Tối Đa Hóa Lợi Nhuận: Lý Thuyết Và Tranh Cãi (Với Biểu Đồ Minh Họa)

Tối Đa Hóa Lợi Nhuận: Lý Thuyết Và Tranh Cãi (Với Biểu Đồ Minh Họa)

Theo các nhà kinh tế truyền thống, tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu duy nhất của các tổ chức.

Do đó, tối đa hóa lợi nhuận tạo thành cơ sở của các lý thuyết phổ biến. Nó được coi là mục tiêu kinh doanh hợp lý và hiệu quả nhất của một tổ chức. Ngoài ra, tối đa hóa lợi nhuận giúp xác định hành vi của các tổ chức kinh doanh cũng như ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế khác nhau, chẳng hạn như giá cả và sản lượng, trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Tổng lợi nhuận (Π) của một tổ chức kinh doanh được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa Tổng doanh thu (TR) và Tổng chi phí (TC).

Π = TR – TC

Lợi nhuận sẽ tối đa khi chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí là tối đa. Có hai điều kiện phải được đáp ứng để tối đa hóa lợi nhuận, đó là điều kiện hàng đầu và điều kiện thứ hai.

Điều kiện hàng đầu yêu cầu Doanh thu biên (MR) phải bằng Chi phí biên (MC). Doanh thu cận biên được định nghĩa là doanh thu thu được từ việc bán đơn vị sản phẩm cuối cùng, trong khi chi phí cận biên là chi phí phát sinh do sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Cả hai hàm TR và TC đều liên quan đến một biến chung, đó là mức sản lượng đầu ra (Q).

Điều kiện hàng đầu nêu rõ rằng phái sinh đầu tiên của lợi nhuận phải bằng không.

Chúng ta biết Π = TR – TC

Lấy đạo hàm của nó đối với Q,

∂Π / ∂Q = ∂TR / ∂Q – ∂TC / Q = 0

Điều kiện này chỉ giữ khi ∂TR / Q = ∂TC / Q

∂TR / Q cung cấp độ dốc của đường cong TR, lần lượt, cho MR. Mặt khác; ∂TC / Q cho độ dốc của đường cong TC, giống như MC. Do đó, điều kiện đặt hàng đầu tiên để tối đa hóa lợi nhuận là MR = MC.

Điều kiện thứ hai yêu cầu điều kiện thứ tự đầu tiên phải được thỏa mãn trong trường hợp giảm MR và tăng MC.

Điều kiện này được hiển thị trong Hình-2:

Như được hiển thị trong Hình-2, các đường cong MR và MC có nguồn gốc từ các hàm TR và TC. Có thể thấy trong hình 2, các đường cong MR và MC cắt nhau tại các điểm P1 và P2. MR nhỏ hơn MC tại điểm P2, do đó, điều kiện thứ hai được thỏa mãn tại điểm P2.

Điều kiện thứ hai được đưa ra theo công thức là:

∂2Π / ∂Q2 = ∂2TR / ∂Q2 – ∂2TC / ∂Q2

∂2TR / ∂Q2 – ∂2TC / ∂Q2 <0

∂2TR / ∂Q2 <2TC / ∂Q2

Độ dốc của MR < Độ dốc của MC

Từ phương trình đã nói ở trên, có thể kết luận rằng MC phải có độ dốc lớn hơn MR hoặc MC phải giao nhau từ bên dưới. Do đó, lợi nhuận được tối đa hóa khi cả hai điều kiện thứ nhất và thứ hai được thỏa mãn.

Tranh cãi về tối đa hóa lợi nhuận:

Lý thuyết thông thường về kinh tế học giả định tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu duy nhất của các tổ chức. Tuy nhiên, trong thế giới thực, có nhiều mục tiêu khác được thực hiện bởi các tổ chức. Một số mục tiêu quan trọng khác của các tổ chức bao gồm tối đa hóa doanh số, tối đa hóa tốc độ tăng trưởng, tối đa hóa chức năng tiện ích quản lý và duy trì thị phần.

Ngoài ra, các lý thuyết thông thường cũng cho rằng các tổ chức có kiến ​​thức hoàn hảo về môi trường kinh doanh, nhu cầu và điều kiện chi phí. Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế hiện đại, các tổ chức không có kiến ​​thức hoàn hảo về môi trường kinh doanh và các quyết định về giá cả và sản lượng của họ dựa trên xác suất.

Các lý lẽ chống lại tối đa hóa lợi nhuận không cho rằng các lý thuyết về lợi nhuận không có liên quan hoặc ít quan trọng đối với tổ chức kinh doanh. Các nhà kinh tế đã coi tối đa hóa lợi nhuận là một trong những mục tiêu kinh doanh quan trọng của các tổ chức. Do đó, họ đã đưa ra những giả thuyết nhất định đề cập đến tầm quan trọng của tối đa hóa lợi nhuận.

Những giả thuyết này được chỉ ra trong Hình 3:

Các giả thuyết được đưa ra bởi các nhà kinh tế ủng hộ tối đa hóa lợi nhuận (như trong Hình 3) được thảo luận như sau:

  1. Lợi nhuận là không thể thiếu đối với sự sinh tồn của tổ chức: Điều này Ngụ ý rằng lợi nhuận đóng vai trò là điều kiện cần thiết cho sự thành công của một tổ chức. Một khi có lợi nhuận, các tổ chức sẽ cố gắng tối đa hóa nó. Lợi nhuận cao hơn được tạo ra bởi các tổ chức giúp họ tăng trưởng và phát triển hơn nữa.
  2. Lợi nhuận giúp đạt được các mục tiêu khác: Ngụ ý rằng các mục tiêu thay thế của các tổ chức, tối đa hóa tốc độ tăng trưởng, tối đa hóa doanh số và thị phần cao, có thể đạt được với sự trợ giúp của lợi nhuận.
  3. Tối đa hóa lợi nhuận có sức mạnh dự đoán lớn hơn: Ngụ ý rằng lợi nhuận đóng vai trò là cơ sở mạnh mẽ để dự đoán các khía cạnh nhất định của hành vi tổ chức.
  4. Lợi nhuận đóng vai trò là thước đo cho hiệu quả của tổ chức: Ngụ ý rằng lợi nhuận là thước đo đáng tin cậy nhất về hiệu quả của tổ chức. Nó hoạt động như một nguồn tài chính nội bộ chính cho một tổ chức. Theo một nghiên cứu, ở các nước phát triển, các nguồn tài chính nội bộ đóng góp hơn 3/4 tổng lợi nhuận.

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *