Canon Việt Nam – CVN

Thông Cáo Báo Chí BÀN GIAO CÔNG TRÌNH CÂY XANH NĂM 2021 VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “CÔNG VIÊN XANH TRONG LÒNG THÀNH PHỐ” NĂM 2022

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp tổ chức lễ bàn giao công trình cây xanh năm 2021 đồng thời khởi động Dự án “Những công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 tại trường tiểu học Hoàng Diệu, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết

Hoạt động trách nhiệm xã hội

Giới thiệu

Viết một bình luận