Vận dụng Điều 21 (Luật Kinh doanh bảo hiểm) để thắng kiện Doanh nghiệp bảo hiểm

Điều 21.Giải thích hợp đồng bảo hiểm: Trongtrường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó đượcgiải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.”

Vụ án: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

  • Số hiệu: 08/2013/KDTM-ST
  • Loại bản án: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Ngày tuyên án: 06-05-2013
  • Ngày thụ lý: 10/01/2013

Quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm:

Ngày 13/4/2011, BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam số ICA11V0012HCM cho DNTN Thành Thái bảo hiểm cho lô hàng tinh bột sắn đóng bao với số tiền bảo hiểm là 6.115.490.700 đồng. Hành trình được bảo hiểm là từ cảng TP. HCM (cảng đi) đến cảng Móng Cái, Quảng Ninh (cảng đến cuối cùng). Phương tiện vận chuyển là Tàu Hoàng Gia 46. Chuyển tải cho phép. Phạm vi bảo hiểm và Điều kiện, điều khoản theo bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam, phí bảo hiểm đã bao gồm thuế GTGT là 5.503.942 đồng.

Sự kiện bảo hiểm phát sinh:

Sau khi nhận hàng từ tàu Hoàng Gia 46, tàu NĐ 0642 bắt đầu hành trình từ cảng Nam Ninh HP để vận chuyển 523,70 Tấn hàng hóa đi cảng Móng Cái, Quảng Ninh. Vào lúc 11 giờ 00 ngày 24/4/2011 khi đang hành trình ngang qua phao 34 luồng HP, sà lan bất ngờ bị đâm vào điểm cạn cục bộ làm cho sà lan bị mắc cạn. Hậu quả sà lan bị nghiêng làm cho hàng hóa bị rơi xuống sông.

Giám định tổn thất:

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, đại diện của nguyên đơn đã thông báo cho BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM để giám định tổn thất. BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM đã chỉ định Công ty Cổ phần Giám định Phương Bắc thực hiện giám định tổn thất.

Giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm:

Ngày 11/8/2011, BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM đã phát hành Thông báo từ chối bồi thường số 48/CV-BN để từ chối bồi thường tổn thất hàng hóa vận chuyển trên sà lan NĐ 0642. Trong nội dung thông báo trên, BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM chỉ căn cứ vào lý do duy nhất quy định tại mục 3, điều 8, chương V của Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam để từ chối bồi thường là nộp phí bảo hiểm sau ngày tổn thất xảy ra nên Giấy chứng nhận bảo hiểm đã cấp không phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Ngày 05/11/2011, BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương – Chi nhánh HCM phát hành công văn số: 825/CV-BN3 ph c đáp công văn số: 03/2011/CV-BT ngày 24/10/2011 của NĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên Viên Anh tiếp tục bảo lưu việc từ chối bồi thường bảo hiểm cũng với lý do duy nhất là do bên mua bảo hiểm chậm nộp phí bảo hiểm.

Yêu cầu của nguyên đơn:

Yêu cầu BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương bồi thường thiệt hại số tiền như sau:

Thiệt hại về hàng hóa được bảo hiểm:

– Giá trị thiệt hại: 935.641.482 đồng

– Mức miễn thường có khấu trừ: 4.000.000 đồng/vụ tổn thất

Số tiền yêu cầu thanh toán bồi thường: 931.614.482 đồng

Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Lập luận của Tòa:

Tại văn bản số 825/CV-BN3 ngày 05/11/2011 về việc giải quyết khiếu nại bồi thường, BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương giải thích: Thời hạn đóng phí bảo hiểm được quy định là trước ngày tàu Hoàng Gia 46 cập bến HP. Theo đại diện nguyên đơn trình bày nội dung giải thích của BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương là không phù hợp với Giấy chứng nhận bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung và thông báo thu phí của BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương và quy định tại Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm trong trường hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm. Áp dụng quy định trên do nội dung thông báo không ghi rõ tên tàu và địa điểm tàu cập bến nên quy định này giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm là Thời hạn đóng phí bảo hiểm được quy định là trước ngày tàu ND 0642 cập bến Móng Cái, Quảng Ninh.

Viết một bình luận