Bài viết

Cấm: Cái gì thế này?

100

Lệnh cấm là lệnh của tòa án hoặc lệnh cấm một hành động cụ thể. Nếu các cá nhân hoặc công ty không tuân thủ các lệnh đã ban hành chống lại họ, họ có thể bị coi là khinh thường tòa án và bị bỏ tù hoặc phạt tiền.

Hiểu các loại lệnh cấm khác nhau, được phân loại theo khoảng thời gian chúng có hiệu lực, loại hành động bắt buộc và các trường hợp mà thẩm phán có thể đưa ra.

Lệnh cấm là gì?

Lệnh này được coi là một biện pháp khắc phục độc đáo và công bằng (công bằng) được thực hiện bởi tòa án để ngăn chặn thiệt hại không thể khắc phục được mà không thể giải quyết thỏa đáng bằng một bản án tiền tệ vào cuối phiên tòa.

Việc sử dụng lệnh là tùy theo quyết định của tòa án, và thẩm phán nên xem xét cẩn thận hậu quả của việc có nên ra lệnh cho cả hai bên luật hay không. Trong các vụ kiện liên quan đến sở hữu trí tuệ, việc làm, quyền dân sự, hợp đồng và thương mại, các tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thể ra lệnh.

  • Đồng nghĩa: giảm nhẹ lệnh

Lệnh cấm hoạt động như thế nào? n

Các quy tắc và tiêu chuẩn để ban hành các lệnh khác nhau giữa các tiểu bang và liên bang. Các điều kiện mà Tòa án Liên bang có thể ra lệnh được quy định trong Điều 65 của Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang, “Lệnh cấm và Lệnh hạn chế”.

Có thể bạn quan tâm  Tài trợ cho hàng tồn kho và cách thức hoạt động

Theo Quy tắc 65, Tòa án Liên bang phải thông báo cho bên áp dụng lệnh cấm, trừ khi, khi lệnh cấm tạm thời được ban hành, nếu 1) luật sư của nguyên đơn đã chỉ ra rằng nguyên đơn sẽ bị tổn hại trực tiếp và không thể khắc phục được trước bị đơn. trả lời và 2) luật sư của nguyên đơn Họ đã ghi nhận những nỗ lực của họ để đưa ra thông báo cho bị đơn và lý do tại sao không nên yêu cầu thông báo.

Một trong hai bên có thể ngay lập tức kháng cáo quyết định của thẩm phán về lệnh này lên tòa án liên bang hoặc tiểu bang.

Tại hầu hết các tòa án liên bang hoặc tiểu bang, luật sư của nguyên đơn phải chứng minh thương tích không thể sửa chữa và bất kỳ biện pháp xử lý pháp lý nào để đưa ra biện pháp giảm nhẹ theo lệnh.

Ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm cả Liên bang và Tòa phúc thẩm, tòa án cũng xem xét khả năng luật sư của nguyên đơn thắng kiện dựa trên thành tích của vụ án. Nếu lệnh bị từ chối, thiệt hại gây ra cho người yêu cầu được cân bằng với thiệt hại gây ra cho bị đơn, và nếu được chấp thuận, Và liệu lệnh cấm có vi phạm lợi ích công cộng hay không.

Tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, luật sư của nguyên đơn phải chứng minh thương tật không thể sửa chữa và không đủ các biện pháp pháp lý để có được lệnh cấm vĩnh viễn. Các thẩm phán sẽ xem xét sự cân bằng giữa những khó khăn mà nguyên đơn và bị đơn phải đối mặt, và liệu lệnh cấm có gây tổn hại cho lợi ích công cộng hay không.

Có thể bạn quan tâm  Tại sao Thương hiệu lại Quan trọng trong Tiếp thị

Trong một số tòa án tiểu bang, một số yếu tố khác phải được cân nhắc. Ví dụ, ở Minnesota, các thẩm phán phải xem xét mối quan hệ giữa hai bên trước khi vụ kiện và gánh nặng hành chính đặt ra cho tòa án bằng cách giám sát và thực thi các lệnh.

Loại lệnh cấm

Có ba loại lệnh cấm, được phân loại theo khoảng thời gian chúng có hiệu lực.

  • Một lệnh sơ bộ hoặc tạm thời thường được ban hành vào đầu vụ án để ngăn bị đơn tiếp tục thực hiện các hành động có thể gây tổn hại cho nguyên đơn trong quá trình xét xử. Nó thường được thực hiện cho đến khi kết thúc phiên tòa.

Lệnh cấm tạm thời (TRO) được ban hành trong thời gian rất ngắn (có thể lên đến 10 ngày) và có thể được ban hành mà không cần thông báo cho bị đơn để ngăn chặn tổn hại cho nguyên đơn. Một số tòa án tiểu bang không cho phép TRO, nhưng có thể ban hành lệnh sơ bộ (gọi là lệnh đơn phương) mà không cần sự hiện diện của một bên, miễn là họ tin rằng cần thiết để ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng và trực tiếp cho bên yêu cầu.

  • Các lệnh vĩnh viễn thường được ban hành vào cuối phiên tòa và không có thời hạn cố định.

Các lệnh cấm cũng được phân loại theo tác dụng của chúng.

  • Các lệnh bắt buộc yêu cầu một bên thực hiện hành động.
Có thể bạn quan tâm  Đăng ký Phần 8 ở Quận Union, New Jersey

Lệnh cấm ngăn cản một bên thực hiện hành động. Những điểm chính

  • Lệnh cấm là lệnh của tòa án hoặc lệnh cấm một hành động cụ thể.

Nếu bị đơn không tuân theo lệnh đã ban hành chống lại họ, họ có thể bị coi là khinh thường tòa án và bị phạt tù hoặc phạt tiền. Một lệnh cấm là một biện pháp khắc phục đặc biệt và công bằng được thực hiện bởi tòa án để ngăn chặn thiệt hại không thể khắc phục được cho nguyên đơn. Các điều cấm thay đổi tùy theo khoảng thời gian mà họ đang ở và loại hành động mà họ yêu cầu (làm điều gì đó hoặc không làm điều gì đó). Các quy tắc để ban hành các lệnh khác nhau giữa các khu vực tài phán.

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm