Cách lập ngân sách chi phí bán hàng và quản lý

Lập ngân sách là một trong những chức năng quản lý tài chính quan trọng nhất do các doanh nghiệp nhỏ đảm nhận. Ngân sách bán hàng, ngân sách chung và quản trị chỉ là một thành phần của ngân sách hoạt động của công ty. Ngân sách hoạt động bao gồm tất cả doanh thu mà công ty dự kiến ​​nhận được trong năm tài chính tiếp theo và tất cả các khoản chi phí dự kiến. Nó là một dự báo hoặc tài liệu dự báo dựa trên lịch sử và các thông tin khác.

Ngân sách hoạt động là một trong hai ngân sách tạo nên tổng ngân sách và là tài liệu kế hoạch tài chính được công ty sử dụng làm kế hoạch tổng thể cho năm tài chính tiếp theo. Dự báo chi phí bán hàng, ngân sách chung và quản lý là một phần quan trọng trong kế hoạch tổng thể và ngân sách hoạt động của công ty.


Bạn là Doanh Nhân? Không thể bỏ qua Siêu phẩm Bút bi cho Doanh Nhân thành đạt này:

Bút ký doanh nhân CEO | Bút ký khắc tên cao cấp Tổ ong xoay Ngòi 0.7mm làm quà bếu Sếp quà tặng sinh nhật thầy cô bạn bè


Bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Doanh thu bán hàng của công ty thương mại, chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A) là những khoản chi phi sản xuất duy nhất trong ngân sách hoạt động của công ty. Phần ngân sách hoạt động này không bao gồm chi phí sản xuất trực tiếp. Những chi phí này thường có thể được tìm thấy trong mục “chi phí bán hàng” của báo cáo thu nhập ngân sách của công ty. Chi phí bán hàng & quản lý thường có các khoản mục riêng trong báo cáo thu nhập ngân sách và được chia nhỏ trong ngân sách hoạt động.

Chi phí bán hàng & quản lý là chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh tổng thể, ngoại trừ chi phí sản xuất trực tiếp. Các chi phí của công ty, chẳng hạn như chi phí liên quan đến pháp luật, bán hàng, kế toán, tiếp thị, cơ sở vật chất và các hoạt động khác của công ty, được bao gồm trong ngân sách SG&A.

Ví dụ, tiền lương của nhân viên hành chính được bao gồm cùng với các nguồn lực bên ngoài trả cho các dịch vụ như thuê ngoài dịch vụ kế toán và sổ sách kế toán. Hoạt động tiếp thị và ít nhất một phần tiền lương của nhân viên bán hàng là chi phí bán hàng & quản lý, cũng như chi phí quản lý cơ sở. Công việc dân sự và các chi phí liên quan đến đồ dùng văn phòng được bao gồm. Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí bán hàng & quản lý.


Bạn là Doanh Nhân? Không thể bỏ qua Siêu phẩm Bút bi cho Doanh Nhân thành đạt này:

Bút ký doanh nhân CEO | Bút ký khắc tên cao cấp Tổ ong xoay Ngòi 0.7mm làm quà bếu Sếp quà tặng sinh nhật thầy cô bạn bè


Dự báo chi phí cố định và biến đổi

Các khoản chi của doanh nghiệp có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Một cách để phân loại các khoản chi là dựa trên việc chúng là cố định hay biến đổi. Khi một công ty xây dựng ngân sách hoạt động của mình, nó phải phân loại các khoản chi tiêu của mình là chi tiêu cố định hay chi tiêu biến đổi. Điều này rất quan trọng vì cách phân loại chi phí sẽ ảnh hưởng đến thu nhập ròng của công ty. Ví dụ, nếu nhân viên kinh doanh của một công ty tính phí hoa hồng, đây là chi phí biến đổi vì nó thay đổi hàng tháng và họ chuyển sang mức lương cố định thì thu nhập ròng sẽ thay đổi. Số lượng chi phí bán hàng cố định và biến đổi thay đổi tương ứng. Các chi phí cố định và biến đổi phải được dự báo tương ứng.

Điều này bao gồm các khoản mục tạo nên chi phí bán hàng & quản lý:

 • Phần lương nhân viên kinh doanh có thể thay đổi theo từng tháng, nhưng phần cố định sẽ không thay đổi.

Một phần của ngân sách tiếp thị thường được sử dụng cho quảng cáo. Quảng cáo đôi khi là một chi phí biến đổi vì số lượng quảng cáo mà một công ty thực hiện phụ thuộc vào doanh số hoặc số lượng sản phẩm bán được trong mỗi năm tài chính. Các khoản như thanh toán tiền thuê nhà hoặc thanh toán khoản vay ngân hàng cho các cơ sở của công ty thường cố định vì chúng không thay đổi từ tháng này sang tháng khác. Một số tiện ích công cộng có thể được cố định, và phần còn lại có thể thay đổi. Hầu hết các chi phí quản lý đều có phần cố định và phần biến đổi. Một số nhân viên kinh doanh có thể nhận được một khoản lương, đây sẽ là một khoản chi phí cố định. Nếu công ty thuê ngoài các chức năng ghi sổ kế toán hoặc chuẩn bị thuế, các chi phí này có thể là một khoản cố định, hoặc chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào cách tính phí của nhà thầu. Điều quan trọng là phải phân loại chính xác các chi phí bán hàng & quản lý này, nếu không ngân sách dự báo sẽ bị sai.

Đối với các khoản mục chi phí không đổi theo thời gian, việc lập ngân sách chỉ cần xác định số tiền hàng năm được xác định từ năm trước và điều chỉnh nó theo bất kỳ thay đổi dự kiến ​​nào.

Khi lập ngân sách cho các chi phí biến đổi, điều quan trọng là sử dụng một quy trình để đối phó với các chi phí có thể tăng hoặc giảm dựa trên mức doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu hoạt động kinh doanh của một công ty có tính chu kỳ, thì ngân sách dự báo có thể cần được điều chỉnh cho các chi phí biến đổi trong các tháng trong năm.

Cách chuẩn bị ngân sách SG&A

Dưới đây là các bước để chuẩn bị ngân sách SG&A:

 1. Xác định khoảng thời gian cho toàn bộ ngân sách dự báo, nghĩa là một năm và chuẩn bị ngân sách SG&A cho cùng kỳ.
 2. Xem lại ngân sách chi phí bán hàng & quản lý của năm ngoái và xác định những mặt hàng nào sẽ vẫn nằm trong ngân sách dự báo mới và những mặt hàng nào không còn phù hợp nữa. Bạn nên sử dụng tỷ lệ tăng trưởng dựa trên mức tăng trưởng trong quá khứ cộng với bất kỳ thông tin mới nào bạn cần để ước tính chi phí cố định.
 3. Xác định xem chi phí bán hàng & quản lý mới có nên được bổ sung vào ngân sách dự báo mới hay không và bao gồm chúng cùng với chi phí dự báo.
 4. Xem ngân sách chi phí cố định. Quyết định xem tất cả các khoản trên vẫn là chi phí cố định hay bất kỳ bộ phận nào có thể thay đổi được.
 5. Xem ngân sách chi phí biến đổi. Xác định xem chi phí biến đổi cho năm tiếp theo có thể vẫn thay đổi hay không. Nếu không, hãy thay đổi chúng. Nếu mọi thứ đều giống nhau, vui lòng bao gồm chúng như hiện tại sau khi kiểm tra chi phí. Ngân sách chi phí biến đổi phải được thúc đẩy bởi chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị hàng hóa dự kiến ​​bán được.
 6. Hãy nhớ rằng ngân sách SG&A chỉ dành cho chi phí phi sản xuất và hãy kiểm tra kỹ điều này.
 7. Trước tiên, hãy phân loại chi phí của bạn thành chi phí cố định và chi phí biến đổi, sau đó phân loại chúng thành chi phí bán hàng, chi phí chung hoặc chi phí quản lý.
 8. Quyết toán ngân sách SG&A như một phần của ngân sách hoạt động.

Ví dụ về ngân sách SG&A

Mặt nạ và hơn thế nữa, LLC sản xuất các sản phẩm che phủ mặt để bảo vệ chống lại bệnh tật. Để tính toán mặt nạ và hơn thế nữa, ngân sách chi phí bán hàng & quản lý của LLC, hãy làm theo năm bước sau:

 1. Dự đoán số lượng sản phẩm bạn ước tính sẽ được bán vào mỗi quý trong năm tới.
 2. Dự báo chi phí bán hàng & quản lý thay đổi trên mỗi đơn vị dựa trên năm ngoái và bất kỳ thay đổi nào bạn dự đoán.
 3. Nhân chi phí mỗi đơn vị với đơn vị được bán. Điều này cung cấp cho bạn tổng chi phí biến đổi.
 4. Để phát triển một phần ngân sách cố định, hãy sử dụng thông tin lịch sử từ năm trước và những thay đổi dự kiến ​​của bạn đối với từng chi phí cố định. Cộng chúng lại và bạn có tổng chi phí cố định.
 5. Thêm tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định, và bạn có tổng ngân sách dự báo SG&A.

Mặt nạ vv, công ty trách nhiệm hữu hạn

mùa đầu tiên

Quý 2

thứ ba

Quý IV

hàng năm

Đơn vị để bán

1.000

1.200

1.500

2.000

5.700

Phí S&A thay đổi trên mỗi đơn vị

x0,10

x0,10

x0,10

x0,10

x0,10

Tổng chi phí biến đổi

100 đô la

120 USD

150 USD

200 USD

570 USD

Doanh thu cố định, chi phí quản lý doanh nghiệp:

lương

1.400 USD

1.400 USD

1.400 USD

1.400 USD

5.680 USD

Tiện ích công cộng

50 đô la Mỹ

50 đô la Mỹ

50 đô la Mỹ

50 đô la Mỹ

200 USD

Quảng cáo

100 đô la

200 USD

800 USD

500 USD

1.600 USD

khấu hao

150 USD

150 USD

150 USD

150 USD

600 USD

Tổng phí cố định

1.700 USD

1.800 USD

2.400 USD

2.100 USD

8.080 USD

Tổng chi phí bán hàng & quản lý

1.800 USD

1.920 USD

2,550 USD

2.300 USD

8.650 USD

Doanh số dự báo, ngân sách chung và ngân sách quản trị

Điểm mấu chốt

Khi bạn xem xét toàn bộ ngân sách chi phí bán hàng & quản lý, có vẻ đơn giản, bởi vì nếu doanh nghiệp của bạn liên quan đến sản xuất, nó có thể không có nhiều hạng mục như các phần khác của ngân sách hoạt động. Tuy nhiên, bây giờ bạn có thể nhận ra rằng điều này không nhất thiết phải chính xác. Việc xác định các phần chi phí cố định và biến đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó có thể thay đổi thu nhập ròng dự báo của bạn.