Đặc điểm cần biết về chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật. Một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân mà chúng ta cần biết.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu

Khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Ngay từ quy định này tính chất một chủ của doanh nghiệp tư nhân đã được khẳng định rất rõ ràng.

Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2020 thì đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân. Đây là một quy mới của Luật doanh nghiệp 2005 và được Luật doanh nghiệp 2014 và luật doanh nghiệp 2020 kế thừa, bởi các văn bản trước đó như Luật doanh nghiệp 1999 và Luật đầu tư nước ngoài (năm 1996 và sửa đổi năm 2000) quy định: cá nhân Việt Nam thành lập doanh nghiệp một chủ thì đó là doanh nghiệp tư nhân, còn cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp một chủ thì doanh nghiệp đó là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tính chất doanh nghiệp một chủ được thể hiện qua nhiều khía cạnh

Một số lưu ý về chủ doanh nghiệp tư nhân khi thành lập doanh nghiệp TN.

Về vốn của doanh nghiệp tư nhân

Điều 189 Luật doanh nghiệp 2020 quy định rõ về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp. Theo đó chủ doanh nghiệp tư nhân là người duy nhất bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Vốn đó có thể là vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Tính chất một chủ đã hạn chế khả năng huy động vốn, đặc biệt là vốn đầu tư của doanh nghiệp, vì nếu như phá vỡ yếu tố một chủ sở hữu về vốn, doanh nghiệp đó sẽ không còn là doanh nghiệp tư nhân.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về quyền quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Quy định này đã làm cho doanh nghiệp tư nhân khác với doanh nghiệp nhiều chủ, vi ở các doanh nghiệp đó, việc quyết định về hoạt động kinh doanh phải do ý chí của các chủ sở hữu chứ không phải do ý chí của môt cá nhân, kể cả cá nhân đó nắm quyền quản lý, điều hành công ty.

Về quyền quản lý điều hành doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “ Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có toàn quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm: Người quản lý doanh nghiệp

Về quyền sử dụng lợi nhuận và nghĩa vụ chịu rủi ro

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân cũng phải gánh chiu mọi rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà không có sự chia sẻ với ai. Khi chịu rủi ro, chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Cũng chính đặc điểm này nên thành lập doanh nghiệp tư nhân không thích hợp với những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi rủi ro cao, vì có thể dẫn đến phá sản đối với chủ doanh nghiệp.

Về quyền định đoạt đối với “số phận” của doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp có quyền định đoạt mọi vấn đề của doanh nghiệp tư nhân như có quyền thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp; có quyền bán, cho thuê, tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, doanh nghiệp tư nhân là tài sản riêng của chủ doanh nghiệp, vì thế chủ doanh nghiệp hoàn toàn có quyền định đoạt với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp.

Hi vọng rằng với những tư vấn trên đây sẽ giúp cho quý khách có cái nhìn tổng quan hơn về doanh nghiệp tư nhân để từ đó có những lựa chọn đúng đắn khi quyết định thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là nội dung một số lưu ý chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey để được giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.

Viết một bình luận