Nhiều doanh nghiệp âm nặng vốn chủ sở hữu, đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết

NDT - DN am von CSH

Ảnh: Internet.

Với ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP (HOSE: HVN) lỗ hơn 4.528 tỷ đồng, lỗ tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến khoản lỗ luỹ kế lên tới 17.772 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2021, và lần đầu tiên âm vốn chủ sở hữu hơn 2.750 tỷ đồng.

Hãng bay lớn nhất Việt Nam theo đó đối mặt với nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc.

Trước đó, cổ phiếu HVN đã vào diện cảnh báo với lý do LNST năm 2020 và LNST chưa phân phối tại ngày 31/3/2020 âm.

NDT - HVN tinh hinh tai chinh qua cac quy

Ngoài HVN, sàn HOSE còn ghi nhận một trường hợp khác cũng rơi vào tình trạng âm nặng vốn chủ sở hữu là Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF). Trong 6 tháng đầu năm 2020, TTF ghi nhận lãi ròng hơn 9,4 tỷ đồng.

Với số lãi khiêm tốn này, TTF tiếp tục ghi nhận khoản lỗ lũy kế tính đến cuối quý II/2021 là gần 3.043 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 553,8 tỷ đồng.

image_2021-09-07_183937

Để thoát tình trạng âm vốn chủ sở hữu, HVN đang tiến hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn thêm 8.000 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn này, cổ đông chiến lược ANA Holdings không tham gia mà chuyển nhượng lại cho cán bộ/nhân viên Vietnam Airlines với giá 0 đồng. Hãng hàng không Nhật Bản chấp nhận việc pha loãng do cũng đang trong tình trạng khó khăn.

Còn với TTF, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 59,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TTF dự kiến tăng lên 4.112 tỷ đồng đồng thời vốn chủ sở hữu sẽ không còn bị âm.

Ngoài HVN, TTF, nhiều doanh nghiệp cũng gặp tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Một trường hợp tiêu biểu có thể kể đến là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCOM: DHB). DHB lỗ luỹ kế 5.162 tỷ đồng tới cuối tháng 6/2021, vốn chủ sở hữu âm 2.393 tỷ đồng, là các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của công ty;

Hay CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCOM: VST) lỗ lũy kế 2.460 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 1.815 tỷ đồng…VST đã lỗ liên tục kể từ năm 2012. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, công ty lỗ sau thuế hơn 99,7 tỷ đồng.

Một trường hợp khác phải kể đến là CTCP Hàng Hải Đông Đô (UPCOM: DDM). Tại ngày 30/6/2021, công ty lỗ lũy kế 964 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 825 tỷ đồng; hay CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCOM: NOS) lỗ lũy kế 4.489 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu -4.230 tỷ đồng…

Viết một bình luận