Bài viết

Cách tính, thanh toán và báo cáo thuế lương

73

Thuế tiền lương là thuế thu nhập và thuế FICA (An sinh xã hội / Bảo hiểm y tế) mà bạn khấu trừ từ nhân viên của mình và trả với tư cách là người sử dụng lao động. Bạn phải thu các khoản thuế này, nộp thuế cho IRS, báo cáo các khoản thuế đã nộp và nộp báo cáo thuế theo bảng lương. Bạn cũng phải trả thuế thất nghiệp và bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

Quy trình thuế trả lương bắt đầu với việc thanh toán tiền lương cho nhân viên. Khi bạn trả lương cho nhân viên, bạn phải khấu trừ thuế tiền lương và các loại thuế việc làm khác từ tiền lương của họ. Đối với mỗi bảng lương, bạn phải theo dõi các khoản khấu trừ thuế trong bảng lương của mình và dành quỹ để trả một phần thuế với tư cách là người sử dụng lao động.

Theo yêu cầu của các cơ quan liên bang và tiểu bang, bạn phải báo cáo các khoản thuế mà bạn nợ.

Cuối cùng, bạn phải trả các khoản thuế này một cách thường xuyên.

Bài viết này theo dõi quá trình và cung cấp các mẹo để giúp thực hiện dễ dàng hơn.

Nếu tất cả những điều này là đủ đối với bạn, hãy xem xét việc thuê dịch vụ xử lý bảng lương. Họ có thể đảm nhận tất cả các nhiệm vụ này cho nhiều tiểu bang và địa phương và báo cáo.

Có thể bạn quan tâm  Cách tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm đầu tiên

0 ( 0 bình chọn )

Viet Dream Up

https://vietdu.vn
Viet Dream Up - Thông tin hữu ích cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm