Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp như thế nào theo quy định pháp luật

Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp như thế nào theo quy định pháp luật ? Hồ sơ, thủ tục và mẫu thông báo mẫu dấu mới nhất.

Con dấu doanh nghiệp

Trước đây, con dấu doanh nghiệp được quy định theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP quy định “Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định này”.

Hiện nay, Nghị định 58/2001/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu. Việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mà không chịu sự điều chỉnh chung bởi Nghị định về quản lý con dấu như trước đây.

Theo quy định mới nhất, mẫu, số lượng, nội dung con dấu do doanh nghiệp tự quyết định. Miễn là nội dung phải có mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp.

Xem thêm: Con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Trước khi sử dụng hay khi có sự thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu

1. Văn bản thông báo:

– Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty (mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu / số lượng con dấu của công ty (mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), trong trường hợp thay đổi mẫu / số lượng con dấu.

– Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của công ty (mẫu Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), trong trường hợp hủy mẫu con dấu.

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Thủ tục thông báo mẫu dấu

Bước 01: Soạn hồ sơ thông báo

Bước 02: Nộp hồ sơ trực tiếp lên phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử. Nếu thực hiện thông báo điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

Ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho công ty và thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Với những doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015

– Trường hợp doanh nghiệp không muốn thay đổi con dấu cũ tuy nhiên muốn làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu.

– Trường hợp doanh nghiệp muốn sử dụng con dấu mới thì sẽ làm thủ tục trả con dấu, sau đó thực hiện Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không cần làm thủ tục Thông báo về việc hủy mẫu con dấu cũ.

– Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì được làm mẫu con dấu mới và thực hiện thủ tục Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu. Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục thông báo mẫu dấu trong doanh nghiệp. Quý khách hàng có bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hãy liên hệ ngay với LawKey để được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ thông báo mẫu dấu giá rẻ, uy tín của LawKey.

Viết một bình luận