và họ phải hiểu vai trò quan trọng của mình trong chiến lược kinh doanh. Đây là phần mà chúng ta nên làm dịu những “tiếng nói gièm pha” nhỏ nhưng đôi khi mạnh mẽ, những người phản đối, để giúp mở đường cho việc đón nhận sự thay đổi.

Tuy nhiên, sau đó, vẫn còn nhiều việc phải làm. Cho phép nhân viên của bạn chịu trách nhiệm về các giải pháp ​​AI. Trao quyền cho họ để đưa ra những sáng kiến. Cho họ thấy rằng họ có những quyền năng mà máy tính đơn giản không có.

Nhấn mạnh cho họ thấy cách con người và máy móc có thể làm việc cùng nhau một cách hài hòa, nâng cao năng lực và kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Viết một bình luận