Sự thật về kinh doanh ở Canada

Canada đã áp đặt các hạn chế và quy định nhất định đối với hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó. Tuy nhiên, theo Dự án Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, nó được xếp hạng là địa điểm khởi nghiệp lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2016. Chỉ … Đọc tiếp

Phần mềm lập lịch cho bệnh nhân tốt nhất

Phán quyết cuối cùng Các công ty phần mềm lập kế hoạch cho bệnh nhân phục vụ cho nhiều quy mô và chuyên môn thực hành khác nhau. Chọn một cách tiếp cận phù hợp với thực tiễn của bạn có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian vì nó được cá nhân … Đọc tiếp

25 cách tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh

Để thành công trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, các doanh nhân cần sử dụng các nguồn lực sẵn có theo ý của họ đồng thời hạn chế vay vốn. Sở hữu 100% quyền sở hữu công ty và không chia cổ phần cho các nhà đầu tư là danh sách mong muốn … Đọc tiếp

Thấy trước

Pre-conference meeting là từ viết tắt của “pre-conference meeting”. Đây là cơ hội để tập hợp những người tham gia chính trong cuộc họp lại với nhau, để mọi người cùng xem lại kế hoạch của mình để cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp. Những cuộc họp như vậy thường được tổ chức … Đọc tiếp

Cấm: Cái gì thế này?

Lệnh cấm là lệnh của tòa án hoặc lệnh cấm một hành động cụ thể. Nếu các cá nhân hoặc công ty không tuân thủ các lệnh đã ban hành chống lại họ, họ có thể bị coi là khinh thường tòa án và bị bỏ tù hoặc phạt tiền. Hiểu các loại lệnh cấm … Đọc tiếp