Tổng quan | Nestlé Việt Nam – Sống Vui Khoẻ

Những thách thức: Kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ và Quy chế của tổ chức y tế thế giới (WHO code)

Nestle ủng hộ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới về việc bú sữa mẹ hoàn troàn trong 6 tháng đầu đời và sự cần thiết kéo dài thời gian cho con bú, việc giới thiệu thực phẩm bổ xung cần được sự tư vấn bởi các chuyên gia y tế. Chúng tôi coi trọng và đảm bảo an toàn, dinh dưỡng phù hợp cho trẻ nhỏ bằng việc kêu gọi bú sữa mẹ như là khời đầu tốt nhất trong cuộc đời, và việc sản suất sản phẩm thay thế sữa mẹ (BMS) với chất lượng tốt nhất là lựa chọn an toàn khi cần thiết.

Chúng tôi phát triển chính sách một cách chi tiết rõ ràng và cam kết trong việc triển khai quy chế quốc tế của tổ chức y tế thế giới về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ (WHO Code) và chúng tôi ứng dụng việc quản lý hệ thống toàn cầu, bao gồm các hướng dẫn chi tiết, hệ thống thanh tra, kiểm toán nội bộ và độc lập bên ngoài, đào tạo hướng dẫn cho nhân viên và viết báo cáo về việc tuân thủ và kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ, 22 thị trường các nước đã thực hiện kiểm toán nội bộ trong năm 2011, và Bureau Veritas thực hiện kiểm toán độc lập việc tuân thủ tại Lào, Cameroon và Jamaica.

FTSE4Good

Từ tháng 3/2011, chúng tôi trở thành công ty dinh dưỡng trẻ nhỏ đầu tiên đạt chỉ số đạo đức đầu tư tài chính của Tờ thời báo tài chính chứng khoán ( FTSE4Good), chỉ số duy nhất trên toàn cầu về tiêu chí kinh doanh sản phẩm thay thế sữa mẹ và các rất nhiều tiêu chí khác liên quan.Chỉ số này được thiết kế nhằm đánh giá và xác nhận các công ty đạt các tiêu chí quốc tế trong trách nhiệm hợp tác. Sau khi đánh giá hết sức chi tiết cụ thể các chính sách, hướng dẫn, PricewaterhouseCoopers thực hiện việc thẩm định đánh giá văn phòng chính và mở rộng các văn phòng kinh doanh tại Ấn độ và Zambia và điều tra các các bằng chứng hoạt động kinh doanh hết sức cụ thể.

Thêm thông tin về chính sách kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại Responsible Infant food marketing section

Đánh giá

Trong năm 2011, 100% nhân viên kinh doanh ngành hàng dinh dưỡng trẻ nhỏ ở các nước nguy cơ cao nhận được tập huấn KPI đặc biệt về Quy chế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO code).Các tài liệu đi kèm được phát triển thành hướng dẫn cho nhân viên kinh doanh bao gồm trang web đào tạo và bộ câu hỏi công cụ trắc nghiệm.

22 kiểm toán nội bộ được thực hiện trong năm 2011, và kiểm toán độc lập về tuân thủ theo các quy chế được thực hiện bởi Bureau Veritas tại Lào, Cameroon và Jamaica.

19 vấn đề về việc không tuân thủ với Quy chế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO code) hết sức chi tiết cụ thể được gửi đến Nestlé và được yêu cầu sửa đổi được nêu lên trong năm 2011; các hành động hiệu chỉnh được thực ngay lập tức với tất cả các vấn đề đã nêu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải tiến cách thực hiện của chúng tôi và khuyến kích tất cả các ban ngành đoàn thể gửi các phản ảnh cho chúng tôi.

Viết một bình luận