Bài viết

Cấu trúc vốn: nó là gì?

41

Cấu trúc vốn mô tả tình trạng tài chính của công ty dựa trên sự cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Đội ngũ quản lý của công ty và các bên liên quan khác sẽ xem xét sự kết hợp thích hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu để đạt được cấu trúc vốn lý tưởng.

Tìm hiểu thêm về phương pháp đánh giá tài chính doanh nghiệp này và một số yếu tố mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xem xét khi xây dựng cấu trúc vốn.

Cấu trúc vốn là gì?

“Vốn” là tiền trong thế giới kinh doanh. Do đó, cấu trúc vốn là cách một công ty cung cấp vốn cho hoạt động của mình — vốn được sử dụng để mua hàng tồn kho, trả tiền thuê và những thứ khác giúp công ty tiếp tục hoạt động.

Cụ thể, cấu trúc vốn xác định rõ thành phần nợ và vốn chủ sở hữu của công ty, bao gồm nợ dài hạn, nợ ngắn hạn cụ thể (như tiền giấy), cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Hoạt động và tăng trưởng của doanh nghiệp. Ví dụ, cấu trúc vốn của một công ty có thể là 40% nợ dài hạn (trái phiếu), 10% cổ phiếu ưu đãi, và 50% cổ phiếu phổ thông.

Cấu trúc vốn của một công ty thương mại về cơ bản nằm ở phía bên phải của bảng cân đối kế toán.

Có thể bạn quan tâm  Sự thật và số liệu về tái chế nhựa

Cấu trúc vốn hoạt động như thế nào?

Lãnh đạo doanh nghiệp cần độc lập đề xuất cơ cấu vốn phù hợp nhất cho hoạt động của mình. Có nên sử dụng nhiều khoản vay nợ hơn để bảo vệ quyền sở hữu và thu được lợi nhuận cao hơn không? Có nên sử dụng thêm nguồn vốn chủ sở hữu để tránh rủi ro nợ nần chồng chất và phá sản? Dù là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn, những lựa chọn này đều phải dựa trên những trường hợp cụ thể.

Bất kỳ loại nợ hoặc vốn chủ sở hữu nào cũng được bao gồm trong cơ cấu vốn. Ví dụ, nợ bao gồm các khoản vay kinh doanh truyền thống, nhưng cũng bao gồm bất kỳ khoản tín dụng nhà cung cấp nào mà doanh nghiệp nhận được.

Cả nợ và vốn chủ sở hữu đều có chi phí, và chúng được gọi là chi phí vốn. Chi phí sử dụng vốn đơn giản là lãi suất phải trả của khoản vay, nhưng tất cả các hình thức tài trợ đều có chi phí của chúng. Giá của tài trợ vốn chủ sở hữu là một số quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Rất phổ biến khi sử dụng các tỷ số như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu để đánh giá cấu trúc vốn của một công ty. Điều này cho phép các nhà phân tích nhanh chóng đánh giá xem cấu trúc vốn của công ty được tạo thành từ nợ và vốn chủ sở hữu là bao nhiêu.

Có thể bạn quan tâm  Mẫu W

Các loại chi phí vốn khác nhau khiến các công ty phải cân đối cơ cấu vốn của mình là rất quan trọng. Lý tưởng nhất là vốn có chi phí thấp nhất nên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Trong thực tế, giá vốn phải được cân đối với cơ cấu vốn phù hợp với mô hình kinh doanh. Ví dụ, ngay cả khi lãi suất thấp hơn chi phí vốn cho các lựa chọn thay thế như tài trợ vốn cổ phần, các doanh nghiệp hoạt động theo chu kỳ có thể không gánh được một lượng nợ lớn. Nếu khoản vay không thể trả được trong thời gian chậm của chu kỳ kinh doanh, công ty phải thiết lập cơ cấu vốn thông qua các hình thức tài trợ khác.

Tái tạo vốn

Trong chu kỳ sống của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn thay đổi cơ cấu vốn của mình. Đây được gọi là tái cấp vốn. Cũng giống như việc hình thành cấu trúc vốn ban đầu là một quá trình riêng biệt, quá trình tái cấp vốn có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Doanh nghiệp có thể tái cấp vốn bằng cách hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu. Nó có thể thu được nhiều nợ hơn bằng cách phát hành trái phiếu công ty hoặc chấp nhận các khoản vay thương mại, và sau đó sử dụng đòn bẩy này để mua lại một phần vốn chủ sở hữu của mình dưới hình thức mua lại cổ phần.

Có thể bạn quan tâm  Chủ nhà nên giải quyết vấn đề sâu bệnh khi thuê nhà như thế nào?

Ngược lại, nếu công ty cảm thấy rằng khoản nợ của mình nằm ngoài tầm kiểm soát, công ty có thể phát hành cổ phiếu mới. Việc phát hành cổ phiếu mới sẽ mang lại tiền mặt đổi lấy vốn chủ sở hữu, có thể được sử dụng để trả các khoản vay hoặc giảm nợ doanh nghiệp theo những cách khác.

Những điểm chính

  • Cấu trúc vốn đề cập đến phương pháp tài trợ của một công ty – sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu, để công ty có thể duy trì hoạt động kinh doanh mở và hàng tồn kho trên kệ.

Cấu trúc vốn lý tưởng của công ty sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của nó, bao gồm các yếu tố như chi phí vốn, chu kỳ kinh doanh và bất kỳ khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu hiện có nào. Khi một công ty trao đổi một loại tài trợ này cho một loại tài chính khác — chẳng hạn như vay để mua lại cổ phần — thì điều này được gọi là tái cấp vốn.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm